Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

22. jaanuar – 26. jaanuar

Eesti Noore Stipendium
Stipendium Eesti noorele, kes asub praktikale Eestis või välisriigis. Stipendiumi suurus on 650 eurot. Kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar 2018.

India ITEC programmi stipendiumid
India valitsus pakub Eesti kodanikele ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolitustel osalemiseks. 31. jaanuari tähtajaga kursused on leitavad siit.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. veebruar.
Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste valdkonnas - järgmine tähtaeg 1. märts.

Ernst Jaaksoni mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg 1. veebruar.

Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks. Taotlemise tähtaeg 4. veebruar.

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile
Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. Taotlusi saab esitada kuni 2. veebruarini.

Stipendium Tšehhis suvekursustel osalemiseks

Tšehhi haridus-, noorsoo- ja spordiministeerium pakub 2018. aastal kahte stipendiumit Masaryki ülikooli suvekursustel osalemiseks. Lisaks taotlusvormile ja CV-le on vaja esitada motviatsioonikiri ja kinnitatud tõend õppetulemuste kohta. Dokumendid peavad kahes eksemparis jõudma sihtasutusse Archimedes märksõnaga “Tšehhi stipendium – suvekursus” 5. märtsiks.

15. jaanuar – 19. jaanuar

Praktikate sõidu- ja majutustoetus
Praktikate sõidu- ja majutustoetust saab taotleda üliõpilane, kes sooritab oma õppekavajärgse praktika elukoha ja õppeasutuse maakonnast väljaspool. Sõidu- ja majutustoetuse taotlus sügissemestril toimunud praktika kohta tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks. 

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele
SA Eesti Lastefond toetab õppestipendiumigia kõrgkoolis õppivaid lastekodukasvandikke. Taotluse esitamiseks on vaja täita avaldus. Taotluse esitamise tähtaeg 5. veebruar.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. veebruar.
Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste valdkonnas - järgmine tähtaeg 1. märts.

India ITEC programmi stipendiumid
India valitsus pakub Eesti kodanikele (10 kohta) ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolitustel osalemiseks 2017/2018. õppeaastal. Taotlus tuleks esitada 2-3 kuud enne kursuse toimumist. 

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

8. jaanuar – 12. jaanuar

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas - tähtaeg 1. veebruar ning meditsiiniteaduste valdkonnas - tähtaeg 1. märts.

Dora Pluss doktorantide õpiränne
Doktorantide õpirände (1-10 kuud) stipendium. Tähtaeg 15. veebruar.

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid
Täisajalise Üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018.

Eesti Noore Stipendium

Stipendium Eesti noorele, kes asub praktikale Eestis või välisriigis. Stipendiumi suurus on 650 eurot. Kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar 2018.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppivad või töötavad isikud, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Stipendium määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest. Taotlemise tähtaeg 15. jaanuar.

Ernst Jaaksoni mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg 1. veebruar.

Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks. Taotlemise tähtaeg 4. veebruar.

 

18. detsember – 22. detsember

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. jaanuar.
Taotlemist ei toimu loodus- ja täppisteaduste valdkonnas - järgmine tähtaeg 1. veebruar ning meditsiiniteaduste valdkonnas - järgmine tähtaeg 1. märts.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Ernst Jaaksoni mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg 1. veebruar.

Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks. Taotlemise tähtaeg 4. veebruar.

11. detsember – 15. detsember

Balti riikide keelte stipendiumikonkurss
Stipendiumikonkursile on oodatud kandideerima Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh välistudengid), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2.  Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning esimese etapi kandideerimistähtaeg 18. detsember.

Praktikate sõidu- ja majutustoetus
Praktikate sõidu- ja majutustoetust saab taotleda üliõpilane, kes sooritab oma õppekavajärgse praktika elukoha ja õppeasutuse maakonnast väljaspool. Sõidu- ja majutustoetuse taotlus sügissemestril toimunud praktika kohta tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks. 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid
Täisajalise Üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018.

