Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

6. juuli – 21. august

Veebipõhisest õppest 2020/2021. õppeaasta sügissemestril

Kooliaasta algab 31. augustil, vajaduse korral osaliselt e-õppena. Ülikooli eesmärk ei ole ega saa olema kõigi ainete täielikult veebipõhine õpetamine, kuid suutmata ette ennustada viiruse edasist levikut ja üleriigilisi ning rahvusvahelisi piiranguid, tuleb sügisel suuremas mahus veebipõhiseks õppeks jätkuvalt valmis olla ning arvestada, et õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam infotehnoloogilisi vahendeid.
Võimaldame välisüliõpilastel ja väliskülalisüliõpilastel, kel on raskusi Eestisse tulemisel, osaleda õppes veebipõhiselt ja vajaduse korral individuaalselt kuni oktoobri lõpuni või ajani, kuni enamik neist on saabunud Eestisse. Ka väliskülalisüliõpilastel tuleb arvestada, et kõiki TÜ ingliskeelseid õppeaineid ei saa veebipõhiselt läbida. Suvel ja sügisel pöörame ülikoolis lisaks videoloengute tegemise toetamisele erilist tähelepanu suurte osalejate arvuga ainete e-toe kavandamisele, eesmärgiga asendada neis ainetes auditoorsed loengud kvaliteetse veebipõhise õppega. Seame eesmärgiks ehitada videoloengud üles nii, et need on üldjuhul ette salvestatud ja järelvaadatavad ning õppejõu kõne vaheldub küsimuste, ülesannete, vms meetodiga, mis aitavad aktiivselt kaasa mõelda. Sõnastanud on miinimumnõudeid osaliselt ja täielikult veebipõhistele kursustele. Ülikool koolitab suvel õppejõude, lisaks ka tugiisikuid, kes hakkavad õppejõude aitama e-õppe korraldamisel.

Lõpudokumentide kättesaamine 2020

29. juuni – 3. juuli

Veebipõhisest õppest 2020/2021. õppeaasta sügissemestril

Kooliaasta algab 31. augustil, vajaduse korral osaliselt e-õppena. Ülikooli eesmärk ei ole ega saa olema kõigi ainete täielikult veebipõhine õpetamine, kuid suutmata ette ennustada viiruse edasist levikut ja üleriigilisi ning rahvusvahelisi piiranguid, tuleb sügisel suuremas mahus veebipõhiseks õppeks jätkuvalt valmis olla ning arvestada, et õppetöös osalemiseks tuleb kasutada senisest enam infotehnoloogilisi vahendeid.
Võimaldame välisüliõpilastel ja väliskülalisüliõpilastel, kel on raskusi Eestisse tulemisel, osaleda õppes veebipõhiselt ja vajaduse korral individuaalselt kuni oktoobri lõpuni või ajani, kuni enamik neist on saabunud Eestisse. Ka väliskülalisüliõpilastel tuleb arvestada, et kõiki TÜ ingliskeelseid õppeaineid ei saa veebipõhiselt läbida. Suvel ja sügisel pöörame ülikoolis lisaks videoloengute tegemise toetamisele erilist tähelepanu suurte osalejate arvuga ainete e-toe kavandamisele, eesmärgiga asendada neis ainetes auditoorsed loengud kvaliteetse veebipõhise õppega. Seame eesmärgiks ehitada videoloengud üles nii, et need on üldjuhul ette salvestatud ja järelvaadatavad ning õppejõu kõne vaheldub küsimuste, ülesannete, vms meetodiga, mis aitavad aktiivselt kaasa mõelda. Sõnastanud on miinimumnõudeid osaliselt ja täielikult veebipõhistele kursustele. Ülikool koolitab suvel õppejõude, lisaks ka tugiisikuid, kes hakkavad õppejõude aitama e-õppe korraldamisel.

Lõpudokumentide kättesaamine 2020

Jätka õpinguid Tartu Ülikoolis!

Käimas on vastuvõtt eestikeelsetele magistriõppekavadele. Oled oodatud kandideerima ka juhul, kui eelmiste õpingute lõpetamine on eriolukorra tõttu nihkunud juuli- või augustikuusse. Sellisel juhul peab lõputöö kaitsmine, lõpueksami sooritamine või muu lõpetamiseks vajaliku tingimuse täitmine toimuma hiljemalt 24. augustil.
Magistriõppesse kandideerimise tähtaeg on 2. juuli (lisainfo).