Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

25. jaanuar – 29. jaanuar

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.02, v.a MV & HV)

 

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud. Stipendiumi suurus 18 000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. veebruar. 

 

Jaapani valitsuse stipendiumid 2021. aastaks

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Avatud on erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadsemestri taotlusvoor. Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumu taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2020/2021 õppeaastaks ei esitanud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus elektroonilises keskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 20. veebruarini.

18. jaanuar – 22. jaanuar

Riiklikud stipendiumid ja toetused

Alates jaanuarist 2021 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 569 euro (varem oli see määr 523 eurot).
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Õppima CHALMERSI Tehnikaülikooli Alfred Otsa nimelise stipendiumiga

Chalmersi Tehnikaülikool Rootsis pakub üle 40 rahvusvahelise magistriõppe programmi. Alfred Otsa Stipendium toetab õpinguid 8 500 Rootsi krooniga kuus (u. 850 eurot kuus) kolme semestri vältel. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud. Tähtaeg 24. jaanuar.

 

Doktoriõppe stipendium Euroopa Ülikool-Instituudis

Eesti riik toetab doktoriõpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes. Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse Eestile eraldatud kvoodi raames. Doktorandid, kellele on määratud stipendium, peavad pärast instituudi lõpetamist kolme aasta jooksul kandideerima oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eestis ja valituks osutumise korral töötama seal vähemalt kolm aastat. 2021/2022.õppeaasta konkurssi tähtaeg Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on 31.jaanuar 2021. 

11. jaanuar – 15. jaanuar

Kirjastamistoetuste konkurss 2021. aastaks

Tartu Ülikool kuulutab välja kirjastamistoetuste konkursi 2021. aastaks. Taotluse esitamise tähtaeg on 25. jaanuar. 

 

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume kraadiõppekse 2021/2022. õppeaastaks kõigis astmetes. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 26. veebruar. 

21. detsember – 8. jaanuar

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.01, v.a MV & LT)

 

Balti ülikoolide kolme rektori stipendium

Kutsume osalema 3 rektori stipendiumikonkursil. Stipendiumi suurus on 2000 € ja kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Tähtaeg 11. jaanuar. 

 

Õppima CHALMERSI Tehnikaülikooli Alfred Otsa nimelise stipendiumiga

Chalmersi Tehnikaülikool Rootsis pakub üle 40 rahvusvahelise magistriõppe programmi. Alfred Otsa Stipendium toetab õpinguid 8 500 Rootsi krooniga kuus (u. 850 eurot kuus) kolme semestri vältel. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud. Tähtaeg 24. jaanuar.

 

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud. Stipendiumi suurus 18 000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. veebruar. 

 

Kirjastamistoetuste konkurss 2021. aastaks 

Tartu Ülikool kuulutab välja kirjastamistoetuste konkursi 2021. aastaks. Taotluse esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2021. 

14. detsember – 18. detsember

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kuni semestri lõpuni haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni semestri lõpuni. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine õppe- või eritoetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

 

Politsei- ja Piirivalveamet kutsub osalema teadus- ja arendustegevuse stipendiumi konkursil

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teadus- ja arendustegevuse stipendiumiga toetatakse ning motiveeritakse rakendusliku väljundiga teadusliku uurimistöö tegemist PPA jaoks olulisel teemal siseturvalisuse valdkonnas doktoriõppe või magistriõppe tasemel eesmärgiga arendada ülesannete teadmis- ja teaduspõhist ning innovatsioonile orienteeritud lahendamist. Ootame taotlusi magistri- või doktoritöö toetamiseks viiel sihtteemal. Stipendiumi maksimumsuuruseks on 4000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. detsember. Tutvu teemadega siit.

 

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud. Stipendiumi suurus 18 000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. veebruar. 

 

Ungari stipendium

Ungari Vabariigi Haridusministeeriumi pakub stipendiume bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Ungarisse 2021/2022. õppeaastal. Taotlemise tähtaeg 25. veebruar.

 

Jaapani valitsuse stipendiumid 2021. aastaks

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.

