Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

25. juuni – 24. august

Selgunud on uue õppeaasta tuutorid

Tänavune õppeosakonna poolt läbiviidava tuutorite väljaõppe esimene osa on lõppenud ning alustavate tuutorite nimed on leitavad kodulehelt.
Tuutorid on spetsiaalse väljaõppe läbinud üliõpilastest vabatahtlikud, kes on tuutoripraktika käigus valmis olema toeks oma või lähedase eriala või võõrkeelse õppekava esmakursuslastele ülikooli sisse elamisel ja õpingute alustamisel.

Kõigil tuutorite väljaõppe läbinutel on võimalik oma oskusi edasi arendada „Mentorite väljaõppes“ (P2OO.00.008), millele oodatakse osalema tuutoreid, mentoreid, üliõpilasesindajaid, erialaste ja akadeemiliste organisatsioonide liikmeid ja teisi üliõpilasi, kes seisavad hea tudengite erialase ja enesearengu toetamise eest. Eesmärgiks on toetada tegutsevate mentorite enesearengut, olemasolevate algatuste ja uute mentorlusvormide tekkimist ja laienemist.