Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

23. november – 27. november

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui Te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

16. november – 20. november

Õppetööst sügissemestril

* Ülikool peab tähtsaks auditoorse õppe, eriti aga praktilise õppe ja seminaride jätkumist. Õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam infotehnoloogilisi vahendeid. Kuna haigestumine suureneb, peab olema valmis e-õppe osakaalu kasvuks.
* Sessioonõppes eelistame sügissemestri lõpuni kaugõpet.
* Kui õppetöö korraldatakse ümber, teavitab õppejõud sellest ainesse registreerunud üliõpilasi ja lisab muudatused ÕISi.
* Kui loengus on üle 30 osaleja, tuleb auditooriumis olla hajutatult ja selle täituvus peab olema kuni 50%.
*
Palume kõigil auditoorses õppetöös osalejatel kanda maski.
* Oluline on mõista, et haigustunnustega ei tohi õppetööle tulla. Kui üliõpilane on haigestunud ega saa õppetöös osaleda, peab olema selge ja teada, millised on puudumise korral aine läbimise nõuded.
* Palume hoida oma kontaktandmed ajakohased, sest ülikool teavitab koostöös Terviseametiga oma liikmeid võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga telefoni ja e-kirja teel.
Loe ülikooli soovitusi ja nõuandeid koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

9. november – 13. november

Ülikool täiustab õppeaine tagasiside küsimise ja kuvamise süsteemi

2020. aasta kevadel algatas Andmekaitse Inspektsioon järelevalvemenetluse, millega suunati ülikool üle vaatama ja parandama õppeaine tagasiside küsimisel nii üliõpilastele edastatava teavituse sõnastust kui ka mitmesuguseid tagasiside tulemuste avaldamisega seotud aspekte. Mida on juba ära tehtud ja mis on veel plaanis?

Tagasiside küsimisel rohkem selgust
Esimese sammuna parandasime kevadel tagasiside küsimisel üliõpilastele edastatava teavituse sõnastust ja lisasime ülikooli veebilehele täpsema selgituse selle kohta, kuidas
tagasiside andmeid töödeldakse. Teavitamine küsitluse eesmärgist ja selgitus, kuidas andmeid kasutatakse, julgustas üliõpilasi tagasisidet andma. Uuele õppekava tagasiside küsimustikule vastas 58% küsimustiku saanutest. Varasematel aastatel on see näitaja olnud ligikaudu 25%.

Eesmärk on ära hoida pahatahtlike ja solvavate kommentaaride kirjutamist
Avatud küsimuste vastuste avalikustamisel tuli leida lahendus küsimusele, kuidas vaadatakse üliõpilaste kirjutatud tagasiside üle ja teavitatakse ebasobivast tagasisidest, et ülikool saaks õppejõudu selgelt kahjustavad postitused kustutada. Ülikooli esmane eesmärk on solvavate postituste vältimine. Selleks on igale avatud küsimuse väljale lisatud meeldetuletus, et hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside ning
tagasiside andmise head tava eiravad kommentaarid kustutatakse. Kirjutatu kontrollimise lahenduse otsimisel tuli arvestada, et semestris kirjutatakse õppeaine tagasiside küsimustikes keskmiselt 47 000 kommentaari. Õppeosakond tegi kümne potentsiaalselt solvava sõnaga andmestikus otsingu, mis ei näidanud kustutamist vajavaid kommentaare. Samas ei anna see veel kindlust, et ebasobivat tagasisidet ei esine.

Kriitiliste kommentaaride menetlemisse kaasab õppeosakond kindlasti ka TÜÜE esindaja
Õppejõud saab üliõpilastele tagasiside andmisel kujundada arusaama sellest, kuidas lugupidavalt ja sõbralikult õppimist ja arengut toetavat tagasisidet anda. Kui üliõpilaste tagasisides on siiski sobimatu kommentaar, tuleb sellest teavitada õppeosakonda e-posti aadressil tagasiside@ut.ee. 2021/2022. õa sügissemestri tagasiside avalikustamise ajaks valmib lahendus, mille korral muutuvad õppeaine tagasiside tulemused ÕIS-is kõigepealt nähtavaks ainult vastutavale õppejõule, kes saab ise anonüümseks jäädes anda teada sobimatust kommentaarist. Kommentaari menetlemisel ei tuvastata õppejõudu ega õppeainet, millele tagasiside anti. Vahet tuleb siinkohal osata teha kriitilisel ja isikut kahjustavat kommentaaril. Isiku au haavavad kommentaarid kustutatakse, kriitiliste kommentaaride menetlemisse kaasab õppeosakond kindlasti ka TÜÜE esindaja.