 

Balti ülikoolide kolme rektori stipendium

Kutsume osalema 3 rektori stipendiumikonkursil. Stipendiumi suurus on 2000 € ja kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Tähtaeg 11. jaanuar.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.01, v.a MV & LT)

 

Grants in Berlin

The Study Foundation of the Berlin House of Representatives offers scholarships for graduate students and young scholars of all fields who want to study at Berlin universities or use research facilities in Berlin. The foundation will award fifteen grants for the academic year 2021/22. The grants amount to 1,100 EUR for graduate and doctoral students; and 1,630 EUR for post-doctoral scholars per month.  Application deadline December 15

7. detsember – 11. detsember

Politsei- ja Piirivalveamet kutsub osalema teadus- ja arendustegevuse stipendiumi konkursil

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teadus- ja arendustegevuse stipendiumiga (edaspidi stipendium) toetatakse ning motiveeritakse rakendusliku väljundiga teadusliku uurimistöö tegemist PPA jaoks olulisel teemal siseturvalisuse valdkonnas doktoriõppe või magistriõppe tasemel eesmärgiga arendada ülesannete teadmis- ja teaduspõhist ning innovatsioonile orienteeritud lahendamist. Ootame taotlusi magistri- või doktoritöö toetamiseks viiel sihtteemal. Stipendiumi maksimumsuuruseks on 4000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. detsember. Tutvu teemadega siit.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.01, v.a MV & LT)

 

Eesti Jaapani Suursaatkonna kutse osalemiseks sõprusprogrammis MIRAI 2020

Ootame kandideerima Jaapani sõprusprogrammi MIRAI (MIRAI e. vastastikuse mõistmise, teaduskoostöö ja õppevahetuse algatus), mille raames kutsutakse Jaapanisse edukaid noori, kes hakkavad tulevikus mängima võtmerolli rahvusvahelises kogukonnas, ning pakutakse neile võimalust kohtuda Jaapani üliõpilaste ja õpetlastega. Kandideerimise tähtaeg 14. veebruar.

 

Austria stipendiumid välismaistele õppuritele, kõrgkooli lõpetanutele ja teadlastele 2021/22 õppeaastal

Austria Suursaatkond Tallinnas vahendab Austria Haridus- ja Teadusministeeriumi stipendiumipakkumise välismaistele üliõpilastele, kõrgkooli lõpetanutele ja teadlastele 2021/2011 õppeaastaks. Põhjalik informatsioon saksa ja inglise keeles stipendiumite ja nende saamise tingimuste kohta leiate Austria stipendiumite ja uurimistoetuste andmepangast aadressil grants.at

30. november – 4. detsember

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.12, v.a HV & LT)

 

Balti ülikoolide kolme rektori stipendium

Kutsume osalema 3 rektori stipendiumikonkursil. Stipendiumi suurus on 2000 € ja kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Tähtaeg 11. jaanuar.

 

Europe scholarships for students with disabilities

Google, in partnership with EmployAbility, invites applications for its Europe scholarships for students with disabilities. These enable students with disabilities to pursue education and careers in computer science. Applicants must be studying computer science, computer engineering, informatics or a closely related technical field. Ten scholarships, worth €7,000 each, are available and cover tuition, fees, books, supplies and equipment. Application deadline December 4

 

Grants in Berlin

The Study Foundation of the Berlin House of Representatives offers scholarships for graduate students and young scholars of all fields who want to study at Berlin universities or use research facilities in Berlin. The foundation will award fifteen grants for the academic year 2021/22. The grants amount to 1,100 EUR for graduate and doctoral students; and 1,630 EUR for post-doctoral scholars per month.  Application deadline December 15

23. november – 27. november

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kuni semestri lõpuni haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni semestri lõpuni. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine õppe- või eritoetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni. NB! eritoetuse määramisel võetakse arvesse kolme eelneva kuu sissetulekud - seega võib olla sobiv hetk taotleda neil, kes on suvel sissetulekuid saanud, kuid sügisel enam mitte. 

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.12, v.a HV & LT)

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Tähtaeg 1. detsember.

 

Europe scholarships for students with disabilities

Google, in partnership with EmployAbility, invites applications for its Europe scholarships for students with disabilities. These enable students with disabilities to pursue education and careers in computer science. Applicants must be studying computer science, computer engineering, informatics or a closely related technical field. Ten scholarships, worth €7,000 each, are available and cover tuition, fees, books, supplies and equipment. Application deadline December 4

 

DAADi stipendiumid 2021/2022 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks ja uurimustöö tegemiseks

16. november – 20. november

Saaremaa tudengistipendium 

Saaremaa tudengistipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilasele Saaremaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Stipendiumi suurus 4500 eurot bakalaureuseõppe üliõpilasele ja 5500 eurot magistriõppe üliõpilasele. Kandideerimise tähtaeg 20. november.