Stipendium välis-eestlasele Eesti ülikoolis on suunatud Eestis ja Välis-Eestis hariduse saanud üliõpilasele kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018.

4. detsember – 8. detsember

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused
Doktorandistipendium ettevõtlusdoktorantidele, kes töötavad/asuvad tööle ettevõttes ning kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise valdkonnaga. Välja on võimalik jagada 10 stipendiumit. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. detsember.

Valle Scholarship Program 
Valle scholarships are available for graduate study in civil and environmental engineering and built environments programs including architecture and urban planning. First deadline 15 January.

27. november – 1. detsember

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. detsember (v.a loodus- ja täppisteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. veebruar).

Balti riikide keelte stipendiumikonkurss
Stipendiumikonkursile on oodatud kandideerima Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh välistudengid), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2.  Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning esimese etapi kandideerimistähtaeg 18. detsember.

20. november – 24. november

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. detsember (v.a loodus- ja täppisteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. veebruar).

Politsei- ja Piirivalveameti stipendiumikonkurss
PPA kutsub osalema teadus- ja arendustegevuse stipendiumikonkursil. Taotlusi oodatakse magistri- või doktoritöö toetamiseks teemal „Mehitamata lennuvahendite vastase tegevusega seotud õiguslikud või tehnilised küsimused ja lahendused siseturvalisuse vaates“.  Stipendiumifondi suurus on 7500 eurot. Tähtaeg 1. detsember.

Islandi valitsuse stipendiumid
Islandi valitsuse stipendiumid 2018/19. õppeaastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

Maailma Energeetikanõukogu stipendiumikonkursid
Maailma Energeetikanõukogu lõputööde konkurss tudengitele, kes plaanivad kaitsta 2018. a kevadel bakalaureus- või magistritöö. 
Maailma Energeetikanõukogu stipendium. Mõlema konkursi tähtaeg on 2. detsember.

Fulbright Scholar programm
Fulbright Scholar stipendium aastaks 2018-2019 teadustöö tegemiseks või loengute pidamiseks Ameerika Ühendriikide kõrgkoolides. Tähtaeg on 11. detsember.

13. november – 17. november

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused
Doktorandistipendium ettevõtlusdoktorantidele, kes töötavad/asuvad tööle ettevõttes ning kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise valdkonnaga. Välja on võimalik jagada 10 stipendiumit. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. detsember.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. detsember (v.a loodus- ja täppisteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. veebruar).

6. november – 10. november

Islandi valitsuse stipendiumid
Islandi valitsuse stipendiumid 2018/19. õppeaastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

Maailma Energeetikanõukogu stipendiumikonkursid
Maailma Energeetikanõukogu lõputööde konkurss tudengitele, kes plaanivad kaitsta 2018. a kevadel bakalaureus- või magistritöö. 
Maailma Energeetikanõukogu stipendium. Mõlema konkursi tähtaeg on 2. detsember.

Fulbright Scholar programm
Fulbright Scholar stipendium aastaks 2018-2019 teadustöö tegemiseks või loengute pidamiseks Ameerika Ühendriikide kõrgkoolides. Tähtaeg on 11. detsember.

Minerva Fellowship Programme
The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation proposes a 6 month in-house fellowship scheme in Japan, designed to support its research and policy analysis of EU-Japan economic and industrial issues. Deadline 15 December.

Off The Beaten Track 2018 scholarship
Summer Field School for Anthropologists and Social Scientists. Deadline 5 January, 2018.

India ITEC programmi stipendiumid
India valitsus pakub Eesti kodanikele (10 kohta) ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolitustel osalemiseks 2017/2018. õppeaastal. Taotlus tuleks esitada 2-3 kuud enne kursuse toimumist. 

30. oktoober – 3. november

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. november (v.a meditsiiniteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. detsember).