Väga vana tagasisidet edaspidi ei kuvata
Arutada tuli ka seda, kui kaua peaks ÕIS-i sisseloginud kasutaja avaldatud tagasisidet nägema. Otsustati, et uuest õppeaastast jääb ainekava juures avalikus vaates üliõpilastele nähtavaks õppeaine kahe viimase toimumiskorra tagasiside. Avatud küsimuste vastuste pikemaajalisema kuvamise järele puudub põhjendatud vajadus. Varasematel aastatel kirjutatud kommentaare kuvatakse neile, kes vajavad seda infot oma töös. Õppejõudude atesteerimisel peavad näiteks olema kättesaadavad viimase viie aasta andmed – sellise andmestiku vaade on kavas veel luua. Õppeainete arvuline tagasiside jääb kõikidele ÕIS‑i sisse loginud kasutajatele statistikalehel nähtavaks.

 

Haridusandmete säilitamiseks oleks vaja arhiivi
Kõrgkoolide ühine mure on, et haridusandmeid ei ole võimalik 25 aasta möödudes kustutada. Samas ei saa neid hoida aastakümneid samas infosüsteemis, sest see muutub koormavaks ja kõiki andmeid ei ole vaja isiku tuvastamist võimaldaval kujul säilitada. Ülikoolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad on ühtse riikliku haridusandmete arhiivi (repositooriumi) loomise vajadust arutanud, kuid konkreetse eesmärgi seadmiseni pole veel jõutud.

 

Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu semestri teises pooles minna akadeemilisele puhkusele peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja ja kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

2. november – 6. november

Õpitud semester

9. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

26. oktoober – 30. oktoober

Õpitud semester

9. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

 

Moodle’is võetakse kasutusele Tartu Ülikooli e-posti aadress

Kavandame muudatust, mille käigus võtame oktoobri lõpuks Moodle’i õpikeskkonnas üliõpilaste ja õppejõudude kontodel kasutusele Tartu Ülikooli e-posti aadressi (ut.ee lõpuga). Ülikooli e-posti aadress võetakse kesksest andmebaasist ning üliõpilane ja õppejõud seda edaspidi ise Moodle’is muuta ei saa.
NB! Ülikool ei saa välistada Moodle’ist automaatselt edastatavate teavituste sattumist teie isikliku e-postkasti rämpsposti kausta. Seega tuleb teil märkida kõik ülikooli kirjad usaldusväärseks või jälgida regulaarselt selle kausta sisu. Kõigil, kes oma ut.ee postkasti igapäevaselt ei kasuta, on soovitatav sealsed e-kirjad edasi suunata oma isiklikule e-posti aadressile. Juhendid on leitavad Arvutiabi viki lehel aadressil https://wiki.ut.ee/x/SDy5Ag ja https://wiki.ut.ee/x/VgEFAQ

12. oktoober – 23. oktoober

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui Te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

 

Moodle’is võetakse kasutusele Tartu Ülikooli e-posti aadress

Kavandame muudatust, mille käigus võtame oktoobri lõpuks Moodle’i õpikeskkonnas üliõpilaste ja õppejõudude kontodel kasutusele Tartu Ülikooli e-posti aadressi (ut.ee lõpuga). Ülikooli e-posti aadress võetakse kesksest andmebaasist ning üliõpilane ja õppejõud seda edaspidi ise Moodle’is muuta ei saa.
NB! Ülikool ei saa välistada Moodle’ist automaatselt edastatavate teavituste sattumist teie isikliku e-postkasti rämpsposti kausta. Seega tuleb teil märkida kõik ülikooli kirjad usaldusväärseks või jälgida regulaarselt selle kausta sisu. Kõigil, kes oma ut.ee postkasti igapäevaselt ei kasuta, on soovitatav sealsed e-kirjad edasi suunata oma isiklikule e-posti aadressile. Juhendid on leitavad Arvutiabi viki lehel aadressil
https://wiki.ut.ee/x/SDy5Ag ja https://wiki.ut.ee/x/VgEFAQ

 

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.
 

