Kasulik info

Iganädalane info üliõpilastelt üliõpilastele, viited toimuvatele sündmustele, põnevatele ettevõtmistele, mitmesugustele võimalustele.

25. jaanuar – 29. jaanuar

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki üliõpilasi omandama üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki õppijaid osalema kujutava kunsti, digi ja foto, muusika, filmikunsti, käsitöö ja disaini, teatri- ja tantsukunsti kursustele, et omandada üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi, mida loovalt rakendada oma põhierialal.
Algaval kevadsemestril pakume kunstide keskuses kõigile üliõpilastele võimalust osaleda ligi 40 ainekursusel, millest pooled toimuvad inglise keeles või paralleelselt kakskeelsena. Kõikide kursuste täpsemad kirjeldused koos ainetele registreerumise infoga leiab keskuse veebilehelt:
kunstidekeskus.ut.ee. Üliõpilased saavad kursustele registreeruda õppeinfosüsteemis kuni 7. veebruarini.
Valikus nii aineid, kus rõhk on loometööl (nt „
Visandamine“, „Maalikursus – akt“) ja/või praktiliste loomeoskuste omandamisel (nt digipädevusi arendavad arvutigraafika ained), kui kursusi, mis keskenduvad kunstide ja nende kaudu ühiskonna analüüsile (nt Lauri Kärgi filmikursused). Heie Treieri kursus käsitleb 20. saj lõpu ja 21. saj alguse läänemaailma kunsti, vaadeldes kunsti muutumist teaduse, maalikunsti, fotograafia, arhitektuuri, filmi, video ja elektrooniliste kommunikatsioonitehnoloogiate ristumispunktidel. Teistlaadset lähenemisnurka pakub aga Soome kunstnik Matti Vanio seminaride sari „Kunsti vaadeldes“, kus kunstnikuga külastatakse galeriisid ja näituseid, et mitme erineva nurga alt kunstnike teostesse süveneda. Kursus, mis tuleb kasuks kõikidele erialadele, on „Teadusillustratsioon“.
Uute vabaainetena lisanduvad kevadsemestril „
Laisule kalligraafia“ ja „Peensule kalligraafia“, tantsu ja teatri valdkonnas kohtumissari „Tantsukunsti kütkes – koreograafilisi kohtumisi“ ja „Teatriklounaad“; muusikahuvilistel on kevadel võimalik läbida ingliskeelne täiesti veebipõhine muusikalookursus „Lääne muusikakultuur: I osa“; inglise keeles toimub ka uus põnev ruumikunsti kursus pealkirjaga „Ruumiinterventsioon“.
Viljandi Kultuuriakadeemiast vahendame Tartusse peamiselt
käsitöökursusi, mis keskenduvad nii pärimusele, jätkusuutlikkusele kui ka disainile, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Kevadisi käsitööaineid „Luu töötlemine ja esemete disainimine“ ning „Taimedega värvimine“ pakume intensiivkursustena.
Uuel semestril jätkub vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna loengusari „
Animatsioon: seest ja väljast“, mille eesmärgiks on tekitada huvi animafilmi vastu. Kevadsemestri fookusesse tõusevad stiiliküsimused ja animatsioonitehnikad. Nagu sügiselgi ilmestab loenguid filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Koostöös Tartu Üliõpilasmajaga pakub kunstide keskus võimalust saada ainepunkte osalemise eest Üliõpilasmaja kollektiivide töös (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Popsid, TÜ Sümfooniaorkester, TÜ Rahvakunstiansambel, Tartu Üliõpilasteatri teatristuudio).
Kunstide keskuse kursused edendavad loomingulist mõtlemist, eneseväljendus- ja eksperimenteerimisjulgust, seoste ja nüansside märkamist, tunnetuslikku tajumeelt ning arendavad nii kunstispetsiifilisi teadmisi-oskusi kui ka erialade üleseid ja ülekantavaid oskusi. Lisaks hoiab kunstidega tegelemine vaimu värske ja hääles!
Kohtumiseni Tartus vanas anatoomikumis aadressil Uppsala 10!
Jälgi kunstide keskust ka
Facebookis.

 

Terve vaimu konverents 2021

Ootame üliõpilasi, kes hoolivad enda ja kaasteeliste heast vaimsest vormist ning tervisest veebikonverentsile „Kuidas oma vaimu hoida? Vaimne tervis tööl, kodus, puhkehetkel“. Konverents toimub 2. veebruaril kell 13–17 Worksup’i veebikeskkonnas. Täpsem info ja registreerumine veebis.

 

Ülikooliperet oodatakse osalema Tartu tervisespordi uuringus

Selleks, et arendada tervislikku elukeskkonda, kutsub Tartu linn kõiki Tartus elavaid ülikoolipere liikmeid üles osalema tervisespordi uuringus.
Küsimustikus soovitakse teada, kuidas on tartlased omaks võtnud linna pakutavad tervisespordivõimalused, millised on tervisespordi harrastamise eelistused ja kuidas võiks linn tervisesporti tulevikus arendada.
Küsimustikule saab vastata veebivormi kaudu. Vastamine võtab aega ligikaudu 25 minutit.
Küsitlus kestab 30. jaanuarini ja kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu.
Rohkem infot uuringu kohta on Balti Uuringute Instituudi veebilehel.

 

Tudengid on taas oodatud SKY õnne-ülikooli kursusele

10. veebruaril algab taas SKY õnne-ülikooli kursus (3 EAP, hind osalejale 35 eurot), kus tutvustakse SKY tehnikat (Sudarshan Kriya Yoga) – teadusliku kinnitusega hingamispraktikat, mis suurendab oluliselt inimese heaolu ja rahulikkust ning vähendab ärevust ja stressitaset. Enam infot ja registreerumine kursuse kodulehel. NB! Kohtade arv on piiratud!

18. jaanuar – 22. jaanuar

Kõikide erialade doktorandid on oodatud erialainfootsingu e-kursusele

Doktoriõppes saab 7. veebruarini registreeruda e-kursusele „Sissejuhatus erialainfootsingusse“ (OIAO.06.051). Oodatud on kõikide erialade doktorandid.
Veebis toimuv kursus annab teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni ja teaduse toorandmete leidmiseks ja haldamiseks. Kursust viivad läbi TÜ raamatukogu erialainfo spetsialistid.

 

 

Jätkub vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna kursus „Animatsioon: seest ja väljast“

 

Kevadsemestril jätkub Tartu Ülikooli vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna kursus „Animatsioon: seest ja väljast“ (HVVK.14.148), mille eesmärgiks on anda huvilistele informatsiooni animafilmi tegemise, olemuse ja ajaloo kohta. Lisaks animafilmile süvenetakse kevadel karikatuuri ja illustratsiooniga seotud küsimustesse ning osalejatel on võimalus tutvuda Pärnade innovatiivse loometehnika – liivaanimatsiooniga. Nagu sügiselgi toimuvad loengud (kui olukord võimaldab) Jakobi 2 ringauditooriumis ning filmiprogrammid Tartu Elektriteatris.

 

 

Väliseesti külalisprofessor käsitleb kevadsemestri kursusel rahvaid ja impeeriume

 

Tartu Ülikooli esimene väliseesti külalisprofessor David Ilmar Lepasaar Beecher peab kevadsemestril loengukursuse rahvaste ja impeeriumite ajaloost üleilmastumise taustal. Kursusele saab registreeruda ÕISis kuni 7. veebruarini. Enam infot siit.

 

 

Tudengid on taas oodatud SKY õnne-ülikooli kursusele

10. veebruaril algab taas SKY õnne-ülikooli kursus (3 EAP, hind osalejale 35 eurot), kus tutvustakse SKY tehnikat (Sudarshan Kriya Yoga) – teadusliku kinnitusega hingamispraktikat, mis suurendab oluliselt inimese heaolu ja rahulikkust ning vähendab ärevust ja stressitaset. Enam infot ja registreerumine kursuse kodulehel. NB! Kohtade arv on piiratud!

11. jaanuar – 15. jaanuar

Eestikeelseid valik- ja vabaaineid filosoofiast kevadsemestril

Filosoofia osakond pakub kevadsemestril kõigile huvilistele filosoofiakursusi. Ained on ÕISis registreerumiseks avatud.

 

Kuidas eksamiteks õppides mõistuse juurde jääda?

Sellele küsimusele saad vastuse jaanuari Universitas Tartuensisest. Loe ajakirja aadressil ajakiri.ut.ee.
Õppimise kõrvale pakub vaimuvärskendust vestlus akadeemik Krista Fischeriga, kes räägib matemaatika ilust, aga ka sellest, kuidas ta koroonakriisi lahendamise juurde sattus.
Meelt aitavad lahutada mineviku mõistatused. Tulevasest haridusteaduste instituudi asupaigast on leitud põhjasõjaeelse jõuka majapidamise jäljed. Loe, mida arheoloogid on avastanud.
Uudishimu kõditavad koroonakarantiini ajal peetud päevikud. UT artiklist saad teada, millest inimesed oma päevaraamatus kirjutasid.
Koroona-ajale kohaselt on paberajakirjad kättesaadavad vaid suuremates ülikooli hoonetes.

 

Selgunud on Tartu Ülikooli maskotikonkursi võidutöö

16. detsembrini kestnud avalikus hääletusvoorus said kõik ülikoolipere liikmed maskotivõistlusel valida kolme kavandi vahel. Kõik hääled on üle loetud ja võistluse võitis kavand „Tiksu“. Nüüd asutakse tegema tihedat koostööd Tiksu autoriga, et arendada kavandit edasi ja üsna pea on kavas maskotti õmblema hakata. Rohkem infot siit.

 

Pane alus edukale aastale

Changemakersi online kursus „Kuidas eluga toime tulla?“ annab võimaluse 49 euro eest saada teada sellest, millest (üli)koolis ei räägita, kuid mis on elus oluline. Kursusest saab osa võtta igal ajal igas kohas ning see on justkui retk iseendaga. Sellel retkel saab kümne videosessiooni jooksul vaadata enda sisse ja …

21. detsember – 8. jaanuar

Postimees Grupp pakub üliõpilastele ligipääsu Postimehe ja maakonnalehtede digitaalsele sisule soodustingimustel

Postimees Grupp pakub kuni 31. detsembrini 2021 Tartu Ülikooli üliõpilastele ligipääsu Postimehe ja maakonnalehtede digitaalsele sisule soodustingimustel. Soodushind 2 eurot kuus üksikisiku kohta kehtib vaid ülikooli e-posti aadressi (eesnimi.perekonnanimi@ut.ee) olemasolul.
Üliõpilased saavad vormistada digitellimuse spetsiaalses digikeskkonnas
postimees.ee/digipakett/ut.