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Tartu Raefondi stipendiumid – 9 stipendiumit á 700 eurot. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot. Taotleda saavad kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Jüri Uluotsa stipendium - 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 3 stipendiumi á 2500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Carl Schmidti teaduspreemia - 1 preemia 1500 eurot. Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Reet Montoneni stipendium – 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Anu Raua stipendium - stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Valter Niiluse stipendium - 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

23. oktoober – 27. oktoober

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Politsei- ja Piirivalveameti stipendiumikonkurss
PPA kutsub osalema Narva politsei ajaloo uurimise ja teadus- ja arendustegevuse stipendiumikonkursil. Tähtaeg 31. oktoober.

DAAD Scholarship Deadlines
The deadlines for the DAAD scholarships for the year 2018 have been announced. Next deadline is 31 October.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. november (v.a meditsiiniteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. detsember).

Fulbright Scholar programm
Fulbright Scholar stipendium aastaks 2018-2019 teadustöö tegemiseks või loengute pidamiseks Ameerika Ühendriikide kõrgkoolides. Tähtaeg on 11. detsember.

Minerva Fellowship Programme
The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation proposes a 6 month in-house fellowship scheme in Japan, designed to support its research and policy analysis of EU-Japan economic and industrial issues. Deadline 15 December.

Praktikate sõidu- ja majutustoetus
Praktikate sõidu- ja majutustoetust saab taotleda üliõpilane, kes sooritab oma õppekavajärgse praktika elukoha ja õppeasutuse maakonnast väljaspool. Sõidu- ja majutustoetuse taotlus sügissemestril toimunud praktika kohta tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks. 

16. oktoober – 20. oktoober

Ustus Aguri stipendium
Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval õppiv doktorant. Tähtaeg 23. oktoober.

Politsei- ja Piirivalveameti stipendiumikonkurss
PPA kutsub osalema Narva politsei ajaloo uurimise ja teadus- ja arendustegevuse stipendiumikonkursil. Tähtaeg 31. oktoober.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. november (v.a meditsiiniteaduste valdkond - järgmine tähtaeg 1. detsember).

9. oktoober – 13. oktoober

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused
Doktorandistipendiumi on võimalik taotleda doktorantidel, kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

TÜ sihtasutuse stipendiumid
Fred Kudu stipendiumile saavad nüüd kandideerida Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

DAAD Scholarship Deadlines
The deadlines for the DAAD scholarships for the year 2018 have been announced. Next deadline is 31 October.

2. oktoober – 6. oktoober

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Tartu Raefondi stipendiumid – 9 stipendiumit á 700 eurot. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot. Taotleda saavad kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Jüri Uluotsa stipendium - 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 3 stipendiumi á 2500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Carl Schmidti teaduspreemia - 1 preemia 1500 eurot. Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Reet Montoneni stipendium – 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Anu Raua stipendium - stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Valter Niiluse stipendium - 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Estonian-Revelia Academic Fund. Harald Raudsepa stipendiumid
ERAF Sihtasutus Eestis annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2017/2018. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 EUR. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. oktoober.

Islandi valitsuse stipendiumid
Islandi valitsuse stipendiumid 2018/19. õppeaastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

India ITEC programmi stipendiumid
India valitsus pakub Eesti kodanikele (10 kohta) ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolitustel osalemiseks 2017/2018. õppeaastal. Taotlus tuleks esitada 2-3 kuud enne kursuse toimumist. 

25. september – 29. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Doktorandistipendiumi on võimalik taotleda doktorantidel, kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. 
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Flory ja Erich Kalve stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. 
Stipendiumile saavad taotlusi esitada  majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

August Parise stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. 
Stipendiumile saavad taotlusi esitada loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia eriala edukad magistritaseme üliõpilased, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakeemiaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Gerda Spohri stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. 
Stipendiumile saavad taotlusi esitada TÜ füüsika eriala magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakaitsega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Cleveron AS-i stipendium – 2 stipendiumit á 2000.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutitehnika bakalaureuseõppekava, robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade ning informaatika bakalaureuse- ja magistriõppekavade üliõpilased, kes viivad läbi oma praktikad Cleveron AS-is. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss
Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, kuulutab kaitseministeerium välja  magistritööde stipendiumikonkursi, mille raames antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 29. september. 