Koroonaviiruse levik nii Eestis kui ka mujal maailmas jätkub

Selle vältimiseks on endiselt parim viis iga inimese vastutustundlik käitumine. Tuletame meelde:
1. suure koroonaohuga riikidest naastes tuleb pidada kinni Välisministeeriumi kehtestatud liikumispiirangutest;
2. õpikeskkonnas tuleb hoida teiste inimestega vajalikku vahet ja järgida hügieenireegleid, et vähendada viiruse edasikandumise tõenäosust;
3. ka kergete viirushaiguse tunnustega tuleb jääda koju;
4. kasutame hoia.me äppi. HOIA mobiilirakenduse abil saab kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga ja äpi kasutamine on turvaline.

5. oktoober – 9. oktoober

Õppeaine tagasiside paremale kasutamisele aitab sügissemestril kaasa algoritm

Õppeainete tagasiside on väga oluline, et õppejõud ja programmijuhid saaksid hinnata õppeainete kvaliteeti ning teha muudatusi. Seetõttu on väga tähtis, et võimalikult palju õppeaineid saaks arendamiseks ja parendamiseks piisavas koguses tagasisidet.
Üliõpilastel tuleb semestri jooksul anda tagasisidet neljale õppeainele (doktoriõppes ühele). Kui õppeainet on hinnanud vähem kui viis õppijat, jääb tagasiside isikute ja andmete kaitse eesmärgil kuvamata. Nii on seni kaotsi läinud märkimisväärne osa juba tehtud tööst: üliõpilased on aines õppimise ja õpetamise läbi mõelnud, oma hinnangud andnud ja ettepanekud teinud, aga õppejõud seda ei näe ega saa ka selle järgi midagi muuta või parandada.
Et sellist olukorda vältida ja kogu antud tagasiside kasutamist leiaks, määrab ÕISi algoritm alates 2020/2021. õppeaasta sügissemestrist õppijatele tagasiside andmiseks kohustuslikke õppeaineid. Sõltuvalt õppeainele registreerunute arvust võivad mõne üliõpilase jaoks kõik neli vajalikku ainet algoritmi määratud olla. Kui valitud aineid õpib rohkem üliõpilasi, võib vajalikust neljast ainest määratud olla 2–3, teised saab õppija ise valida. Seda, millised ained kohustuslikuks tagasisideks määratud on, näeb üliõpilane
ÕISis tagasiside lehelt.
Tagasisidestavate ainete arv ei ole piiratud, vabatahtlikult võib tagasisidet anda rohkem kui neljale õppeainele. Seega jääb õppijatele võimalus anda tagasisidet ka just nendele ainetele, mida nad hinnata soovivad. Üliõpilaste tagasiside kõikidele semestri õppeainetele on väga oodatud. Just koostöö on hea õppimise ja õpetamise aluseks.

Rohkem infot õppeaine tagasiside süsteemi kohta.

 

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

 

Kokkulepe Tallinna Tehnikakõrgkooliga õppeainete läbimiseks

Sõlmitud on kokkulepe, millega TÜ üliõpilased saavad minna külalisüliõpilaseks Tallinna Tehnikakõrgkooli ja läbida õppeaineid tasuta. Info külalisüliõpilaseks mineku kohta

 

Tallinna linn pakub uurimisteemasid magistrantidele ja doktorantidele, millega on võimalik 2021. aasta kevadel kandideerida Raestipendiumile.

28. september – 2. oktoober

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

21. september – 25. september

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse. Tagantjärgi moodulite tagasi valimine arvet ei tühista.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.

 

Hea teada

ÕISi on lisandunud paremale nurka nutikas abiline, mille kaudu saab teemade lõikes lihtsalt ja mugavalt otsida õpingutega seotud teavet ülikooli veebilehelt ja ÕISist. Esialgu on olemas ainult eestikeelne tugi. Abiliselt ei saa veel küsimusi küsida, kuid seda õpetatakse ja arendatakse.