 

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki üliõpilasi omandama üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki õppijaid osalema kujutava kunsti, digi ja foto, muusika, filmikunsti, käsitöö ja disaini, teatri- ja tantsukunsti kursustele, et omandada üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi, mida loovalt rakendada oma põhierialal.
Algaval kevadsemestril pakume kunstide keskuses kõigile üliõpilastele võimalust osaleda ligi 40 ainekursusel, millest pooled toimuvad inglise keeles või paralleelselt kakskeelsena. Kõikide kursuste täpsemad kirjeldused koos ainetele registreerumise infoga leiab keskuse veebilehelt:
kunstidekeskus.ut.ee. Üliõpilased saavad kursustele registreeruda õppeinfosüsteemis kuni 7. veebruarini.
Valikus nii aineid, kus rõhk on loometööl (nt „
Visandamine“, „Maalikursus – akt“) ja/või praktiliste loomeoskuste omandamisel (nt digipädevusi arendavad arvutigraafika ained), kui kursusi, mis keskenduvad kunstide ja nende kaudu ühiskonna analüüsile (nt Lauri Kärgi filmikursused). Heie Treieri kursus käsitleb 20. saj lõpu ja 21. saj alguse läänemaailma kunsti, vaadeldes kunsti muutumist teaduse, maalikunsti, fotograafia, arhitektuuri, filmi, video ja elektrooniliste kommunikatsioonitehnoloogiate ristumispunktidel. Teistlaadset lähenemisnurka pakub aga Soome kunstnik Matti Vanio seminaride sari „Kunsti vaadeldes“, kus kunstnikuga külastatakse galeriisid ja näituseid, et mitme erineva nurga alt kunstnike teostesse süveneda. Kursus, mis tuleb kasuks kõikidele erialadele, on „Teadusillustratsioon“.
Uute vabaainetena lisanduvad kevadsemestril „
Laisule kalligraafia“ ja „Peensule kalligraafia“, tantsu ja teatri valdkonnas kohtumissari „Tantsukunsti kütkes – koreograafilisi kohtumisi“ ja „Teatriklounaad“; muusikahuvilistel on kevadel võimalik läbida ingliskeelne täiesti veebipõhine muusikalookursus „Lääne muusikakultuur: I osa“; inglise keeles toimub ka uus põnev ruumikunsti kursus pealkirjaga „Ruumiinterventsioon“.
Viljandi Kultuuriakadeemiast vahendame Tartusse peamiselt
käsitöökursusi, mis keskenduvad nii pärimusele, jätkusuutlikkusele kui ka disainile, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Kevadisi käsitööaineid „Luu töötlemine ja esemete disainimine“ ning „Taimedega värvimine“ pakume intensiivkursustena.
Uuel semestril jätkub vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna loengusari „
Animatsioon: seest ja väljast“, mille eesmärgiks on tekitada huvi animafilmi vastu. Kevadsemestri fookusesse tõusevad stiiliküsimused ja animatsioonitehnikad. Nagu sügiselgi ilmestab loenguid filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Koostöös Tartu Üliõpilasmajaga pakub kunstide keskus võimalust saada ainepunkte osalemise eest Üliõpilasmaja kollektiivide töös (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Popsid, TÜ Sümfooniaorkester, TÜ Rahvakunstiansambel, Tartu Üliõpilasteatri teatristuudio).
Kunstide keskuse kursused edendavad loomingulist mõtlemist, eneseväljendus- ja eksperimenteerimisjulgust, seoste ja nüansside märkamist, tunnetuslikku tajumeelt ning arendavad nii kunstispetsiifilisi teadmisi-oskusi kui ka erialade üleseid ja ülekantavaid oskusi. Lisaks hoiab kunstidega tegelemine vaimu värske ja hääles!
Kohtumiseni Tartus vanas anatoomikumis aadressil Uppsala 10!
Jälgi kunstide keskust ka
Facebookis.

14. detsember – 18. detsember

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki üliõpilasi omandama üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki õppijaid osalema kujutava kunsti, digi ja foto, muusika, filmikunsti, käsitöö ja disaini, teatri- ja tantsukunsti kursustele, et omandada üldkultuurilisi ning kunstidega seotud teadmisi ja praktilisi oskusi, mida loovalt rakendada oma põhierialal.
Algaval kevadsemestril pakume kunstide keskuses kõigile üliõpilastele võimalust osaleda ligi 40 ainekursusel, millest pooled toimuvad inglise keeles või paralleelselt kakskeelsena. Kõikide kursuste täpsemad kirjeldused koos ainetele registreerumise infoga leiab keskuse veebilehelt:
kunstidekeskus.ut.ee. Üliõpilased saavad kursustele registreeruda õppeinfosüsteemis kuni 7. veebruarini.
Valikus nii aineid, kus rõhk on loometööl (nt „
Visandamine“, „Maalikursus – akt“) ja/või praktiliste loomeoskuste omandamisel (nt digipädevusi arendavad arvutigraafika ained), kui kursusi, mis keskenduvad kunstide ja nende kaudu ühiskonna analüüsile (nt Lauri Kärgi filmikursused). Heie Treieri kursus käsitleb 20. saj lõpu ja 21. saj alguse läänemaailma kunsti, vaadeldes kunsti muutumist teaduse, maalikunsti, fotograafia, arhitektuuri, filmi, video ja elektrooniliste kommunikatsioonitehnoloogiate ristumispunktidel. Teistlaadset lähenemisnurka pakub aga Soome kunstnik Matti Vanio seminaride sari „Kunsti vaadeldes“, kus kunstnikuga külastatakse galeriisid ja näituseid, et mitme erineva nurga alt kunstnike teostesse süveneda. Kursus, mis tuleb kasuks kõikidele erialadele, on „Teadusillustratsioon“.
Uute vabaainetena lisanduvad kevadsemestril „
Laisule kalligraafia“ ja „Peensule kalligraafia“, tantsu ja teatri valdkonnas kohtumissari „Tantsukunsti kütkes – koreograafilisi kohtumisi“ ja „Teatriklounaad“; muusikahuvilistel on kevadel võimalik läbida ingliskeelne täiesti veebipõhine muusikalookursus „Lääne muusikakultuur: I osa“; inglise keeles toimub ka uus põnev ruumikunsti kursus pealkirjaga „Ruumiinterventsioon“.
Viljandi Kultuuriakadeemiast vahendame Tartusse peamiselt
käsitöökursusi, mis keskenduvad nii pärimusele, jätkusuutlikkusele kui ka disainile, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Kevadisi käsitööaineid „Luu töötlemine ja esemete disainimine“ ning „Taimedega värvimine“ pakume intensiivkursustena.
Uuel semestril jätkub vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna loengusari „
Animatsioon: seest ja väljast“, mille eesmärgiks on tekitada huvi animafilmi vastu. Kevadsemestri fookusesse tõusevad stiiliküsimused ja animatsioonitehnikad. Nagu sügiselgi ilmestab loenguid filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Koostöös Tartu Üliõpilasmajaga pakub kunstide keskus võimalust saada ainepunkte osalemise eest Üliõpilasmaja kollektiivide töös (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Popsid, TÜ Sümfooniaorkester, TÜ Rahvakunstiansambel, Tartu Üliõpilasteatri teatristuudio).
Kunstide keskuse kursused edendavad loomingulist mõtlemist, eneseväljendus- ja eksperimenteerimisjulgust, seoste ja nüansside märkamist, tunnetuslikku tajumeelt ning arendavad nii kunstispetsiifilisi teadmisi-oskusi kui ka erialade üleseid ja ülekantavaid oskusi. Lisaks hoiab kunstidega tegelemine vaimu värske ja hääles!
Kohtumiseni Tartus vanas anatoomikumis aadressil Uppsala 10!
Jälgi kunstide keskust ka
Facebookis.

 

Kogu ülikooliperet oodatakse maskotti valima

Novembrikuus Tartu Ülikoolis välja kuulutatud maskotivõistlusele laekus 97 kavandit. Nüüd on maskotivõistlus jõudnud avalikku hääletusvooru ja igal ülikoolipere liikmel on võimalus valida kolme parima seast oma lemmik.
Kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, töötajad ja vilistlased on oodatud hääletama oma lemmikkavandi poolt
veebilehel. Hääletada saab 16. detsembrini.

 

Üliõpilaste VI Talimängud

Kutsume Sind osa võtma sportlikust nädalavahetusest Käärikul ja veetma üheskoos lõbusalt aega, millest ei puudu ka meelelahutuslikud õhtused ühistegevused. Talimängude toimumisaeg on seekord 29.31. jaanuar 2021 ja asukohaks endiselt legendaarne Kääriku Spordikeskus.
Soodsam registreerumine on juba alanud ning kestab kuni 19. detsembrini, seega ära maga maha soodushinnaga piletit! Registreerimine ja piletiost
Fienta kodulehel.
Võistlusalade
programm ja juhendid.
NB! Juhul kui üritust ei ole võimalik läbi viia (seoses Covid-19 levikuga), tagastatakse piletiostnutele osalustasu, millelt arvestatakse maha panga- ja piletimüügisüsteemi kasutamise tasu (kuni 5%).

 

Täida küsimustik Tartu välijõusaalide ja liikumisharjumuse kohta

Tartu linn soovib parandada spordiplatside ligipääsetavust erinevatele sihtgruppidele, et tuua spordikohtadesse lisaks tervisesportlastele ka neid inimesi, kes pole varasemalt treeninud. Täida küsimustik võimalikult laia informatsiooniga, et linnavalitsus saaks planeerida linnaelu edendamist.

7. detsember – 11. detsember

UT ajakirjast leiab nippe, kuidas jõululaua ääres mitte tülli minna

Ilmunud on detsembrikuu Universitas Tartuensis.
Kuigi suured pidustused jäid tänavu ära, loovad ajakirjas tähtpäevale kohast meeleolu sel aastal teenetemärgi saanute mõtisklused.
Põnevat lugemist pakub jutuajamine väliseesti külalisprofessori David Ilmar Lepasaar Beecheriga, kes räägib, kuidas on olla eestlane Ameerikas ja ameeriklane Eestis, avaldab arvamust USA presidendivalimiste kohta ning kirjeldab, miks on just Tartus hea elada.
Veel leiab ajakirjast ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrandi Liisi Rohtungi näpunäiteid, kuidas pidada jõululaua ümber istudes viljakaid ja viisakaid arutelusid, ning nõustaja-kaplan Tõnu Lehtsaar arutleb, kuidas leida rahutunnet.
Haara uus number mõnest õppehoonest või loe aadressil ajakiri.ut.ee.

 

Üliõpilaste VI Talimängud

Kutsume Sind osa võtma sportlikust nädalavahetusest Käärikul ja veetma üheskoos lõbusalt aega, millest ei puudu ka meelelahutuslikud õhtused ühistegevused. Talimängude toimumisaeg on seekord 29.31. jaanuar 2021 ja asukohaks endiselt legendaarne Kääriku Spordikeskus.
Soodsam registreerumine on juba alanud ning kestab kuni 19. detsembrini, seega ära maga maha soodushinnaga piletit! Registreerimine ja piletiost
Fienta kodulehel.
Võistlusalade
programm ja juhendid.
NB! Juhul kui üritust ei ole võimalik läbi viia (seoses Covid-19 levikuga), tagastatakse piletiostnutele osalustasu, millelt arvestatakse maha panga- ja piletimüügisüsteemi kasutamise tasu (kuni 5%).

 

Kutsume kõiki tudengeid osalema Delta X 2021 võistlusel!

Delta X on esmakordselt aset leidev tudengite ja gümnasistide võistlus, mille eesmärgiks on innustada noori ennast proovile panema ja propageerida lahenduskeskset maailmavaadet. Võitlus toimub neljas kategoorias ning osalema on oodatud kõik tudengid olenemata erialast või õppeastmest nii üksi kui ka meeskondadega. Oluline on, et soovitakse leida lahendusi päriselulistele probleemidele või ette antud ülesannetele. Registreerimine võistlusele on avatud – tee seda juba täna!

30. november – 4. detsember

Räägi kaasa ülikooli kodulehe õppimise rubriigi parendamises, täites lühike anonüümne küsimustik kuni 2.12 k.a.

 

Kutsume kõiki tudengeid osalema Delta X 2021 võistlusel!

Delta X on esmakordselt aset leidev tudengite ja gümnasistide võistlus, mille eesmärgiks on innustada noori ennast proovile panema ja propageerida lahenduskeskset maailmavaadet. Võitlus toimub neljas kategoorias ning osalema on oodatud kõik tudengid olenemata erialast või õppeastmest nii üksi kui ka meeskondadega. Oluline on, et soovitakse leida lahendusi päriselulistele probleemidele või ette antud ülesannetele. Registreerimine võistlusele on avatud – tee seda juba täna!

 

Tartu Ülikooli projektipraktika tiim aitab hankida Elistvere loomapargile online kaameraid

Tartu Ülikooli projektipraktika tiim koostöös Elistvere Loomapargi Sõprade Klubiga on astunud suure sammu Elistvere loomapargile looduskaamerate soetamise ja videosilla tekitamise võimalikkuse poole. Ellu on kutsutud Hooandja kampaania, mis aitab seatud eesmärgini jõuda. Loodame, et hoogu andjaid ja märkajaid jagub, ning loomapargi nähtavus saab uued mõõtmed.

 

15x4 Tartu: Numismatics, Animal's intelligence, Wormholes and time-traveling, and Scientific approach to Buddhism

The event is going to take place at Zoom on the 9th of December at 7 p.m.
15x4 is a series of non-commercial science communication events across Europe. We hold free educational meetings, each hosting 4 popular science talks of 15 minutes.
More info from
Facebook event.

 

The Potentialpark Study 2021

Every year, The Potentialpark surveys students globally about their needs, preferences and online behavior when searching for and applying to jobs. Find out more: potentialpark.com/universities-and-talent

23. november – 27. november

Haridus- ja Noorteamet kutsub üliõpilasi õpetajaametit tutvustavasse programmi

Kui oled huvitatud õpetajaameti võimaluste avastamisest, siis ootame Sind kandideerima Haridus- ja Noorteameti programmi „Hariduse tulevikutegijad”. Kandideeri enne 13. detsembrit, et saada aimu tänapäevasest õpetajatöö sisust, panna proovile oma juhioskused ja tutvuda inspireerivate inimestega haridusmaastikul.

 

Pimedate ööde filmifestival ootab tudengeid

PÖFF kestab kahes Tartu kinos – Athena keskuses ja Elektriteatris selle nädala lõpuni. Üliõpilastele annab see võimaluse tutvuda maailmafilmide paremikuga siinsamas Tartu kinos. Filmiteemade spekter on lai – leiab nii ajakirjanduslikke eksperimente, kohtudraamasid, keskkonnateemalisi dokumentaale, aga ka näiteks ajaloolaste, filoloogide ja bioloogide tööd kätkevaid filme. Kogu Tartu PÖFFi kinokava näeb kodulehel: elektriteater.ee. Tudengitele on kinopileti hind 6,5 €.

 

Kutsume kõiki tudengeid osalema Delta X 2021 võistlusel!

Delta X on esmakordselt aset leidev tudengite ja gümnasistide võistlus, mille eesmärgiks on innustada noori ennast proovile panema ja propageerida lahenduskeskset maailmavaadet. Võitlus toimub neljas kategoorias ning osalema on oodatud kõik tudengid olenemata erialast või õppeastmest nii üksi kui ka meeskondadega. Oluline on, et soovitakse leida lahendusi päriselulistele probleemidele või ette antud ülesannetele. Registreerimine võistlusele on avatud – tee seda juba täna!

 

Maret Suurmets Kuura näitus „Aja kulg“ TÜ kunstide keskuse galeriis

TÜ kunstide keskuse galeriis (Uppsala 10) on avatud kahel korrusel maalikunstniku ja kunstiõpetaja Maret Suurmets Kuura näitus „Aja kulg“. Näitus jääb galeriisse kuni 21. jaanuarini 2021.
Näitusel „Aja kulg“ on laiali laotunud eriilmelised abstraktsed maalid, mille ühenduslülideks on geomeetrilise/konstruktiivse abstraktsionismi vormid ja aja kulgemise rütmid.
Kunstnik Maret Suurmets Kuura armastab maalida tugevate, säravate ja erksate värvidega. Talle meeldib näha värvide omavahelisi seoseid, suhtlust ja mängu. „On hämmastav, kuidas värvid hakkavad maalil täiesti oma lugu jutustama ning loovad järjest uusi ja dünaamilisi kompositsioone,“ sõnab ta. „Värvide rikkus ja jõulisus annab uue laengu. Värvid on need, mis kõnetavad – panevad kuulama ja mõtlema, võivad muuta meid kurvaks, aga anda ka positiivset energiat.“
Maret Suurmets Kuura (sünd. 1982) on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ning tegutseb maalikunstniku, maalistuudio juhendaja ja kunstiõpetajana. Alates 2000. aastast on ta korraldanud üle 30 personaalnäituse ning osalenud paljudel ühisnäitustel. Suurmets Kuura kuulub alates 2006. a-st Tartu Kunstnike Liitu ja 2009. a-st Eesti Maalikunstnike Liitu.
Kunstide keskuse galerii eesmärk on tutvustada Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlaste loometööd, kes on ühtlasi ka professionaalsed kunstnikud, disainerid või käsitöömeistrid.

16. november – 20. november

Ajakiri mahub taskusse!

Peale lugemisrõõmu pakub Universitas Tartuensis nüüd ergutust ka kuulmismeelele – valminud on esimene taskuhäälingusaade. Selles räägitakse ülikooli idasuunalistest koostöölepetest ning muu hulgas sellestki, mis on saanud TÜ ja Huawei vahel sõlmitud leppest. Kuula saadet siit või otsi Spotifyst üles Universitas Tartuensise konto.
Ajakirja novembrinumbrist saab aga vastuseid mitmele küsimusele. Kas teadsid, et laboris võivad valmida ka arvutimängud või et Toomemäel kõndides võib kokku põrgata aasta õppejõu Maria Murumaa-Mengeliga? Peale muu uurime ka, mis ootab ees tulevasi doktorante.
Haara värske ajakiri mõnest ülikooli hoonest või loe aadressil ajakiri.ut.ee.

 

Maret Suurmets Kuura näitus „Aja kulg“ TÜ kunstide keskuse galeriis

TÜ kunstide keskuse galerii avab kolmapäeval, 18. novembril vana anatoomikumi (Uppsala 10) kahel korrusel maalikunstniku ja kunstiõpetaja Maret Suurmets Kuura näituse „Aja kulg“. Olukorrast tingitult avalikku avamisüritust ei toimu. Näitus jääb galeriisse kuni 21. jaanuarini 2021.
Näitusel „Aja kulg“ on laiali laotunud eriilmelised abstraktsed maalid, mille ühenduslülideks on geomeetrilise/konstruktiivse abstraktsionismi vormid ja aja kulgemise rütmid.
Kunstnik Maret Suurmets Kuura armastab maalida tugevate, säravate ja erksate värvidega. Talle meeldib näha värvide omavahelisi seoseid, suhtlust ja mängu. „On hämmastav, kuidas värvid hakkavad maalil täiesti oma lugu jutustama ning loovad järjest uusi ja dünaamilisi kompositsioone,“ sõnab ta. „Värvide rikkus ja jõulisus annab uue laengu. Värvid on need, mis kõnetavad – panevad kuulama ja mõtlema, võivad muuta meid kurvaks, aga anda ka positiivset energiat.“
Maret Suurmets Kuura (sünd. 1982) on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ning tegutseb maalikunstniku, maalistuudio juhendaja ja kunstiõpetajana. Alates 2000. aastast on ta korraldanud üle 30 personaalnäituse ning osalenud paljudel ühisnäitustel. Suurmets Kuura kuulub alates 2006. a-st Tartu Kunstnike Liitu ja 2009. a-st Eesti Maalikunstnike Liitu.

Kunstide keskuse galerii eesmärk on tutvustada Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlaste loometööd, kes on ühtlasi ka professionaalsed kunstnikud, disainerid või käsitöömeistrid.

 

Tartu Ülikool otsib maskotti!

Alanud on maskotivõistlus, et leida maskott, mis kannab endas alma materi põhiväärtusi ja on osa ülikooliperest. 22. novembrini on maskotikavandeid oodatud esitama kõik üliõpilased. Konkursi võitja saab auhinnaks 1000 €. Rohkem infot ja võistluse tingimused: ut.ee/maskott.

 

Baltic Sea Youth Dialogue Competition

Are you a young creative writer, graphic artist or maybe you have a project idea for a more sustainable future? The CBSS is calling 18–30 year olds from around the region to join the competition Baltic Sea Youth Dialogue 2020 – let’s create a sustainable future together! The deadline for submission is November 30th, 2020.

9. november – 13. november

Tartu Ülikool otsib maskotti!

Alanud on maskotivõistlus, et leida maskott, mis kannab endas alma materi põhiväärtusi ja on osa ülikooliperest. 22. novembrini on maskotikavandeid oodatud esitama kõik üliõpilased. Konkursi võitja saab auhinnaks 1000 €. Rohkem infot ja võistluse tingimused: ut.ee/maskott.

 

Praktiline seminar „Muljetavaldava one-pageri koostamise põhitõed“

Iga suurepärase idee taga on kaks olulist momenti. Esimesena loomulikult idee ise ja selle panus maailma paremaks tegemiseks. Teiseks aga see, kuidas oma ideed kõige paremal viisil esitleda. Üks teiseta on justkui poolik lahendus.
Siinkohal tuleb sulle appi ideerahastu Prototron tegevjuht Jana Budkovskaja, kes aastatepikkuse kogemuse põhjal saab öelda – kui sa ei suuda oma ideed investorile kolme minuti pitchi või one-pageri põhjal maha müüa, siis on vähetõenäoline, et see idee väga kaugele jõuab. Käesolev koolitus keskendub one-pageri koostamisele. Saad teada, kuidas lihtsaid ja nutikaid võtteid kasutades koostada selline one-pager, mis on meeldejääv ja investorites huvi tekitab. Praktiliste näidete ja soovituste kaudu läbid koos Janaga samm-sammult one-pageri koostamise protsessi. Selle kogemuse põhjal omandad teadmised silmapaistva one-pageri koostamiseks, millega investoreid ligi meelitada. Kui ka sellest pole kasu, siis äkki on põhjus ikkagi sinu idees?
Tule teisipäeval, 10. novembril kell 16.15–17.45 Delta hoonesse (Narva mnt 18–1030) saama osa praktilisest seminarist, registreerudes SIIN.

 

Uued ärivõimalused tulevad kosmosest

Juba kolmandat korda toimub Eestis ActInSpace rahvusvaheline äriideede võistlus, sel korral koostöös Go2Space HUBs-iga. 13.–14. novembril lahendab ligi neljandik maailma riikidest veebis samaaegselt etteantud väljakutseid. 24-tunnise ajurünnaku eesmärk on leida kosmose jaoks väljaarendatud tehnoloogiatele ja satelliitide poolt kogutud andmetele uut rakendust ja väljundit äris. See on ettevõtmine, mille toel jõuavad inimesteni lähitulevikus „Kosmose marmelaad“ ja veefiltrite tänapäevased versioonid ning veelgi mugavamad kaardirakendused.
Registreeru kosmose häkatonile: actinspace.org/register
Tutvu lahendamiseks välja pakutud ideede ja tehnoloogiatega: actinspace.org/challenges
Liitu infovooga Facebookis.
Häkatoni töökeeleks on inglise keel.