DAAD Scholarship Deadlines
The deadlines for the DAAD scholarships for the year 2018 have been announced. First deadline is 30 September.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. oktoober (v.a LT ja MV).

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi taotlusvoor on avatud kõigile magistrantidele ja doktorantidele, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. 

Šveitsi valitsuse stipendiumid
Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid stipendiumitele 2018/2019. õppeaastaks: stipendiumid uurimistöö tegemiseks noortele teadlastele, doktorantuuri ja järeldoktorantuuri stipendiumid, kunsti ja muusika stipendiumid magistri- ning doktoriõppe üliõpilastele. Tähtaeg 15. november.

 

18. september – 22. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi saab taotleda 20. oktoobrini. Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus. 

Praktikate sõidu- ja majutustoetus
Praktikate sõidu- ja majutustoetust saab taotleda üliõpilane, kes sooritab oma õppekavajärgse praktika elukoha ja õppeasutuse maakonnast väljaspool. Sõidu- ja majutustoetuse taotlus sügissemestril toimunud praktika kohta tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks. 

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile
Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. Taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. 

Pasteur - Paris University International Doctoral program
Pasteur - Paris University International Doctoral program is for students holding Master´s degree in science, medicine or related fields from a non-French university. Application deadline is 2 November.

11. september – 15. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Uus info vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel: toetuse taotlemiseks vajalikku tõendit sissetulekute kohta on võimalik ise elektroonselt koostada.

Dora Pluss doktorantide õpiränne
Doktorantide õpirände (1-10 kuud) stipendium. Tähtaeg 15. september.

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – kuni 4 stipendiumit á 2000. 
Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september.

4. september – 8. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Doktorandistipendiumi on võimalik taotleda doktorantidel, kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – kuni 4 stipendiumit á 2000.
Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september.

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot.
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Flory ja Erich Kalve stipendium – 1 stipendium 1500 eurot.
Stipendiumile saavad taotlusi esitada  majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

August Parise stipendium – 1 stipendium 1000 eurot.
Stipendiumile saavad taotlusi esitada loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia eriala edukad magistritaseme üliõpilased, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakeemiaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Gerda Spohri stipendium – 1 stipendium 1000 eurot.
Stipendiumile saavad taotlusi esitada TÜ füüsika eriala magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakaitsega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Cleveron AS-i stipendium – 2 stipendiumit á 2000.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutitehnika bakalaureuseõppekava, robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade ning informaatika bakalaureuse- ja magistriõppekavade üliõpilased, kes viivad läbi oma praktikad Cleveron AS-is. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

 

Pre-call for PhD scholarship at Dublin City University

DCU is selecting a perspective PhD student to apply for the Government of Ireland scholarship to complete a PhD thesis in the frame of the project under the supervision of Dr Abel Polese. More information here. Deadline is 15 September.

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile
Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. Taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. 

DAAD Scholarship Deadlines
The deadlines for the DAAD scholarships for the year 2018 have been announced. First deadline is 30 September.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi taotlusvoor on avatud kõigile magistrantidele ja doktorantidele, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. 

28. august – 1. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Dora Pluss lühiajaline õpiränne
Lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. september.

Dora Pluss doktorantide õpiränne
Doktorantide õpirände (1-10 kuud) stipendium. Tähtaeg 15. september.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss
Kõikide tasemete üliõpilased on oodatud kandideerima üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. september.

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile
Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. Taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. 

Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss
Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, kuulutab kaitseministeerium välja  magistritööde stipendiumikonkursi, mille raames antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 29. september.