14. september – 18. september

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui Te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile, mis on värskelt loodud ülikooli e-postidel ka automaatselt tehtud (kasutades ÕISis märgitud isiklikke e-posti aadresse). Suunamine on võimalik lõpetada, juhise leiab siit.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

7. september – 11. september

Rektor: kümme suunist õppetööks

Et auditoorne õpe jätkuks võimalikult kaua seal, kus see on hädavajalik, palume rakendada õppetöös osalemisel järgmisi suuniseid.
1) HAIGENA EI TULE! Ka kõige kergema
viirushaiguse sümptomitega ei tohi õppetööle tulla! Õppejõud teavitab, millised on aine läbimise nõuded haiguse või eneseisolatsiooni nõude täitmise tõttu puudumise korral.
2) VIDEOLOENGUD. Püüame salvestada võimalikult palju loenguid ja teha need järelvaadatavaks, et osaleda saaksid ka need, kes on haigestunud, eneseisolatsioonis või ei saa tulla kohale ruumi täituvuse piiri ületamise tõttu.

3) SEMINARI JA PRAKTIKUMI FILMIMINE. Üliõpilaste filmimine seminaris ja praktikumis on lubatud õppetöö eesmärgil nii, et see on nähtav vaid ainesse registreerunutele.
4) SUURED RÜHMAD ON HAJUTATUD. Kui õppetöös osaleb üle 30 üliõpilase, hajutab õppejõud nad auditooriumis nii, et selle täituvus ei ületa 50%. Kui hajutamise korral ei mahu kõik auditooriumisse, siis on loengu puhul esmane lahendus videosalvestise tegemine. Täituvuse planeerimiseks võib õppejõud luua rühmad, kellest osa saab osaleda kohapeal ja osa eemalt, või anda võimaluse loengule eelregistreeruda.
5) MASK KUI LAHENDUS. Kui videosalvestus pole tehniliselt võimalik või sisuliselt mõistlik ning osalejaid ei saa hajutada, palub õppejõud kanda maski. Selle kaasavõtmine on üliõpilase kohustus.
6) OSALEJATE KIRJAPANEK. Auditoorses õppes osalejad registreeritakse, et haigestumise korral saaks lähikontaktseid võimalikult kiiresti ja täpselt eneseisolatsiooni nõudest teavitada. Nimekirjad edastatakse Terviseametile üksnes juhul, kui on tuvastatud nakatunu osalemine õppetöös. Nimekirju ei kasutata muul otstarbel, kui lähikontaktsete kiireks väljaselgitamiseks ja nendega kontakteerumiseks. Kehtivatest õigusaktidest tulenevalt on oma nime kirjapanek vabatahtlik, kui tegemist ei ole õppetööga, milles osalemist kontrollitakse ainekava nõuetest tulenevalt. Kui osalejate nimekiri puudub või ei ole õppejõu teadmise kohaselt täielik, siis edastab ülikool Terviseametile ainele registreerunute nimekirja ja kontaktid. E-keskkonnas kogutud osalejate nimekirja säilitatakse semestri lõpuni, pärast mida need hävitatakse.
7) ÕIGED ANDMED ÕIS-is. Et saaksime Teid vajaduse korral muudatustest või isolatsiooninõudest kiiresti teavitada, kontrollige palun oma kontaktandmeid ÕIS-is. Vaadake, et seal oleks olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ja igapäevane elukoht (tegelik aadress).
8) ÕPPETÖÖ MUUDATUSED KANTAKSE ÕIS-i. Õppejõud panevad kõik aines tehtud muudatused esimesel võimalusel kirja ÕIS-i. Üliõpilasele kehtib ÕIS-is olev info.
9) KÄTE PUHASTAMINE, RUUMIDE TUULUTAMINE JA KOGUNEMISTE VÄLTIMINE. Peske sageli käsi ja kasutage desinfitseerimisvahendit. Loengutevahelisel ajal tuulutatakse auditooriume. Vältige tihedaid kogunemisi koridoris.
10) KASUTAME
HOIA.ME äppi. Oleme vastutustundlikud ja näitame eeskuju. HOIA mobiilirakenduse abil saab kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga ja äpi kasutamine on privaatne ja turvaline.

Turvalist õppeaastat kõigile!

Toomas Asser
rektor, professor

 

Ainetele registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 14. september.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse 15. septembriks.

 

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli ametlik e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. Oma e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. 
Loodud e-posti konto puhul on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile. Loodud e-postidel oleme suunanud Teie e-kirjad automaatselt Teie isiklikule e-posti aadressile. Kui soovite automaatse suunamise lõpetada, on seda lihtne teha juhise abil, mille leiab SIIT. Kelle oli varasemast ülikooli e-posti aadress olemas, neile automaatselt suunamist ei tehtud. 

31. august – 4. september

Õppeprorektor Aune Valgu tervitus „Tere tulemast (taas) ülikooli!“ esmakursuslastele

Õppeprorektor Aune Valk tervitab esmakursuslasi ja tänab, et otsustasite tulla just Tartu Ülikooli! „Sel aastal oli sõel tihedam kui varasemal viiel aastal ja seepärast tasub uhke olla,“ märgib Aune Valk. Oma tervituses toob ta ka välja kolm palvet, selleks et haigeid oleks vähe ja õppida saaks palju. Õppeprorektori pöördumise tervikteksti leiate ülikooli kodulehelt.

 

2020/2021. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 31. augustil kell 9.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane ja informaatika eriala 1. aasta üliõpilane Karl Vilhelm Valter. Loe edasi …

 

Õppetööst 2020/2021. õppeaasta sügissemestril

Kooliaasta algab 31. augustil. Arvestama peab, et õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam digitehnoloogilisi vahendeid.
Auditoorse õppetöö kõrval kasutatakse jätkuvalt e-õpet, et vajadusel (nt piirangute kehtestamisel) oleks võimalik rakendada veebipõhist või osaliselt veebipõhist õppimisvõimalust. Täpne otsus õppetöö vormi ja alguse kohta tehakse sõltuvalt õppekavast. ÕISi tunniplaanist saab ka näha, kuidas on korraldatud õppetöö konkreetsel õppeainel.
Kui loengus on üle 30 osaleja, tuleb auditooriumis olla hajutatud, nii et selle täituvus on kuni 50%; kui hajutamine ei ole võimalik, viiakse õpe läbi veebipõhise õppena või kantakse loenguruumis maske.
E-õppijale on koostatud käsiraamat, millega saab tutvuda SIIN. Käsiraamatus on kirjas, milliste e-õppe võimalustega võib kokku puutuda, milliseid seadmeid on e-õppeks vaja ja kust saab abi.
Rektor Toomas Asser tuletab meelde kolme põhitõde, mida peab järgima iga tudeng, kes osaleb loengutes, seminarides ja praktikumides, et saaksime koroonaajastul üksteist säästvalt jätkata oma igapäevaseid toimetusi:
1. suure koroonaohuga riikidest naastes tuleb pidada kinni Välisministeeriumi kehtestatud liikumispiirangutest;
2. õpikeskkonnas tuleb hoida teiste inimestega vajalikku vahet ja järgida hügieenireegleid, et vähendada viiruse edasikandumise tõenäosust;
3. ka kergete viirushaiguse tunnustega tuleb jääda koju.
Vaadake mh õppejõududele mõeldud soovitusi sügissemestriks, millele nad peavad pöörama tähelepanu õppetööd planeerides.
Kui oled nakatunud koroonaviirusesse või osutunud nakatunu lähikontaktseks, soovitame tungivalt, et teavitaksid oma õppekorraldusspetsialisti või programmijuhti. Teabe kiire jagamine aitab meil tõkestada viiruse levikut ja vähendada teadmatusest tulenevat asjatut paanikat.
Jälgi pidevalt uuenevat teavet lehel ut.ee/koroona!

 

Rektor Toomas Asser räägib otseülekandes, kuidas ülikool uuele õppeaastale vastu läheb

Teisipäeval, 1. septembril kell 13.00 räägib rektor Toomas Asser veebiülekandes ülikooli õppe- ja töökorraldusest algaval sügisel. Intervjuus tuleb juttu näiteks sellest, mida peab koroonaviiruse leviku tingimustes silmas pidama ja kui palju hakkab tavapärast auditoorset õpet asendama e-õpe. Lisaks korratakse üle, kuidas enda ja teiste tervist tööl ja õppetööl viibides hoida ning kuidas käituda haigestumise korral. Vaata otseülekannet Microsoft Teamsi keskkonnas. Rektorile on võimalik ülekande ajal ka küsimusi esitada.