 

Garage48 Future of Wood 2020 arendusnädalavahetus kutsub osalema, esimest korda Tartus!

13.15. novembril on Tartu Ülikooli tudengid oodatud Eesti Maaülikooli, looma uudseid ja kliimasäästlikke lahendusi arhitektuuris, puidu töötlemises ning metsanduses. Tule ideega või ilma, indiviidina või tiimikaaslastega! Auhinnafond parimatele lahendustele kuni 10 000 €.
Loe kõigest lähemalt Garage48 Future of Wood 2020 kodulehelt.
Ürituse uuendused ja info Facebookis.
Registreeru SIIN.

 

AKK sügiskool tuleb juba viiendat korda!

19.–20. novembril toimub Tartu Ülikooli raamatukogus (W. Struve 1) ajaloo, kirjanduse ja kultuuriteaduste tudengikonverents. Lisainfo Facebookis.

 

SKY õnne-ülikooli kursus üliõpilastele

Soovid olla energilisem ja hoida paremini fookust? Vältida väsimust, ärevust ja depressiooni? Tule SKY Õnne ülikooli kursusele (3 EAP) 20.11–9.12.20. Tõenäosus on suur, et nakatud õnne, entusiasmi ja rõõmuga! Täpsem info on leitav SIIN.

 

Global Digital RACE 2020 – Registrations Open

Global Digital RACE is a free 3-day virtual challenge-based learning programme across the raw materials value chain that unites sustainability pioneers to connect, learn, and innovate for the pressing, raw material challenges for Future Mobility. Help us unlock solutions to making mobility sustainable. The registration for the RACER track is open until 10 November and for the VIEWER track until 15 November.

2. november – 6. november

Koroonateave

Vabariigi Valitsus otsustas lühendada nii piiriületuse järgse liikumisvabaduse piirangu kui ka koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktse karantiini kestust 14-lt 10 päevale.
Otsuse kohaselt lüheneb 14-lt 10 päevale piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib
kõrge nakkusriskiga riigist saabudes.
UUDISED:
Valitsus lühendas piiriületuse järgse ja lähikontaktsele kehtiva isolatsiooni aega
Tartu ülikooli koroonateave

 

Praktiline seminar „Muljetavaldava one-pageri koostamise põhitõed“

Iga suurepärase idee taga on kaks olulist momenti. Esimesena loomulikult idee ise ja selle panus maailma paremaks tegemiseks. Teiseks aga see, kuidas oma ideed kõige paremal viisil esitleda. Üks teiseta on justkui poolik lahendus.
Siinkohal tuleb sulle appi ideerahastu Prototron tegevjuht Jana Budkovskaja, kes aastatepikkuse kogemuse põhjal saab öelda – kui sa ei suuda oma ideed investorile kolme minuti pitchi või one-pageri põhjal maha müüa, siis on vähetõenäoline, et see idee väga kaugele jõuab. Käesolev koolitus keskendub one-pageri koostamisele. Saad teada, kuidas lihtsaid ja nutikaid võtteid kasutades koostada selline one-pager, mis on meeldejääv ja investorites huvi tekitab. Praktiliste näidete ja soovituste kaudu läbid koos Janaga samm-sammult one-pageri koostamise protsessi. Selle kogemuse põhjal omandad teadmised silmapaistva one-pageri koostamiseks, millega investoreid ligi meelitada. Kui ka sellest pole kasu, siis äkki on põhjus ikkagi sinu idees?
Tule teisipäeval, 10. novembril kell 16.15–17.45 Delta hoonesse (Narva mnt 18–1030) saama osa praktilisest seminarist, registreerudes SIIN.

 

Uued ärivõimalused tulevad kosmosest

Juba kolmandat korda toimub Eestis ActInSpace rahvusvaheline äriideede võistlus, sel korral koostöös Go2Space HUBs-iga. 13.–14. novembril lahendab ligi neljandik maailma riikidest veebis samaaegselt etteantud väljakutseid. 24-tunnise ajurünnaku eesmärk on leida kosmose jaoks väljaarendatud tehnoloogiatele ja satelliitide poolt kogutud andmetele uut rakendust ja väljundit äris. See on ettevõtmine, mille toel jõuavad inimesteni lähitulevikus „Kosmose marmelaad“ ja veefiltrite tänapäevased versioonid ning veelgi mugavamad kaardirakendused.
Registreeru kosmose häkatonile:
actinspace.org/register
Tutvu lahendamiseks välja pakutud ideede ja tehnoloogiatega: actinspace.org/challenges
Liitu infovooga Facebookis.
Häkatoni töökeeleks on inglise keel.

 

Garage48 Future of Wood 2020 arendusnädalavahetus kutsub osalema, esimest korda Tartus!

13.15. novembril on Tartu Ülikooli tudengid oodatud Eesti Maaülikooli, looma uudseid ja kliimasäästlikke lahendusi arhitektuuris, puidu töötlemises ning metsanduses. Tule ideega või ilma, indiviidina või tiimikaaslastega! Auhinnafond parimatele lahendustele kuni 10 000 €.
Loe kõigest lähemalt
Garage48 Future of Wood 2020 kodulehelt.
Ürituse uuendused ja info
Facebookis.
Registreeru
SIIN.

26. oktoober – 30. oktoober

Kutsume osalema Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi poolt teostatavas veebiküsitluses

Küsitlus on mõeldud Eestist pärit 20–35 aastastele noortele, kes on viimase kümne aasta jooksul seoses õppimise või tööga elanud vähemalt ühe aasta Eestist eemal.
Erinevate välismaa-kogemuste kohta kogutavat infot kasutatakse Eesti edasiste arengute kavandamisel.
Küsitlusele saab vastata aadressil:
eva.ut.ee/survey

 

Osale ülikooli orienteerumisnädalal ning avasta Tartut ja ülikooli!

Ülikool ootab 1. novembrini kõiki üliõpilasi ja nende peresid Tartu linna orienteeruma. Kas tunned ülikooliga seotud hooneid ja paiku ning tead, mis asus nendes kohtades aastaid tagasi? Tule liikuma ja saad teada! Rohkem infot ülikooli kodulehelt.

 

AKK sügiskool tuleb juba viiendat korda!

19.–20. novembril toimub Tartu Ülikooli raamatukogus (W. Struve 1) ajaloo, kirjanduse ja kultuuriteaduste tudengikonverents. Lisainfo Facebookis.

 

„Mine ja vaata“ läbi aegade mõjusaim sõjavastane film

Sel neljapäeval, 29. oktoobril kell 19 linastub Elektriteatris (Jakobi 1, TÜ peahoone taga) Elem Klimovi sõjafilm „Mine ja vaata“ («Иди и смотри», 1985). Linastuse eel toimub vestlus ja arutelu filmis rolli teinud Vanemuise näitleja Jüri Lumistega.
„Mine ja vaata” on pälvinud arvukalt auhindu paljudel filmifestivalidel, sealhulgas Moskvas, Veneetsias ja Torontos. Seda on nimetatud üheks maailma mõjusaimaks sõjafilmiks. „Thriller on selle kõrval kissell. 2 tundi 22 minutit enamat kui õudust.(---) Loomastumine on meie kõrval. On geniaalseid filme Jumalast ja on geniaalseid filme… Jah, temast. Tule, näe ja otsusta ise. Tabletid kaasa," kirjeldas filmirežissöör Peeter Simm.
Pileti filmi- ja vestlusõhtule saab siit: elektriteater.ee/filmid/mine-ja-vaata.

 

Tasuta animaõhtu sel kolmapäeval

Kolmapäev, 28. oktoober on rahvusvaheline animatsioonipäev. Elektriteater toob sel puhul kinolinale EKA 2020. aasta magistrantide tudengianimatsioonid. Kokku näeb 15 animatsiooni, programm kestab 1 h ja 5 minutit. Animaõhtu algab kell 21.30 Elektriteatris. Sissepääs tasuta! Vaata lähemalt ja registreeri enda tulek: elektriteater.ee/filmid/eka-vol-2020.

 

Ajujahi konkurss ootab ideid 1. novembrini

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht annab sulle äriloomise kõige põhjalikuma ja praktilisema kiirkursuse. Sulle antakse mentor. Sind ja su meeskonda koolitatakse ärimudeli, turunduse, ekspordi ja muudel olulistel teemadel. Sulle avanevad uksed meie kontaktvõrgustikku, mis ulatub üle Euroopa. Ja viimaks – parimate hulka välja jõudes võid saada osa 150 000 € suurusest rahastusest. Lisaks saad teha oma toote või teenuse eestlaste seas nõutuks nii veebi kui televisiooni vahendusel.
Tartu linn valib ka parima Tartust pärit tiimi, kes saab 5000 € toetust.
Eelmisest hooajast jõudis top 10-sse näiteks pagulastele töövõimalust pakkuv catering Köömen. Samuti Tartu tiim Communicare, kes tegeleb hoolekande valdkonnas, noppis Tartu eriauhinna ja ka enim teisi eriauhindu. Aastaid tagasi esitati idee mobiilirakendusega taksot tellida, nimeks Taxify. Ideid tuleb meile seinast-seina ja kõik on oodatud. Kaotada pole midagi, võita aga kogemus eluks.
Rohkem infot vaata www.ajujaht.ee!
Näeme Ajujahil!

12. oktoober – 23. oktoober

Osale ülikooli orienteerumisnädalal ning avasta Tartut ja ülikooli!

Ülikool ootab 19.–25. oktoobrini kõiki üliõpilasi ja nende peresid Tartu linna orienteeruma. Kas tunned ülikooliga seotud hooneid ja paiku ning tead, mis asus nendes kohtades aastaid tagasi? Tule liikuma ja saad teada! Rohkem infot ülikooli kodulehelt.

 

Ülemaailmsel statistikapäeval arutletakse nüüdisaja statistika päevateemade üle

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut kutsub 20. oktoobril kõiki huvilisi Delta keskusesse (Narva mnt 20) tähistama ülemaailmset statistikapäeva, kus saab kuulata nii statistikute ja andmeteadlaste kui ka majandusteadlaste ning poliitikute mõtteid statistikateemadest. Lisainfot leiab siit.

 

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub teisipäevaõhtustele loengutele

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub poliitikahuvilisi tudengeid teisipäevaõhtustele loengutele. Ringi loengukülalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadlased, ettevõtjad ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad inimesed.

 

Kammerkoor Kolm Lindu ootavad endaga liituma meeshääli ja II alte!

Kammerkoori Kolm Lindu lauljad ning dirigent Valter Soosalu otsivad endaga liituma meeshääli ja II alte! Proovid toimuvad Tartus 2–3 korda kuus: üldjuhul ühel kolmapäeval ja ühel pikemal pühapäeval. Kammerkooril on toredad ja väljakutsetest huvitatud liikmed. Huvitavad ja köitvad proovid. Põnev repertuaar (Tormis, Rautavaara, Kõrvits, Mäntyjärvi, Koday, Schütz jt). Tehakse koostööd erinevate muusikutega (Mikk Üleoja, Jaan-Eik Tulve, Theodor Sink, Vambola Krigul, Kadri Voorand jt). Peagi on Valter Soosalu kaasjuhtimisel tulemas noortelaulupidu! Huvi korral võta ühendust kolmlindu@gmail.com.

