Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

30. märts – 3. aprill

TÜ raamatukogust saab raamatuid laenutada

Eriolukorrast tingituna on TÜ raamatukogu praegu küll suletud, kuid alates 25. märtsist saavad lugejad e-kataloogi ESTER vahendusel taas tellida raamatuid. Raamatud saab kätte kuni kolme päeva jooksul raamatukogu fuajees asuvast nn Targast kapist. Info raamatukogu veebilehel.
Võimalik on tellida ka digikoopiat kõigist TÜ raamatukogus ava- ja digikogudes olevatest trükistest, kunstiteostest ja fotodest. Vaata võimalusi SIIN.

Nõustamiskeskus toetab üliõpilasi veebi teel

Nõustamiskeskus pakub jätkuvalt kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist veebi vahendusel (videokõne, kõne ja e-kirja teel). Kontaktid leiab: https://ut.ee/noustamiskeskus
Õppekorralduse ja õppetööd puudutavate probleemide korral saab infot ka oma valdkonna ja instituudi õppekava nõustajatelt ning ülikooli kodulehelt KKK.
Lisaks pakub tasuta veebipõhist psühholoogilist nõustamist lahendus.net.
Infotelefonile 1247 saab helistada eriolukorraga seotud küsimuste korral ja psühholoogilise esmaabi saamiseks. Infotelefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajale tasuta.

Õppetöö korraldusest üliõpilastele eriolukorras

Õppetöö korraldusest üliõpilastele eriolukorras vaata lehte (infot uuendatakse regulaarselt): https://sisu.ut.ee/eriolukord2/

Eriolukorra tõttu Tartu Ülikool lõpetamata ei jää

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitab, et hoolimata eriolukorrast läheb elu Tartu Ülikoolis edasi ning kvaliteetne õppe- ja teadustöö jätkub. Ülikool on valmis pakkuma üliõpilaste muredele individuaalseid lahendusi. Loe lähemalt.

Õpitud semester

20. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga ei toimu kuni 1. maini 2020 Tartu Ülikoolis auditoorset õppetööd. Vaata ja järgi koroonaviirusega seotud infot ülikoolis: https://www.ut.ee/koroona

23. märts – 27. märts

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga ei toimu kuni 1. maini 2020 Tartu Ülikoolis auditoorset õppetööd

Ülikool korraldab auditoorse õppetöö ümber, kasutades e-õppe võimalusi ja teisi kaugõppe vorme. Ülikool soovitab kõikidel ühiselamutes elavatel üliõpilastel võimalusel koju minna.
Vaata ja järgi koroonaviirusega seotud infot ülikoolis: https://www.ut.ee/koroona

Eriolukorra tõttu Tartu Ülikool lõpetamata ei jää

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitab, et hoolimata eriolukorrast läheb elu Tartu Ülikoolis edasi ning kvaliteetne õppe- ja teadustöö jätkub. Ülikool on valmis pakkuma üliõpilaste muredele individuaalseid lahendusi. Loe lähemalt.

Vaata 20. märtsi videoülekannet, kus TÜ juhtkond vastab küsimustele eriolukorraga seotud ümberkorralduste kohta. Ülekande leiad aadressilt https://ut.ee/uudised/20-martsil-vastab-tu-juhtkond-ulikoolipere-kusimustele-eriolukorraga-seotud-umberkorralduste

Õppetöö korraldusest üliõpilastele eriolukorras

Õppetöö korraldusest üliõpilastele eriolukorras vaata lehte (infot uuendatakse regulaarselt): https://sisu.ut.ee/eriolukord2/

16. märts – 20. märts

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga ei toimu kuni 1. maini 2020 Tartu Ülikoolis auditoorset õppetööd. Ülikool korraldab auditoorse õppetöö ümber, kasutades e-õppe võimalusi ja teisi kaugõppe vorme. Ülikool soovitab kõikidel ühiselamutes elavatel üliõpilastel võimalusel koju minna.

Vaata ja järgi koroonaviirusega seotud infot ülikoolis: https://www.ut.ee/koroona

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts 

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

Jätkub vastuvõtt eestikeelsetele magistriõppekavadele

Avaldusi saab esitada kuni 1. juulini elektroonselt SAISis (www.sais.ee). Info ülikooli veebilehel.

9. märts – 13. märts

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

15. märtsini on avatud vastuvõtt ingliskeelsetele magistriõppekavadele

Magistriõppe vastuvõtt on avatud! Ingliskeelsete õppekavade ning eestikeelse magistriõppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" kandideerimistähtaeg on 15. märts. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 1. juulini.
Info ülikooli veebilehel.

