Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

22. jaanuar – 26. jaanuar

Tule tuutoriks!

Avatud on registreerumine Tuutorite väljaõppe koolitusele, mille käigus omandavad üliõpilased tuutoritegevuseks vajalikud teadmised ja oskused.

Tule mentoriks!

Alates algavast kevadsemestrist on võimalik esimest korda läbida ka Mentorite väljaõppe koolitus, mis võimaldab arendada süvendatult oma nõustamis-, juhendamis- ja juhtimisoskusi nii kogenud tuutoritel kui ka mentorina tegutsevatel üliõpilastel. Ainele registreerumise eeltingimuseks on varasem tuutorikoolituse läbimine.
Kõik tuutorid on teretulnud ka jätkavateks tuutoriteks.

15. jaanuar – 19. jaanuar

Moodulite valimine

Tuletame meelde, et esimese semestri lõpuks peavad õppeinfosüsteemis olema valitud moodulid oma õppekavast. Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad valima kõik peaeriala moodulid (kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks), teise aasta bakalaureuseõppe üliõpilased peavad sügissemestri lõpuks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Kui ka teistel õppeastmetel on valitavaid mooduleid, peavad need olema valitud esimese aasta sügissemestri lõpuks. Moodulite valimise juhendi leiab SIIT.

Valitud moodulite järgi arvutatakse õppekava täitmise protsent, mis on oluline õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Õppetasu maksmisest vabastamine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

8. jaanuar – 12. jaanuar

Request for contribution to the Erasmus+ Impact Study

Following the great results achieved by the first Erasmus Impact Study of 2014, the European Commission has decided to carry out a follow-up study on the impact of Erasmus+ on students. This study will measure the impact of mobility on different aspects.
The students (both those who participated in Erasmus mobility and those who did not) should fill the following link: www.studentsurvey.che-consult.de.
The data collection is anonymous.

Tule tuutoriks!

Avatud on registreerumine Tuutorite väljaõppe koolitusele, mille käigus omandavad üliõpilased tuutoritegevuseks vajalikud teadmised ja oskused.

Tule mentoriks!

Alates algavast kevadsemestrist on võimalik esimest korda läbida ka Mentorite väljaõppe koolitus, mis võimaldab arendada süvendatult oma nõustamis-, juhendamis- ja juhtimisoskusi nii kogenud tuutoritel kui ka mentorina tegutsevatel üliõpilastel. Ainele registreerumise eeltingimuseks on varasem tuutorikoolituse läbimine.
Kõik tuutorid on teretulnud ka jätkavateks tuutoriteks.

18. detsember – 22. detsember

Tule tuutoriks!
Avatud on registreerumine Tuutorite väljaõppe koolitusele, mille käigus omandavad üliõpilased tuutoritegevuseks vajalikud teadmised ja oskused.
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on spetsiaalse koolituse läbinud üliõpilasest vabatahtlik, kes abistab oma eriala esmakursuslasi ja välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis

Tule mentoriks!
Alates algavast kevadsemestrist on võimalik esimest korda läbida ka Mentorite väljaõppe koolitus, mis võimaldab arendada süvendatult oma nõustamis-, juhendamis- ja juhtimisoskusi nii kogenud tuutoritel kui ka mentorina tegutsevatel üliõpilastel. Ainele registreerumise eeltingimuseks on varasem tuutorikoolituse läbimine.

Kõik tuutorid on teretulnud ka jätkavateks tuutoriteks. Selleks ei pea tuutorite väljaõppe kursust uuesti läbima, kuid tuutorina jätkamise soovist tuleb anda teada teada Tartu Ülikooli nõustamiskeskusesse, et ühineda tuutorikoolituse grupi ja veebikeskkonnaga.

 Õppeainetele registreerumine on avatud
Avatud on kevadsemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. Registreerumine on avatud üldjuhul  kuni semestri alguseni ehk lõppeb 11. veebruaril.