 

Õppeaine „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ doktorantidele

Alates 2. novembrist saavad doktorandid osaleda e-õppeainel LTOM.00.007 „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ (6 EAP), mis sai 2020. a. e-kursuste kvaliteedimärgi.
Õppeaine on mõeldud kõikide erialade doktorantidele, kellel uurimistöö käigus tekivad andmed.
Registreerumine õppeainele ÕISis: 1. osale kuni 2. november ja 2. osale kuni 23. november. Mõlemale osale tuleb eraldi registreeruda.
Õppeaine I moodul: 1. avatud teadus ja FAIR andmed, automaattest; 2. andmehaldusplaani koostamine, iseseisev töö; 3. andmerepositooriumid, teaduse avaandmed ja metaandmed, iseseisev töö; 4. kokkuvõte ja tagasiside I mooduli kohta
Õppeaine II moodul: 5. andmehaldus PlutoF platvormil; 6. andmekogumite üleslaadimine ja sidumine andmehaldusplaaniga; 7. andmekogumite jagamine töörühma siseselt ja andmete haldus; 8. loodud andmekogumi DOI põhine publitseerimine masinloetava artiklina; 10. kokkuvõte ja tagasiside II mooduli kohta
Lisainfo: Lilian Neerut, lilian.neerut@ut.ee; Tiiu Tarkpea, tiiu.tarkpea@ut.ee; Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee

 

Tasuta e-õpe Courseralt, registreeru kuni 28. okt – Stanford, Duke, Yale, Google, IBM jne

Coursera veebiplatvorm pakub kuni 2020. a lõpuni võimalust õppida ja saada e-kursuste läbimisel tasuta sertifikaat maailma tippülikoolidelt ja tehnoloogia suurfirmadelt nagu Stanford, Duke, Yale, Google, IBM jpt. Tegemist on Coursera Workforce Recovery Initiative programmiga, millega Eesti on ühinenud, et pakkuda tasuta kvalifikatsiooni saamise võimalust piiratud hulgale osalejatele kuni oktoobri lõpuni. Kokku on valikus üle 4000 kursuse.
Programmiga liitumine toimub ainult eelregistreerimise kaudu siin.
Vaata ka Sotsiaalministeeriumi Facebooki postitust.

 

sTARTUp Day is looking for volunteers

From 27th to 29st of January Tartu becomes an outstanding business meet up place. sTARTUp Day is here celebrating our 5th anniversary as a business festival. For three crazy days, the city of good thoughts is going to be taken over by inspiring people and entrepreneurs from all over the world. We need your help to make sTARTUp Day a successful festival!
We are looking for behind-the-scenes wizards who can help us with the preparations at the venue, assisting our speakers and visitors or helping with little tasks with the coolest people you’ll ever get to know. We will find something for everybody to do. Check out more about the tasks
here.
Don’t miss your chance to be part of sTARTUp Day 2021 family. Apply now by filling out this
form! Applications are open until 27th November.
See you @sTARTUp Day!

5. oktoober – 9. oktoober

Noored Kooli programmi infoõhtu

Noored Kooli programm kutsub infoõhtule, mis toimub 8. oktoobril kell 18 aadressil Raekoja plats 1 Domus Dorpatensis ruumides. Infoõhtul saab kuulda programmis osalenute kogemusi, jagatakse kandideerimisnippe ning räägitakse, kuidas saada õpetades eestvedajaks. Lisainfot leiab Facebooki ürituselt või nooredkooli.ee.

 

Korp! Sakala külalisõhtu

Korp! Sakala külalisõhtu toimub 9. oktoobril algusega kell 20, aadressil Veski 69, Tartu. Külalisõhtule on oodatud kõik organiseerumata meestudengid. Lisainfo Facebookis.

 

Populaarne e-kursus annab põhiteadmised ravimimaailmast

E-kursuse kvaliteedimärki kandev farmaatsia instituudi e-kursus „Ravimitest maakeeli“ annab tänapäeva kirjus infotulvas nii meditsiiniteaduste kui ka teiste valdkondade üliõpilastele edasi olulisemad tõenduspõhised teadmised ravimite maailma kohta. Kursus algab 1. oktoobril. Registreerida saab hiljemalt 14. oktoobrini. Kursuse lõpp on 12. november. Registreerimine kursusele ÕISis.

 

EIT Manufacturing pakub võimalust kandideerida andmepõhise targa tootmise talvekooli

Kandideerimine on avatud kuni 12. oktoobrini. Tartu Ülikool on EIT Manufacturing partner ja regionaalne keskus Eestis. Loe lähemalt ja kandideeri siin.

 

Liitu veebiajakiri Peegel kogukonnaga

Liitu veebiajakiri Peegel kogukonnaga. Ikka selleks, et olla kursis uute põnevate artiklitega ja saada neist teada esimeste seas. Samuti kui on huvi oma loo avaldamiseks, andke ajakirja toimetusele julgelt märku! Ajakirja Peegel kogukonna leiad ka Facebookist.

 

sTARTUp Day 2021 tudengisoodustus!

Kutsume Sind osalema äri- ja ettevõtlusfestivalil sTARTUp Day 2021, mis on Baltikumi suurim ja vägevaim ärifestival - ning pakume tudengitele eriti magusa hinnaga pileteid.
Sel aastal toimub festival kolmel päeval, kolme erineva programmi raames. Tudengipilet võimaldab külastada festivali kolmandat Powering Inspiration päeva 29. jaanuaril ning sisaldab inspireerivat-harivat programmi, pääset seminaridesse, kõrvalüritusi, suurepärast networking võimalust ja ametlikku äftekat. Lisaks on tudengipiletiga ka võimalus jälgida kõiki programmipäevi veebi vahendusel.
sTARTUp Day 2021 leiab aset 27.–29. jaanuaril Tartus. See on kolmepäevane festival, mis toob kokku üle 100 maailmaklassi esineja ja 4000 osaleja: ettevõtlus- ja innovatsioonihuvilised, idufirmade ja traditsiooniliste ettevõtete esindajad, investorid ja tudengid.
Tudengitele on piiratud arv pileteid vaid 49 €, mille leiad
fienta.com/startupday. Kasuta kindlasti koodi STUDENTHERO, et oma haruldane pilet nähtavaks teha. Koodi saad sisestada vajutades piletiliikide all olevale “Have a discount code?” nupule.
Enne sTARTUp Dayd korraldame mitmeid kõrvalüritusi. Selleks, et kõik informatsioon kiiresti ja kergesti kättesaadav oleks, oleme koondanud kõik vajaliku
startupday.ee/students lehele.
Kohtume jaanuaris! Küsimused: info@startupday.ee. Esinejad ja lisainfo:
startupday.ee.

28. september – 2. oktoober

Opening Minds and Digital Collections: Digital Humanities Seminar

30. septembril algusega kell 13 toimub TÜ raamatukogus (W. Struve 1, Äksi seminariruumis III korrusel ning Zoom keskkonnas) seminar Opening Minds and Digital Collections: Digital Humanities Seminar". Veebiseminari eesmärk on tuua humanitaarteadlasi lähemale digilahendustele, kasutades näidetena eelkõige mäluasutuste avatud ressursse (raamatukogud, arhiivid, repositooriumid jne). Seminari kava ja registreerimislink on leitav SIIT.

 

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde ootab liituma uusi vabatahtlikke!

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. Kõiki huvilisi ootame infoõhtule, mis toimub juba 29. septembril Tagahoovis (Kastani 42). Üritus algab kell 18.15. Uute vabatahtlike koolitus toimub 17.–18. oktoobril ja koolitusele saab registreeruda kuni 4. oktoobrini siin. Rohkem infot kodulehelt, Facebookist ja blogist.

 

Korporatsioon Indla ootab külla innukaid naistudengeid!

Korporatsioon Indla külalisõhtud toimuvad 1. ja 5. oktoobril kell 19.15 aadressil Tähtvere 4. Õhtu jooksul on võimalik tutvuda korp! Indla liikmete ja ruumidega, võtta osa lõbusatest tegevustest ning suu magusaks saada. Oodatud on kõik organiseerumata naistudengid!

 

Korp! Sakala külalisõhtud

Korp! Sakala külalisõhtud toimuvad 1. ja 9. oktoobril algusega kell 20, aadressil Veski 69, Tartu. Oodatud on kõik organiseerumata meestudengid. Lisainfo Facebookis.

 

#FNR tuleb taas!

Tavapärastest rahvaspordiüritustest hoopis teistmoodi vibe'iga Friday Night Run joostakse tänavu neljandat korda. Ülikoolilinna Raekoja platsile on ka sel aastal oodata üle 1000 jooksusõbra.
Üritus stardib reede, 2. oktoobri õhtul kell 20 Púr Múddi kontserdiga, kell 21 kõlab stardipauk ligi 4–kilomeetrisele distantsile.
Taas suundume vanale heale rajale, mis oli Friday Night Runi kavas ka 2018. aastal. Ehk siis silmame üheskoos järgmisi ikoonilisi ja võrratuid kohti: Tartu Raekoja plats / Suudlevad tudengid, Tartu Ülikooli peahoone, Tartu tähetorn, Toomemägi, Püssirohukelder, Kuradisild, Inglisild.
P. S. Pääsmeid piiratud koguses! Rohkem infot Friday Night Runi kohta (sh rajakaart) ja registreerimine SIIN.
Loe lähemalt Facebookist.

 

Võta aeg maha ja kuula tudengitele suunatud podcasti „AEGA ON!“

Tartu Ülikooli tudengid ja vilistlased tudengiorganisatsioonist AEGEE-Tartu on välja tulnud aeglasest liikumisest inspireeritud ja tudengitele suunatud podcastiga „AEGA ON!“. Saates arutame külalistega näiteks, kuidas leida oma elu kutsumus, kuidas kujundada oma elustiili, kuidas tarbida targalt ja kuidas õigesti puhata. Kuula podcasti.

 

Raamatust „Birding Estonia” on nüüd ilmunud uus täiendatud trükk

Põhjalikust Eesti parimaid linnualasid käsitlevast inglisekeelsest raamatust „Birding Estonia on nüüd ilmunud täiendatud trükk. Raamatus on 2020. aasta septembri seisuga täpsustatud muuhulgas juhiseid linnuvaatluskohtadele jõudmiseks ja täiendatud vaatlusalade kaarte. Ka on võrreldes raamatu esmatrükiga 2018. aastal uuendatud Eestis kohatud linnuliikide nimestik ning arvukushinnangud. Raamatut saab osta näiteks Krisostomuse raamatupoest: või Eesti Ornitoloogiaühingust.

 

Tasuta raamatupidamisprogramm üliõpilastele

Pakume üliõpilastele võimalust kasutada raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja palgaprogrammi Merit Palk (kuni 30 töötajat) täiesti tasuta.
Kui soovid õppeülesandeid lahendada või niisama tarkvaraga tutvuda, siis palun loe kõigepealt läbi
tudengi- ja õpetajalitsentsi tingimused.

21. september – 25. september

Sel nädalal saavad hoo sisse Tartu Tudengipäevad!

Nädala jooksul toimub hulganisti erinevaid kultuuri-, muusika-, spordi- ja meelelahutusüritusi. Tule ela kaasa näiteks Libeda Heitluse Väljakutsele, pane enda disainerioskused proovile Fashion Passionil või kihuta sõpradega Kärurallil!
Kõik esmakursuslased on oodatud kolmapäeval, 23. septembril kell 19 Raekoja platsile, kus toimub Rebasteerimine, mille käigus rebastest täieõiguslikud tudengid saavad!
Tutvu festivali kogu kavaga lehel https://studentdays.ee/kava/.