2. märts – 6. märts

Võimalus doktorantidele: leia praktikant oma uurimisprojekti

BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) pakub doktorantidele võimalust leida endale vahemikuks 1. juunist 16. oktoobrini 2020 välispraktikant, kellel oleks soov panustada doktorandi uurimisprojektis. Juhendajaga kooskõlastatud praktikapakkumise saab sisestada programmi veebiportaali 8. märtsini.

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud! Ingliskeelsete õppekavade ning eestikeelse magistriõppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" kandideerimistähtaeg on 15. märts. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 1. juulini.
Info ülikooli veebilehel.

25. veebruar – 28. veebruar

Kontrollige oma kontaktandmeid ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis. Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui Te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik.
Kindlasti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide jaoks. 

17. veebruar – 21. veebruar

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud! Ingliskeelsete õppekavade ning eestikeelse magistriõppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" kandideerimistähtaeg on 15. märts. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 1. juulini.
Info ülikooli veebilehel.

Võimalus doktorantidele: leia praktikant oma uurimisprojekti

BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) pakub doktorantidele võimalust leida endale vahemikuks 1. juunist 16. oktoobrini 2020 välispraktikant, kellel oleks soov panustada doktorandi uurimisprojektis. Juhendajaga kooskõlastatud praktikapakkumise saab sisestada programmi veebiportaali 1. veebruarist 23. veebruarini.

10. veebruar – 14. veebruar

Kevadsemestri algus 

10. veebruariga on alanud uus semester. Õppeainete registeerumise tähtaeg on lõppenud (kui ainekavas pole sätestatud teist tähtaega). 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Tule tuutoriks!

Tuutorikoolitusele registreerumine on avatud veel kuni 13. veebruarini (Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 1. osa). Kui kohad on täis, saab registreeruda järjekorda. 

Koolituse käigus omandatakse tuutorluseks vajalikud teadmised ja oskused. Sama aine sügisel toimuva teise osa (Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 2. osa) ehk tuutoripraktika raames viiaksegi tuutoritegevused ellu. 
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on vastava koolituse läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab oma või lähedase eriala või võõrkeelse õppekava esmakursuslasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis. Tuutoriks saamiseks on vaja läbida aine kevadine osa, misjärel võetakse arvesse ka programmijuhtide heakskiit. Tuutoriks võib tulla olenemata õppekavast, õppevormist ja õppeastmest, kui oled huvitatud esmakursuslaste aitamisest. Tuutoreid vajavad kõik TÜ I õppeastme õppekavad ning kõik ingliskeelsed II õppeastme õppekavad.
Tutvu ainekavaga õppeinfosüsteemis.

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud! Ingliskeelsete õppekavade ning eestikeelse magistriõppekava infotehnoloogia mitteinformaatikutele kandideerimistähtaeg on 15. märts. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 1. juulini.
Info ülikooli veebilehel.

Võimalus doktorantidele: leia praktikant oma uurimisprojekti

BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) pakub doktorantidele võimalust leida endale vahemikuks 1. juunist 16. oktoobrini 2020 välispraktikant, kellel oleks soov panustada doktorandi uurimisprojektis. Juhendajaga kooskõlastatud praktikapakkumise saab sisestada programmi veebiportaali 1. veebruarist 23. veebruarini.

Terviseamet: Hiinast pärit inimesi ei ole tarvis karta

Ülikoolis on palju tudengeid ja õppejõude, sh võib olla neid, kes tulnud hiljuti koroonaviiruse leviku piirkondadest. Kutsume üles säilitama rahu, samuti nagu Terviseamet kutsub üles jälgima tervet mõistust ja mitte nägema Hiinast pärit või Hiinat viimasel ajal külastanud inimestes ohtu. Koroonaviiruse levik inimeselt inimesele hetkel teadaolevate andmete põhjal on piiratud ehk teisisõnu levib haigus ennekõike piisknakkuse teel lähikontakti kaudu. Kindlasti on soovitatav korralikult ja sageli pesta käsi seebiga, aevastamisel katta suu ja nina ning hoiduda lähikontaktidest inimestega, kes köhivad ja aevastavad. Juhul kui viidatud sündmuse tõttu ei ole võimalik õppetööle jõuda (tuldud viimase kahe nädala jooksul nakkuse epitsentrist Hiinast, tühistatud lennud piirkonnast jms), siis palun informeerige sellest oma õppekorraldusspetsialisti ning leiame koos ühiselt lahendused. Enam infot koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt.