Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

1. märts – 5. märts

Rektor: Järgnevatel nädalatel on iga üksikisiku käitumine kriitilise tähtsusega

Koroonaviiruse levik on laialdane ja olukord tõsine. Igaühe kohus on hoiduda ebavajalikest kontaktidest. Kuna koolide ja kodude kõrval on nakatumise olulised allikad ka töökohad, tuleb ülikooliski vähendada kokkupuuteid ja suunata kaugtööle kõik, kelle töö iseloom seda võimaldab.
25. veebruaril otsustas valitsus koroonapiiranguid veelgi karmistada, sealhulgas haridusasutustes. 1.–28. märtsini võivad üliõpilased viibida õppehoonetes üksnes siis, kui vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, läbivad praktilist õpet, teevad eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Tartu Ülikooli seni otsustatud suuresti veebipõhises õppekorralduses tuleb loobuda auditoorsete seminaride pidamisest. Kohustuslik on kanda maski, tagada tuleb inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi kehtib 2+2-reegel.
Otsuse õppetöö korralduse kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga. Otsuse aprilli kohta teeme märtsi teises pooles.
Ülikooli raamatukogu jääb avatuks, kuid majas võib olla korraga kuni sada lugejat. Raamatukogu ruumides on kohustus kanda maski ja hoida teistega vahet. Palume raamatukogu mitte kasutada seltskondlikeks kohtumisteks.
Täpsemad juhised on raamatukogu kodulehel.
3.–28. märtsini on külastajatele suletud ka TÜ muuseum, botaanikaaed ja loodusmuuseum. Ümber on korraldatud töö
TÜ akadeemilises spordiklubis.
Vältida tuleb kogunemisi kohvinurkades, puhkekohtades ja õppehoonete söögikohtades. Soovitame tungivalt vältida ühiseid lõunasööke ka väljaspool ülikooli hooneid. Paneme üliõpilastele südamele, et ei kogunetaks ühistegevuseks, sh pidudeks ühiselamutes.
Ülikooli iga liige peab kaasa aitama sellele, et järgmise nelja nädala jooksul langeks nakkuskordaja alla ühe. Palun kõigi tähelepanelikkust ja vastutustundlikku käitumist eesootaval kriitilisel ajal. Meie ühine eesmärk on naasta tavapärase elu-, töö- ja õppekorralduse juurde võimalikult kiiresti.

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor

 

Esmaspäevast võib raamatukogus samaaegselt olla kuni 100 lugejat

Seoses suureneva COVID-19 nakkusohuga ning üleriigiliste piirangutega võib alates esmaspäevast, 1. märtsist, olla raamatukogus samaaegselt kuni 100 lugejat. Majas viibivate lugejate arvu saavad kõik reaalajas jälgida raamatukogu kodulehelt.

 

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

 

Loe ülikooli soovitusi ja nõuandeid koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

22. veebruar – 26. veebruar

ÕIS on kiirem ja ilusam

Tehnilise uuenduskuuri läbinud ÕIS2 on saanud uue kujunduse ja on varasemast ligi kolm korda kiirem. Nüüd on õppeainete otsingus valdkonnad eristatavad ikoonide abil. Lisandunud on ka töölaua, kasutajaliidese (UI) ja kasutajakogemuse (UX) täiendused. Menüü on jagatud kolme ossa: „Minu asjad“, „Üldine“ ja „Statistika“. Enim kasutatavad lingid kuvatakse menüüosas „Minu asjad“.

 

Küsitlus erivajadusega üliõpilastele

Kuni 22. veebruarini (kaasa arvatud) on avatud erivajadusega üliõpilaste küsitlus. Oled väga oodatud vastama, kui Sa koged pikaajalise tervisehäire või vaimse või füüsilise eripära tõttu raskusi õppimisel (näiteks kui Sul on liikumisraskus, nägemis- või kuulmisraskus, krooniline haigus, depressioon, ülemäärane ärevus, autismispektrihäire). Sinu osalus on oodatud nii juhul kui Sul on puue, osaline või puuduv töövõime kui ka juhul, kui neid ei ole, kuid leiad, et Su terviseseisund mõjutab õppimist. Küsimustik vastamiseks asub SIIN.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

15. veebruar – 19. veebruar

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Küsitlus erivajadusega üliõpilastele

Kuni 22. veebruarini (kaasa arvatud) on avatud erivajadusega üliõpilaste küsitlus. Oled väga oodatud vastama, kui Sa koged pikaajalise tervisehäire või vaimse või füüsilise eripära tõttu raskusi õppimisel (näiteks kui Sul on liikumisraskus, nägemis- või kuulmisraskus, krooniline haigus, depressioon, ülemäärane ärevus, autismispektrihäire). Sinu osalus on oodatud nii juhul kui Sul on puue, osaline või puuduv töövõime kui ka juhul, kui neid ei ole, kuid leiad, et Su terviseseisund mõjutab õppimist. Küsimustik vastamiseks asub SIIN.

8. veebruar – 12. veebruar

Õppetöö korraldus veebruaris ja märtsis

2. veebruaril arutas rektoraat veebruari- ja märtsikuise õppetöö korraldust ning otsustas, et mõlemas kuus toimub õppetöö suures mahus veebis, kuid püüame samm-sammult liikuda suurema avatuse poole. Kevadsemestri õppetöö kohta teeme otsuseid ühe kuu kaupa – iga kuu kohta hiljemalt eelmise kuu keskpaigaks.

 

Kevadsemestri algus

8. veebruariga on alanud uus semester. Õppeainete registeerumise tähtaeg on lõppenud (kui ainekavas pole sätestatud teist tähtaega). 

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

 

Üliõpilased saavad tasuta kasutada Zoomi

Ülikool ostis populaarse ja võimeka videokonverentside tarkvara Zoom litsentsid. Haridusasutustele mõeldud litsentsi saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress.
Edukalt alla laaditud tarkvara saab kasutada nii arvuti- ja nutiseadmerakenduses kui ka veebilehitseja kaudu. Ühe Zoomi ruumiga saab liituda korraga kuni 300 inimest ja koosolekul võib osaleda nii sisselogitult kui ka anonüümselt. Zoomi kasutamise juhisega saab tutvuda ülikooli wikis.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.