 

EÜS Põhjala külalisõhtu

Akadeemilise segaseltsi EÜS Põhjala külalisõhtu toimub 22. septembril algusega kell 20.15, aadressil Jakobi 23, Tartu. Külalisõhtul räägib vil! Liisa Tagel puhtusega seonduvatest inimkultuuri tahkudest. Oodatud on kõik tudengid. Lisainfo Facebookis.

 

Üleilmne eesti keele nädal KeelEst2020

21.–27. septembrini korraldab Eesti Instituut teist korda üleilmset eesti keele nädalat. Õpi või õpeta koos meiega kaunist eesti keelt! Sel aastal toimub keeleõpe (eesti) toidu, maitsete, kohvikukultuuri väljendite-sõnavara abil. Head eesti keele isu!

 

Populaarne e-kursus annab põhiteadmised ravimimaailmast

E-kursuse kvaliteedimärki kandev farmaatsia instituudi e-kursus „Ravimitest maakeeli“ annab tänapäeva kirjus infotulvas nii meditsiiniteaduste kui ka teiste valdkondade üliõpilastele edasi olulisemad tõenduspõhised teadmised ravimite maailma kohta. Kursus algab 1. oktoobril. Registreerida saab hiljemalt 14. oktoobrini. Kursuse lõpp on 12. november. Registreerimine kursusele ÕISis.

 

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde ootab kõiki huvilisi infoõhtule!

Infoõhtu toimub juba 29. septembril Tagahoovis (Kastani 42, tartu). Üritus algab kell 18.15. MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. Rohkem infot meie kodulehelt, Facebookist ja blogist.

 

Tuleviku linna häkaton

Tallinna Tehnikaülikool ja Ülemiste City kutsuvad Sind osalema tuleviku linna häkatonil, mis toimub 23.–25. oktoobril TalTech MEKTORY Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses valdkonna parimate mentorite ja ekspertide juhendamisel. Auhinnafond väärtusega 15 000 €. Registreeru SIIN. Vaata lisainfot Facebookist.

 

Liitu veebiajakiri Peegel kogukonnaga

Liitu veebiajakiri Peegel kogukonnaga. Ikka selleks, et olla kursis uute põnevate artiklitega ja saada neist teada esimeste seas. Samuti kui on huvi oma loo avaldamiseks, andke ajakirja toimetusele julgelt märku! Ajakirja Peegel kogukonna leiad ka Facebookist.

 

Free web-based course: Autonomous Women: Pressures from Liberalism and Feminism

This course has two aims. Firstly, it provides the participants with an introduction to two methods for studying concepts. Secondly, the course provides an introduction to the some of the philosophical debates that arise when trying to understand the specific concept of autonomy. Although the word "autonomy" is unusual, the concept is commonly used by one's peers and by the state to determine how one lives. Consequently, how it is properly defined has significant political consequences. Register on webpage.

14. september – 18. september

Vabaaine magistrantidele ja doktorantidele „Käitumisökoloogia“

Olete oodatud osalema õppeaines LOOM.04.038 Käitumisökoloogia. Registreerumine on avatud ÕISis kuni 30.septembrini. Aine on sobilik läbimiseks kõigile erialadele. Õppetöö toimub peamiselt Moodles.
Miks peitub igaühes meist justkui kaks erinevat ja omavahel pidevas konfliktis inimest? Miks on nii, et kuigi meie kasvatus ja kultuuriruum peavad korrektseks üht laadi käitumist, kuid kui keegi pealt ei näe, tundub meile tihti ahvatlev käituda risti vastupidi?
Pakume Sulle kui tulevasele haritlasele võimaluse seda lünka oma teadmistes vältida ja läbida eestikeelse õpiku alusel Käitumisökoloogia kursus (LOOM.04.038), mis on sihilikult koostatud nii lihtsas keeles, et seda suudaks iseseisvalt omandada magistrandid või doktorandid kõikidelt erialadelt. Saagu Sinust arst, majandusinimene, sotsiaalvaldkonna spetsialist, jurist, poliitik, teadlane, (aja)kirjanik, ettevõtja või kes iganes oma tulevases elus on sul neist teadmistest kindlasti palju kasu.
Lisainfo: Professor Raivo Mänd, raivo.mand@ut.ee, tel 737 5070

 

DD Akadeemia tasuta programm

Kas Sul on soov elus midagi olulist ära teha, aga tunned, et puudu on oskustest või kaasteelistest? DD Akadeemia on tudengitele õpingute kõrval läbimiseks mõeldud tasuta arenguprogramm. Kandideerimise tähtaeg on 22. september! Tegemist on aastase praktilise programmiga, mille käigus õpid avalikku esinemist, väitlemist, ajajuhtimist ja palju muud kasulikku, mis tuleb kasuks nii töös, ettevõtluses kui vabatahtlikus tegevustes. Vaata lisainfot DD Akadeemia kodulehelt ja külasta infoõhtuid. Programm on ingliskeelne.

 

Matti Vainio näitus "Findings | Leiud"

TÜ kunstide keskuse galerii avab teisipäeval, 15. septembril kell 18 vana anatoomikumi (Uppsala 10) kahel korrusel Soome kunstniku ja kunstide keskuse õppejõu Matti Vainio näituse "Findings | Leiud". Olete lahkesti oodatud!
Näitus koosneb Matti Vainio joonistustest, maalidest, puulõigetest ja põimingutest, milles minevik kombineerub olevikuga, kunstitehnilised lähenemised ideoloogilistega, inimelu füüsilised kihistused metafüüsilistega. Näituse motoks on Vainio valinud John Muir’i ütluse: „Ja ma lähen metsa, et kaotada mõistus ja üles leida oma hing.“ Ka kunstikogemus – nii kunstiteoste loomine kui vaatlemine – inspireerib inimesi rändama, lootuses leida uusi ideid ja parimal juhul leida üles oma päris „Mina“.
Matti Vainio (sünd. 1978) lõpetas kunstnikuna Turu Kunstiakadeemia aastal 2003 ja sai sealsamas kunstiteaduste magistrikraadi 2013. Alates 2003. aastast on ta teinud koostööd mitmete kunstikollektiividega. Vainio töötab paljude meediumitega, sh. joonistamine, maal ja performance’id. Tema looming uurib indiviidi võimalusi ühiskonnas ja imestab igapäevaelu fenomenide üle. Vainio kunstnikustrateegia on luua emotsioonidest laetud teos, mis kujutab raskusi oma Mina ja teiste inimestega vastakuti seismisel. Vainio tööd on olnud näitustel Soomes, Rootsis, Inglismaal, Venemaal, Saksamaal ja Eestis. Järgmiseks on tema teosed väljas KIASMA Kaasaegse Kunsti Muuseumis Soomes ja galeriis Vabadus Eestis.
Kunstide keskuse galerii eesmärk on tutvustada Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlaste loometööd, kes on ühtlasi ka professionaalsed kunstnikud, disainerid või käsitöömeistrid.
Näitus jääb galeriisse kuni 11. novembrini 2020.

 

Erasmus Student Network Tartu ootab liituma uusi liikmeid

Erasmus Student Network (ESN) Tartu ootab liituma uusi liikmeid, kes on huvitatud välistudengitele ürituste korraldamisest ning sellega unustamatute mälestuste loomisest. Infoõhtu toimub 16. septembril kell 18 Ülikooli 20 ruumis 320. Rohkem infot ESNist Facebookist, kodulehelt, Instagramist või meili teel tartu@esn.ee.

 

Korp! Fraternitas Tartuensise külalisõhtud

Korp! Fraternitas Tartuensise külalisõhtud toimuvad 16. septembril ja 1. oktoobril algusega kell 20, aadressil Jaani 20, Tartu. Oodatud on kõik organiseerumata meestudengid. Lisainfo Facebookis.

 

Korp! Filiae Patriae külalisõhtud

Korp! Filiae Patriae külalisõhtud toimuvad 17. ja 23. septembril algusega kell 19.15, aadressil Struve 4, Tartu. Oodatud on kõik organiseerumata naistudengid.

 

Infotund õppimisvõimalustest USAs

17. septembril kell 16 toimub ülikooli raamatukogu (W. Struve 1) ruumis Äksi (355) infotund õppimisvõimalustest Ameerika Ühendriikides. Infotunnis käsitletavad Eha Teder ja Epp Kirss USA ülikoolide akadeemilist elu, sisseastumistingimusi, rahvusvahelisi teste ning õpingute rahastamist.

 

Tule Ideede Häkatonile 17. septembril!

Mis see on ja miks tulla Ideede häkatonile?
See on sinu võimalus alustada ettevõtlusega. Ideede häkatonilt on alguse saanud paljud head ideed nagu CommuniCare, Sorter, Decomer Technologies, SoulCare jne. Nüüd on ka sinul see võimalus, sest isegi kui sul praegu otseselt ideed pole, siis häkatonil aitame sul neid genereerida. Saad kuulda teiste ideid, leida tiimikaaslasi, liituda mõne tiimiga, kuulda inspireerivaid lugusid, tutvuda uute trendidega ja soovi korral liituda STARTERtartu ideede arendusprogrammiga. See on üritus oma loovuse proovilepanekuks ja inspiratsiooni leidmiseks. Tule ja me aitame sul sinu ideed ellu viia.
Seekordne Ideede Häkaton on osa Delta X ideefestivalist, mis toob kokku üliõpilased ja õpilased, kes soovivad midagi põnevat ellu viia.
Tule kindlasti kui sul...
V on idee, mis võiks maailma muuta – kas või õige pisut – aitame sul seda arendada ja testida, leida tipptasemel meeskond, astuda esimesed sammud ja idee ellu viia.
V ideed veel ei ole, siis on Sul häkatonil võimalus leida „see õige“ idee ja ühtehoidev tiim, kellega koos maailma paremaks muuta.
Registreeri end üritusele siin. Registreerides vali ärimudelite kategooria (kohad on piiratud): https://bit.ly/2YSMd3I
Rohkem infot Ideede Häkatonist Facebook ürituselt või veebilehelt.
Täpsem info Delta X Ideefestivali päevast (kus toimub ka Ideede Häkaton) ja ajakava.

 

Kõrgkoolidevaheline teatejooks

Kutsume just Sind osa võtma meelelahutuslikust kõrgkoolidevahelisest teatejooksust!
Aja toast välja oma parimad spordisemud ja kutsu ankrumeheks kasvõi lemmikõppejõud ning seadke üheskoos sammud 21. septembril Tartu Ülikooli staadioni poole, kus kell 18 toimub Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Päeva (IDUS) tähistamiseks mõeldud meeleolukas teatevõistlus. Parimatele osalejatele on pandud välja ka erinevaid auhindu, näiteks võitjavõistkond saab endale EscapeRoomi 50 € kinkekaardi!
Tegemist pole traditsioonilise pendelteatejooksuga, vaid meelelahutusliku ning erinevaid oskuseid proovile paneva mõõduvõtuga. Võistkond koosneb kahest mees- ning kahest naisvõistlejast. Kõik liikmed peavad olema ühe ja sama kõrgkooli esindajad!
Eelregistreerimine kestab 18. septembrini. Registreeruda saab meilil spordiesindus@gmail.com või
registreerimisvormi kaudu.
Samuti saab kõige uuemat infot meie Facebooki lehe kaudu:
TÜ Spordiesindus.
Kohtade olemasolul saab registreerida ka ürituse päeval kohapeal!
Võistkondade nimeline registreerimine kohapeal toimub 21. septembril kell 17–17.45 Tartu Ülikooli staadionil olevas võistluskeskuses.

