Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

25. juuni – 24. august

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab ekspertkomisjon. Taotlemise tähtaeg 15. september.

Stipendienprogramm des Deutsch-Baltischen Jugendwerks
Stipendiumivõimalus saksa keelt rääkivatele tudengitele