Sina õpid, meie toetame!
Tartu Ülikool pakub kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, õppimisega seotud teavet ja koolitusi.
Karjäärinõustamisel saavad üliõpilased tuge oma karjääri kavandamises, töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemises ning tööotsimisoskuste arendamises.
Psühholoogiline nõustamine on mõeldud toetamaks üliõpilasi nii õppimises kui isiklikus elus ette tulevate raskuste puhul.
Võta ühendust noustaja@ut.ee või 737 5622.

11. detsember – 15. detsember

Ülikool on arendamas uut õppeinfosüsteemi

Vaata ja anna tagasisidet uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) järgmistele prototüüpidele kuni 17.12.17 südaööni (täida ainult üks tagasiside vorm):

õppija andmed http://kodu.ut.ee/~kr1stine/OIS2_prototuup_angular/#/student-data
õppetöö tulemused http://kodu.ut.ee/~kr1stine/OIS2_prototuup_angular/#/study-results
õpingute plaan http://kodu.ut.ee/~kr1stine/OIS2_prototuup_angular/#/study-results-curriculum

Algab õppeainetele registreerumine

15. detsembril algab kevadsemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. Registreerumine on avatud üldjuhul  kuni semestri alguseni ehk lõppeb 11. veebruaril.

Tule tuutoriks!

Ainetele registreerumistega avaneb iga-aastane tuutorite koolitus (õppeaine kood P2OO.00.007, 1. osa), mille käigus omandavad üliõpilased tuutoritegevuseks vajalikud teadmised ja oskused.

Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on spetsiaalse koolituse läbinud üliõpilasest vabatahtlik, kes abistab oma eriala esmakursuslasi ja välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis

Aine kevadise teooriaosa läbimine annab võimaluse järgmisel sügisel ja ka edaspidi tuutorina tegutseda. Sama aine sügisel toimuva teise osa ehk tuutoripraktika raames viiaksegi ellu tuutoritegevused.

Tuutoriks võib tulla olenemata õppekavast, õppevormist ja õppeastmest, kui oled huvitatud esmakursuslaste või välis(külalis)üliõpilaste aitamisest. Välis(külalis)üliõpilaste tuutoritel on vajalik hea inglise keele oskus.

Registreerumine ja täpsem info aine kohta õppeinfosüsteemis.

Kui oled juba tuutor olnud

Alates algavast kevadsemestrist on võimalik esimest korda läbida ka Mentorite väljaõpe (P2OO.00.008), mis võimaldab süvendada oma nõustamis-, juhendamis- ja juhtimisoskusi nii kogenud tuutoritel kui ka mentorina tegutsevatel üliõpilastel. Ainele registreerumise eeltingimuseks on varasem tuutorikoolituse läbimine.

Kõik tuutorid on teretulnud ka jätkavateks tuutoriteks. Selleks ei pea tuutorite väljaõppe kursust uuesti läbima, kuid tuutorina jätkamise soovist tuleb nõustamiskeskusele teada anda, et ühineda tuutorikoolituse grupi ja veebikeskkonnaga. 

Veel on võimalik anda tagasisidet oma praegustele tuutoritele!

Tuutorite tagasisideküsimustik on avatud kuni 15. detsembrini. Kõigi esmakursuslaste arvamus on oodatud! 

4. detsember – 8. detsember

Hea esmakursuslane!

Palume sinu tagasisidet oma tuutorite tegevusele! Selleks tuleks täita lühike anonüümne küsimustik, mis võtab aega vaid paar minutit. Sinu arvamust saavad nii tuutorid kui ka tuutorite koolitajad edaspidi arvesse võtta. Palun täida küsimustik hiljemalt 15. detsembriks.

13. november – 17. november

Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu minna akadeemilisele puhkusele, peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d. 

6. november – 10. november

Sina õpid, meie toetame!

Tartu Ülikooli nõustamiskeskus pakub kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, õppimisega seotud teavet ja koolitusi.

Karjäärinõustamisel saavad üliõpilased tuge oma karjääri kavandamises, töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemises ning tööotsimisoskuste arendamises.

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud toetamaks üliõpilasi nii õppimises kui isiklikus elus ette tulevate raskuste puhul.

Võta ühendust noustaja@ut.ee või 737 5622.

16. oktoober – 20. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober
Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20.oktoober.

9. oktoober – 13. oktoober

Oktoober on kohustuslik paroolivahetuse kuu

Oktoobrist muutub paroolivahetus struktuuriüksuste kaupa järkjärgult kohustuslikuks kõikidele TÜ tudengitele. Kõikidel üliõpilastel on võimalus vahetada parooli ka iseseisvalt ükskõik missugusel ajahetkel aadressil https://passwd.ut.ee.

2. oktoober – 6. oktoober

Oktoober on kohustuslik paroolivahetuse kuu
Tartu Ülikooli IT-osakond korraldab oktoobris kohustusliku paroolivahetuse kõikidele TÜ infosüsteemide kasutajatele, kes ei ole oma salasõna viimase kahe aasta jooksul uuendanud. Alates oktoobrist muutub paroolivahetus struktuuriüksuste kaupa järkjärgult kohustuslikuks kõikidele TÜ tudengitele. Täpsem info SIIN.

18. september – 22. september

Lõpeb ainetele registreerumine esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise viimane päev on 18. september.

11. september – 15. september

Ülikool on arendamas uut õppeinfosüsteemi
Vaata ja anna tagasisidet uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) õppeaine, õppekava ja avalduse esitamise prototüübile, mille leiad aadressil: http://kodu.ut.ee/~kr1stine/OIS2_prototuup_tudeng_avalik/.

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis
Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕIS-is on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Kui kontaktandmed on muutnud, klikkige vastava rea lõpus nupule Muuda. Avanevas aknas saate teha parandused ning need salvestada (vt juhendit https://wiki.ut.ee/x/FoPm). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel.
Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik.

Taotluse esitamine Kaitseressursside Ametile
15. septembrini on kutsealustest esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest.
Arsti ja õe erialal õppivatele tudengitele on seaduses tehtud erisus, kuid peavad tegema samuti taotluse, et kasutada antud õigust. Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvorm asub siin.

Jätkub ainetele registreerumine esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 18. september.

Jätkub õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Uuendatud sisuga tudengiteatmik
Üliõpilastele suunatud uuendatud tudengiteatmik koondab õppimiseks vajalikku infot. Täpsemalt: tudengiteatmik.ut.ee

4. september – 8. september

Taotluse esitamine Kaitseressursside Ametile
15. septembrini on kutsealustest esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest.
Arsti ja õe erialal õppivatele tudengitele on seaduses tehtud erisus, kuid peavad tegema samuti taotluse, et kasutada antud õigust. Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvorm asub siin.

Ainetele registreerumise tähtaeg esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 18. september.

Tuutoritundide toimumisinfo esmakursuslastele.

Õppetasu maksmisest vabastamine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Tõend ülikoolis õppimise kohta
Tõendi ülikoolis õppimise kohta saate valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Uuendatud sisuga tudengiteatmik
Üliõpilastele suunatud uuendatud tudengiteatmik koondab õppimiseks vajalikku infot. Täpsemalt: http://tudengiteatmik.ut.ee

28. august – 1. september

Ainetele registreerumise tähtaeg
Sügissemestri ainetele registreerumise tähtaeg on 3. september.

Tõend ülikoolis õppimise kohta
Tõendi ülikoolis õppimise kohta saate valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Õpingute pikendamine
Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

Õppekava täitmine
Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse 15.septembriks.

Moodulite valimine
Bakalaureuseõppe üliõpilasel tuleb hiljemalt esimese semestri lõpuks valida õppeinfosüsteemis kõik peaeriala moodulid, kui õppekavas ei ole kehtestatud peaeriala suuna-, eriala- ja valikmooduli valimiseks hilisemat tähtaega. Hiljemalt teise õppeaasta sügissemestri lõpuks tuleb valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.