 

Invitation to Virtual Hackathon: Innovation for #EnergySmart World

We invite students to take part in the SMART ENERGY virtual hackathon held by Ignitis Group, contribute to the shift in the energy field and receive a prize of 2000 €! INNOVATION FOR #ENERGYSMART WORLD hackathon is a 2day challenge, taking place virtually on September 19-20, where enthusiasts from different fields (programmers, designers, business developers, energy professionals, etc.) will get together in teams, sharing their ideas and creating real solutions and products to resolve challenges of the new energy! Register here. If you have any questions, please contact: info@ignitisinnovation.com.

 

TIME TO BoostUp!

The challenge for European ventures and entrepreneurs to find and scale up the best solutions for sustainable, resilient and socially impacting manufacturing.

7. september – 11. september

Aasia ja Lähis-Ida teemalised õppeained sügissemestril

Tartu Ülikooli Aasia keskus pakub põnevaid eesti- ja ingliskeelseid õppeaineid, mis tutvustavad Aasia ja Lähis-Ida kultuure, keeli, aga ka majandust ning poliitikaid. Vaata sügissemestril pakutavaid õppeained täpsemalt kodulehel.

 

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub teisipäevaõhtustele loengutele

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub poliitikahuvilisi tudengeid ka sel semestril teisipäevaõhtustele loengutele. Ringi loengukülalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadlased, ettevõtjad ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad inimesed.
Semestri avaloeng toimub 8. septembril kell 18.15 Genialistide klubis (Magasini 5, Tartu). Loengukülaliseks on RSRi vilistlane ja politoloog Karmo Tüür, kes räägib teemal „Valgevene Venemaa embuses“. Olete oodatud nii loengule kui ka sealsamas kell 19.45 algavale tutvumisõhtule, kus avatakse huvilistele RSRi tegevust.

 

Tartu Üliõpilasteatri vastuvõtukatsed 2020

Kutsume teid osalema Tartu Üliõpilasteatri (TÜT) sisseastumiskatsetel 16. septembril.
Üliõpilasteater on ligi 20 aastase traditsiooniga poolprofessionaalne tudengiteater, mis pakub oma liikmetele mõnusat seltskonda, mängulisi ja tehnilisi stuudioid, kus omandatakse lavamängu põhitõed ning võimalust osaleda TÜTi lavastustes nii lava peal kui ka lava taga. Möödunud kahe dekaadi jooksul on TÜT oma lavastustega osalenud kümnetel kodu- ja välismaistel teatrifestivalidel, pälvinud lugematul hulgal auhindu ja nüüdseks on kujunenud pigem reegliks, et igal aastal võetakse TÜVKA või Lavaka näitlejaõppesse mõni TÜTi liige.
TÜT töötab selle nimel, et oma liikmetele pakkuda arendavat, meeleolukat ja erisugust kogemust. Eesootav aasta pole erand: lavalise liikumise ja lavakõne aluste stuudiot viib läbi TÜTi kauaaegne veteran Timo Kikas, seda täiendab oma stuudioga TÜTi asutajaliige ja kauaaegne juht Kalev Kudu ja oma stuudiot hakkab vedama ka Kaija M Kalvet, teatri Must Kast lavastaja ja näitleja ning Lavakunstikooli magistrant.
Kuid TÜT ei ole ainult kamp näitlejaid. Nagu iga teater, oleme me üks organism, kus võrdselt tähtsaid liikmeid jagub nii lava peale kui ka lava taha. Nii ei oota me enda ridadesse vaid näitlejapisikuga inimesi, vaid kõiki, kes soovivad mingis rollis teatris kaasa lüüa. Olgu see grimm, valgustehnika, lavakujundus või miski muu, kui sul on tahe ja soov osaleda teatritöös, siis meie uksed on sinu ees valla. Tule vaid kohale ja saame tuttavaks!
Lisainfo Facebookis.

 

Eesti Naisüliõpilaste Selts kutsub naistudengeid külla!

Sügissemestri külalisõhtud toimuvad 10. ja 16. septembril, aadressil Riia 13–33.
Külalisõhtutel on oodata maitsvaid suupisteid, põnevaid arutelusid ning erinevatelt elualadelt akadeemilisi naisi, kelle seast võid leida sõpruskonna kogu eluks! Lisainfo Facebookis või @Seltsigram.

 

Tartu Tudengipäevad kutsuvad festivali üritustele registreeruma ning Ülikooli Kultuuriklubi infoõhtule!

 

Sel nädalal algab Tartu Tudengipäevade 21.27. septembril toimuva sügisfestivali üritustele registreerimine festivali kodulehel. Registreerimise täpsema ajakava leiab Tartu Tudengipäevade Facebooki lehelt. Ole kiire, sest kohtade arv on piiratud!

Lisaks otsime festivali korraldustiimi uusi liikmeid! Kõik huvilised on oodatud meie organisatsiooniga tutvuma 10. septembril kell 18 Delta õppehoone aatriumis. Palume registreerida enda tulek siin.

Kui sa kohale tulla ei saa, ära heida meelt! Oma küsimused võid saata aadressile personal@studentdays.ee. Kui soovid liituda festivali korraldusmeeskonnaga, saada meile oma CV ja lühike motivatsioonikiri (samuti aadressile personal@studentdays.ee) hiljemalt 12. septembriks kell 16.

 

 

Uus Universitas Tartuensis pakatab põnevatest teemadest

Kuidas värske tudengina Tartu Ülikoolis ellu jääda?
Kuivõrd joodavaks peab ülikoolipere õppehoonete kraanivett?
Miks on noorest valgevenelannast saanud aktivist?
Kas puidutööstuses peitub seni väärindamata tooraine?

Neile ja teistelegi põnevatele küsimustele leiad vastuse Universitas Tartuensise uuest numbrist! Haara trükisoe ajakiri kaasa mõnest ülikoolihoonest või loe veebist: ajakiri.ut.ee.

 

Swedbanki eripakkumine: Kuni oktoobri lõpuni ISIC-kaart avamistasuta!*

Ära jää headest võimalustest ilma ning ole üks esimestest, kes saab Swedbanki uue disainiga ISIC-kaardi!
* Kuni 31.10.2020 saavad ilma väljatustasuta kaardi need üliõpilased, kel pole viimased kolm kuud Swedbanki ISIC Mastercard Tudengikaarti olnud.

31. august – 4. september

Viimane võimalus registreeruda väliseesti külalisprofessori kursusele Venemaa ja Euroopa ajaloost

Ootame kõiki huvilisi Tartu Ülikooli esimese väliseesti külalisprofessori David Ilmar Lepasaar Beecheri loengukursusele Venemaa ja Euroopa ajaloost.
Tegu on ingliskeelse kursusega, mis käsitleb Venemaa ja Euroopa vastastikust kultuuri- ja mõtteloolist lähenemist Peeter I valitsemisajast kuni tänapäevani. Kursuse põhirõhk on 19.–20. sajandi poliitilistel, kirjanduslikel ja kultuuriloolistel tekstidel, mis käsitlevad Venemaal ja Euroopas esile kerkinud ühesuguseid küsimusi ja erinevaid lahendusi moodsa maailma põhiprobleemile: kuidas luua ühiskonda, mis põhineks nii arengu kui ka demokraatia ideaalidel? Võtmetekstide lugemine ning nende üle arutlemine aitab mõtestada ka Venemaal ja Euroopas praegu toimuvat.
Väliseesti külalisprofessuuri kaudu kutsutakse nimekaid välismaal töötavaid eesti päritolu teadlasi vähemalt üheks semestriks Tartu Ülikooli. 2020/2021. õppeaastal on külalisprofessoriks David Ilmar Lepasaar Beecher. USA-s Berkeleys asuva California Ülikooli ajaloo ja globaaluuringute lektorina töötav Beecher on eesti juurtega ajaloo- ja ühiskonnateadlane. Tema teadustöö põhisuund on Euroopa ning Venemaa uusaja kultuuri- ja mõttelugu.
Kursus „Venemaa ja Euroopa ajalugu alates 1700“ (koodiga P2EC.00.090) kestab Johan Skytte poliitikauuringute instituudis terve sügissemestri, sellele saab registreeruda ÕIS-is kuni 14.09.2020, kursust on võimalik võtta nii klassiruumis kui vajadusel e-õppes.
Küsimused registreerumise kohta: oliivia.vork@ut.ee
Küsimused kursuse kohta õppejõule: david.ilmar.lepasaar.beecher@ut.ee

 

Eesti Naisüliõpilaste Selts kutsub naistudengeid külla!

Sügissemestri külalisõhtud toimuvad 10. ja 16. septembril, aadressil Riia 13–33.
Külalisõhtutel on oodata maitsvaid suupisteid, põnevaid arutelusid ning erinevatelt elualadelt akadeemilisi naisi, kelle seast võid leida sõpruskonna kogu eluks! Lisainfo Facebookis või @Seltsigram.

 

Vabade kunstide professori ameti üleandmine Priit ja Olga Pärnale

Tartu Ülikool kutsub kõiki huvilisi kolmapäeval, 2. septembril kell 16.30 Jakobi 2 ringauditooriumi, kus Kärt Summatavet annab vabade kunstide professori ameti üle Priit ja Olga Pärnale. Kolm professorit arutlevad üheskoos teemal „Kui vaba on vaba kunstnik?“
Kärt Summatavet on kunstidoktor, ehtekunstnik ja graafik, loovuse ja loomemajanduse valdkonna ekspert, ettevõtja ning õppejõud, keda inspireerib soome-ugri rahvaste pärimus. 2019/2020. õppeaastal pidas prof. Summatavet Tartu Ülikoolis loengukursuse „Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud (I ja II): traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon“, mille loengud on järelvaadatavad
UTTV-s.
Priit ja Olga Pärn on rahvusvaheliselt tuntud animafilmitegijad, kelle nii ühiselt kui eraldi tehtud filmid on pälvinud maailma tippfestivalidel kõrget tunnustust. Sügissemestril 2020 alustavad nad üheskoos loengusarjaga „Animatsioon: seest ja väljast“. Selle käigus tutvustavad Pärnad animatsiooni olemust ja ajalugu endi kui praktikute subjektiivsest vaatenurgast, selgitades ja näidates, millistest osistest koosneb animafilm, milliseid vahendeid soovitud tulemuse saavutamiseks kasutada, mis toimub, kui liikuv pilt ja heli kokku pannakse ning kuidas jõuda lõpptulemuse – filmini. Kursuse eesmärgiks on tekitada osalejates huvi animafilmi vastu ja soodustada selle huvi suunamist konkreetsesse vormi. Loenguid ilmestab filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Professuuri üleandmise üritus on avatud kõigile huvilistele, kuid olukorrast tingitult on vajalik eelregistreerumine. Registreeru siin:
https://bit.ly/vkyregistreerimine
Üritus Facebookis

 

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki üliõpilasi osalema oma kursustele