 

Tänavused tuutorid on asunud tegutsema

Tuutorid on vabatahtlikud üliõpilased, kelle poole võib iga esmakursuslane oma muredega julgelt pöörduda ning kindlasti tasub osaleda ka tuutoritundides ja muudelgi tuutorite läbiviidavatel ettevõtmistel. Tuutorite nimed on leitavad õppekavati kodulehelt

 

Moodle'isse sisenemise muudatus

Muutunud on Moodle’isse sisenemine. Üliõpilased sisenevad Moodle'isse TÜ arvutivõrgu konto OpenID-ga (teil kõigil on see olemas), kasutades ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnust viisil kasutajatunnus[at]ut.ee ning vastavat parooli.
Kui te olete juba veebilehitsejas mõnda MS Office 365 tootesse sisenenud, siis OpenID-ga Moodle’isse sisenedes kasutajatunnust ja parooli enam ei küsita. Kui olete Moodle’isse OpenID-ga sisenenud ning logite Moodle’ist välja, siis logitakse teid veebilehitsejas välja kõikidest MS Office 365 toodetest.

 

Ainetele registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 14. september.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

24. august – 28. august

Õppetööst 2020/2021. õppeaasta sügissemestril

Kooliaasta algab 31. augustil. Arvestama peab, et õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam digitehnoloogilisi vahendeid.
Auditoorse õppetöö kõrval kasutatakse jätkuvalt e-õpet, et vajadusel (nt piirangute kehtestamisel) oleks võimalik rakendada veebipõhist või osaliselt veebipõhist õppimisvõimalust. ÕISi tunniplaanist saab ka näha, kuidas on korraldatud õppetöö konkreetsel õppeainel.
E-õppijale on koostatud käsiraamat, millega saab tutvuda SIIN. Käsiraamatus on kirjas, milliste e-õppe võimalustega võib kokku puutuda, milliseid seadmeid on e-õppeks vaja ja kust saab abi.
Rektor Toomas Asser tuletab meelde kolme põhitõde, mida peab järgima iga tudeng, kes osaleb loengutes, seminarides ja praktikumides, et saaksime koroonaajastul üksteist säästvalt jätkata oma igapäevaseid toimetusi:
1. suure koroonaohuga riikidest naastes tuleb pidada kinni Välisministeeriumi kehtestatud liikumispiirangutest;
2. õpikeskkonnas tuleb hoida teiste inimestega vajalikku vahet ja järgida hügieenireegleid, et vähendada viiruse edasikandumise tõenäosust;
3. ka kergete viirushaiguse tunnustega tuleb jääda koju.
Vaadake mh õppejõududele mõeldud soovitusi sügissemestriks, millele nad peavad pöörama tähelepanu õppetööd planeerides.
Kui oled nakatunud koroonaviirusesse või osutunud nakatunu lähikontaktseks, soovitame tungivalt, et teavitaksid oma õppekorraldusspetsialisti või programmijuhti.

2020/2021. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 31.augustil kell 9.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane ja esmakursuslaste esindaja. Loe edasi …

Moodle'isse sisenemise muudatus

Muutunud on Moodle’isse sisenemine. Üliõpilased sisenevad Moodle'isse TÜ arvutivõrgu konto OpenID-ga (teil kõigil on see olemas), kasutades ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnust viisil kasutajatunnus[at]ut.ee ning vastavat parooli.
Kui te olete juba veebilehitsejas mõnda MS Office 365 tootesse sisenenud, siis OpenID-ga Moodle’isse sisenedes kasutajatunnust ja parooli enam ei küsita. Kui olete Moodle’isse OpenID-ga sisenenud ning logite Moodle’ist välja, siis logitakse teid veebilehitsejas välja kõikidest MS Office 365 toodetest.

Lõppeb õppeainetele registreerumine

30. augustiga lõppeb sügissemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 14. september.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

Õppetasud 2020/2021. õppeaastal