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki tudengeid osalema kujutava kunsti, digi ja foto, muusika, filmikunsti, käsitöö ja disaini, eneseväljenduse ja tantsukunsti kursustele, et omandada kunstidega seotud oskusi ja teadmisi, mida loovalt rakendada oma põhierialal.
Algaval sügissemestril pakub kunstide keskus kõigile üliõpilastele võimalust osaleda ligi 40 ainekursusel, millest 23 toimuvad ka inglise keeles või paralleelselt kakskeelsena.
Kõikide kursuste täpsemad kirjeldused koos viitega õppeinfosüsteemi leiab keskuse veebilehelt: kunstidekeskus.ut.ee.
Valikus on nii aineid, kus rõhk on loometööl (nt kunstnike Maarja Nõmmiku „Autoportree“, Rauno Thomas Mossi „Skulptuur“, Veiko Klemmeri „Digitaalne maalimine“) ja/või praktilistel oskustel (nt digipädevusi arendavad arvutigraafika ained), kui kursusi, mis keskenduvad kunstide analüüsile (nt Soome kunstnik Matti Vainio „Kunsti vaadeldes“, Lauri Kärgi filmiajaloo kursused). Täiesti uute ainetena lisanduvad „Kultuuri ja kunstide ajalugu“, „Ida-Aasia filmilugu“ ja „Värviõpetus“.
Muusikahuvilistel on sügisel võimalik tutvuda aasia klassikalise muusikakultuuri ajaloo ja kaasajaga („Aken aasia muusikasse“). Samuti on soovi korral võimalik saada ainepunkte osalemise eest TÜ Üliõpilasmaja kollektiivide töös (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Popsid, TÜ Sümfooniaorkester, TÜ Rahvakunstiansambel).
Viljandi kultuuriakadeemiast vahendatakse Tartusse mitmeid käsitöökursusi, mis keskenduvad nii pärimusele, jätkusuutlikkusele kui ka disainile, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Kirivöö kudumise või luutöötlusoskuste õppimise kõrval avatakse näiteks moe- ja tekstiilitööstuse telgitaguseid ja probleeme ning otsitakse neile lahendusi (nt õpitakse looma tööstusjääkidest).
Sügisel alustab ka vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna loengusari „Animatsioon: seest ja väljast“. Kursusel tutvustavad Pärnad animatsiooni olemust ja ajalugu endi kui praktikute subjektiivsest vaatenurgast, selgitades ja näidates, millistest osistest koosneb animafilm, milliseid vahendeid soovitud tulemuse saavutamiseks kasutatakse, mis toimub, kui liikuv pilt ja heli kokku pannakse ning kuidas valmib lõpptulemus – film. Loenguid ilmestab filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Tudengid saavad kursustele registreeruda õppeinfosüsteemis kuni 14. septembrini.
Kunstide keskuse kursused arendavad loomingulist mõtlemist, eneseväljendus- ja eksperimenteerimisjulgust, seoste ja nüansside märkamist, tunnetuslikku tajumeelt. Kunstid ja kunstidega tegelemine hoiab vaimu värske ja hääles.
Jälgi kunstide keskust ka Facebookis.
Kohtumiseni kunstide keskuses Uppsala 10, Tartu (vana anatoomikum)!

 

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub teisipäevaõhtustele loengutele

Rahvusvaheliste Suhete Ring kutsub poliitikahuvilisi tudengeid ka sel semestril teisipäevaõhtustele loengutele. Ringi loengukülalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadlased, ettevõtjad ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad inimesed.
Semestri avaloeng toimub 8. septembril kell 18.15 Genialistide klubis (Magasini 5, Tartu). Loengukülaliseks on RSRi vilistlane ja politoloog Karmo Tüür, kes räägib teemal „Valgevene Venemaa embuses“. Olete oodatud nii loengule kui ka sealsamas kell 19.45 algavale tutvumisõhtule, kus avatakse huvilistele RSRi tegevust.

 

Virtuaalne ISIC üliõpilaspilet LHV mobiiliäpis

Telli virtuaalne ISIC üliõpilaspilet LHV äpis ja tõenda oma tudengistaatust ning kasuta tuhandeid rahvusvahelisi soodustusi mugavalt mobiiliga. Nii on sul rahakotis üks plastikkaart vähem ja üliõpilaspilet alati sinuga. Virtuaalset ISIC üliõpilaspileti saad tellida LHV mobiiliäpis kuni septembri lõpuni tasuta. Kaardi taotlemisel võid olla ka akadeemilisel puhkusel. Uuri lähemalt https://lhv.ee/noor#isic

24. august – 28. august

Tartu Ülikooli tekli märgi, sõrmuse ja rinnamärgi kavandikonkurss

Tartu Ülikool kuulutab välja kavandikonkursi tekli märgi, sõrmuse ja rinnamärgi kujunduse leidmiseks. Konkursile on oodatud oma kavandeid esitama kõik ülikooli liikmed ja vilistlased. Kavandite esitamise tähtaeg on 30. september 2020. Kavandikonkursi preemiafond on 2 000 eurot. Tekli märgi, sõrmuse ja rinnamärgi võidutöö valitakse välja hiljemalt 16. oktoobriks 2020.

Vabade kunstide professori ameti üleandmine Priit ja Olga Pärnale

Tartu Ülikool kutsub kõiki huvilisi kolmapäeval, 2. septembril kell 16.30 Jakobi 2 ringauditooriumi, kus Kärt Summatavet annab vabade kunstide professori ameti üle Priit ja Olga Pärnale. Kolm professorit arutlevad üheskoos teemal „Kui vaba on vaba kunstnik?“
Kärt Summatavet on kunstidoktor, ehtekunstnik ja graafik, loovuse ja loomemajanduse valdkonna ekspert, ettevõtja ning õppejõud, keda inspireerib soome-ugri rahvaste pärimus. 2019/2020. õppeaastal pidas prof. Summatavet Tartu Ülikoolis loengukursuse „Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud (I ja II): traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon“, mille loengud on järelvaadatavad
UTTV-s.
Priit ja Olga Pärn on rahvusvaheliselt tuntud animafilmitegijad, kelle nii ühiselt kui eraldi tehtud filmid on pälvinud maailma tippfestivalidel kõrget tunnustust. Sügissemestril 2020 alustavad nad üheskoos loengusarjaga „Animatsioon: seest ja väljast“. Selle käigus tutvustavad Pärnad animatsiooni olemust ja ajalugu endi kui praktikute subjektiivsest vaatenurgast, selgitades ja näidates, millistest osistest koosneb animafilm, milliseid vahendeid soovitud tulemuse saavutamiseks kasutada, mis toimub, kui liikuv pilt ja heli kokku pannakse ning kuidas jõuda lõpptulemuse – filmini. Kursuse eesmärgiks on tekitada osalejates huvi animafilmi vastu ja soodustada selle huvi suunamist konkreetsesse vormi. Loenguid ilmestab filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Professuuri üleandmise üritus on avatud kõigile huvilistele, kuid olukorrast tingitult on vajalik eelregistreerumine. Registreeru siin:
https://bit.ly/vkyregistreerimine
Üritus Facebookis

Esmakordselt Tartu Ülikoolis koolitus üliõpilastele „SKY õnne-ülikooli programm“

Tartu Ülikoolis algab 7. septembril esmakordselt üliõpilastele mõeldud koolitus „SKY õnne-ülikooli programm“. SKY õnne-ülikooli koolitus toimub paljudes ülikoolides üle maailma (Euroopa, Ameerika). Kursusel tutvustatakse SKY tehnikat (Sudarshan Kriya Yoga) – teadusliku kinnitusega hingamispraktikat, mis suurendab oluliselt inimese heaolu ja rahulikkust ning vähendab ärevust ja stressitaset. Rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud uurimistööd dokumenteerivad SKY märkimisväärset kasulikku toimet inimese vaimsele ja füüsilisele seisundile. Kursust juhendab majandusteaduskonna õppejõud Veronika Krassavina. Täiendav info ja registreerimine vt ÕISis TÄIENDUSÕPE.
NB! 3. septembril kell 15–16 toimub Lossi 36 õppehoones (ruum 206) koolitust tutvustav praktiline töötuba „Wake Up! Shake Up!“. Osalemine tasuta. Töötuppa registreerumine ei ole vajalik.

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki üliõpilasi osalema oma kursustele

Tartu Ülikooli kunstide keskus ootab kõiki tudengeid osalema kujutava kunsti, digi ja foto, muusika, filmikunsti, käsitöö ja disaini, eneseväljenduse ja tantsukunsti kursustele, et omandada kunstidega seotud oskusi ja teadmisi, mida loovalt rakendada oma põhierialal.
Algaval sügissemestril pakub kunstide keskus kõigile üliõpilastele võimalust osaleda ligi 40 ainekursusel, millest 23 toimuvad ka inglise keeles või paralleelselt kakskeelsena.
Kõikide kursuste täpsemad kirjeldused koos viitega õppeinfosüsteemi leiab keskuse veebilehelt: kunstidekeskus.ut.ee.
Valikus on nii aineid, kus rõhk on loometööl (nt kunstnike Maarja Nõmmiku „Autoportree“, Rauno Thomas Mossi „Skulptuur“, Veiko Klemmeri „Digitaalne maalimine“) ja/või praktilistel oskustel (nt digipädevusi arendavad arvutigraafika ained), kui kursusi, mis keskenduvad kunstide analüüsile (nt Soome kunstnik Matti Vainio „Kunsti vaadeldes“, Lauri Kärgi filmiajaloo kursused). Täiesti uute ainetena lisanduvad „Kultuuri ja kunstide ajalugu“, „Ida-Aasia filmilugu“ ja „Värviõpetus“.
Muusikahuvilistel on sügisel võimalik tutvuda aasia klassikalise muusikakultuuri ajaloo ja kaasajaga („Aken aasia muusikasse“). Samuti on soovi korral võimalik saada ainepunkte osalemise eest TÜ Üliõpilasmaja kollektiivide töös (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Popsid, TÜ Sümfooniaorkester, TÜ Rahvakunstiansambel).
Viljandi kultuuriakadeemiast vahendatakse Tartusse mitmeid käsitöökursusi, mis keskenduvad nii pärimusele, jätkusuutlikkusele kui ka disainile, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Kirivöö kudumise või luutöötlusoskuste õppimise kõrval avatakse näiteks moe- ja tekstiilitööstuse telgitaguseid ja probleeme ning otsitakse neile lahendusi (nt õpitakse looma tööstusjääkidest).
Sügisel alustab ka vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna loengusari „Animatsioon: seest ja väljast“. Kursusel tutvustavad Pärnad animatsiooni olemust ja ajalugu endi kui praktikute subjektiivsest vaatenurgast, selgitades ja näidates, millistest osistest koosneb animafilm, milliseid vahendeid soovitud tulemuse saavutamiseks kasutatakse, mis toimub, kui liikuv pilt ja heli kokku pannakse ning kuidas valmib lõpptulemus – film. Loenguid ilmestab filmiprogramm Tartu Elektriteatris.
Tudengid saavad kursustele registreeruda õppeinfosüsteemis kuni 14. septembrini.
Kunstide keskuse kursused arendavad loomingulist mõtlemist, eneseväljendus- ja eksperimenteerimisjulgust, seoste ja nüansside märkamist, tunnetuslikku tajumeelt. Kunstid ja kunstidega tegelemine hoiab vaimu värske ja hääles.
Jälgi kunstide keskust ka Facebookis.
Kohtumiseni kunstide keskuses Uppsala 10, Tartu (vana anatoomikum)!

Virtuaalne ISIC üliõpilaspilet LHV mobiiliäpis

Telli virtuaalne ISIC üliõpilaspilet LHV äpis ja tõenda oma tudengistaatust ning kasuta tuhandeid rahvusvahelisi soodustusi mugavalt mobiiliga. Nii on sul rahakotis üks plastikkaart vähem ja üliõpilaspilet alati sinuga. Virtuaalset ISIC üliõpilaspileti saad tellida LHV mobiiliäpis kuni septembri lõpuni tasuta. Kaardi taotlemisel võid olla ka akadeemilisel puhkusel. Uuri lähemalt https://lhv.ee/noor#isic