 

Balti ülikoolide kolme rektori stipendium

Kutsume osalema 3 rektori stipendiumikonkursil. Stipendiumi suurus on 2000 € ja kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Tähtaeg 11. jaanuar.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.12, v.a HV & LT)

 

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kuni semestri lõpuni haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni semestri lõpuni. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine õppe- või eritoetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

9. november – 13. november

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, arsti-residendid ning TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon. Tähtaeg 10. november. 

Lembit Allikmetsa stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Tähtaeg 10. november. 

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Tähtaeg 10. november. 

Liisa Kolumbuse stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi suurus 3000 eurot. Tähtaeg 10. november. 

Fred Kudu stipendium

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Stipendiumi suurus 960 eurot. Tähtaeg 10. november. 

Saaremaa tudengistipendium 

Saaremaa tudengistipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilasele Saaremaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Stipendiumi suurus 4500 eurot bakalaureuseõppe üliõpilasele ja 5500 eurot magistriõppe üliõpilasele. Kandideerimise tähtaeg 20. november.

 

DAADi stipendiumid 2021/2022 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks ja uurimustöö tegemiseks

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2021/2022 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- ning teadustööks.

 

Õppima CHALMERSI Tehnikaülikooli Alfred Otsa nimelise stipendiumiga

Chalmersi Tehnikaülikool Rootsis pakub üle 40 rahvusvahelise magistriõppe programmi. Alfred Otsa Stipendium toetab õpinguid 8 500 Rootsi krooniga kuus (u. 850 eurot kuus) kolme semestri vältel. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud. Tähtaeg 24. jaanuar.

2. november – 6. november

Saaremaa tudengistipendium 

Saaremaa tudengistipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilasele Saaremaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Stipendiumi suurus 4500 eurot bakalaureuseõppe üliõpilasele ja 5500 eurot magistriõppe üliõpilasele. Kandideerimise tähtaeg 20. november. 

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Tähtaeg 1. detsember.

26. oktoober – 30. oktoober

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kuni semestri lõpuni haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni semestri lõpuni. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine õppe- või eritoetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.11, v.a MV)

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid tähtajaga 1. november

Tartu Raefondi stipendium 

Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi suurus 700 eurot. 

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium 

Stipendiumi(de)le saavad taotlusi esitada TÜ kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon. 

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium 

Taotleda saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased. Stipendiumi suurus 1350 eurot. 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, arsti-residendid ning TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon.  

Lembit Allikmetsa stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Ülo Leppiku stipendium 

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Liisa Kolumbuse stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumit saavad taotleda taimede ökofüsio-loogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot. 

Voldemar Jaanbergi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Reet Montoneni mälestusstipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid ning praktiseerivaid lastepsühholoogid. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Anu Raua stipendium 

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Stipendiumi suurus minimaalselt 1000 eurot, suuruse otsustab komisjon.  

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon.  

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

Fred Kudu stipendium

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Stipendiumi suurus 960 eurot.

 

Pakkumised Šveitsi riiklikele stipendiumitele 2021/2022 õppeaastaks

•    Teadusstipendium magistrikraadiga noorteadlastele (Research fellowship Postgraduate level)
•    Doktorantuuri stipendiumid (PhD schoalrships Postgradute level)
•    Stipendiumid kunstide ja muusika suunal esmase magistrikraadi omandamiseks (Arts Scholarhsips)
Lisainformatsiooni leiab Sihtasutus Archimedes ja Haridus-ja Noorteameti kodulehtedelt: haridus.archimedes.ee/sveits ja harno.ee/content/sveitsi-riiklikud-stipendiumid. Dokumentide esitamise tähtaeg 1. november 2020.

 

Välisministeeriumi stipendium magistrantidele

Käesoleva aasta sügisest hakkab välisministeerium välja andma magistristipendiumit, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumikonkursiga toetatakse järgmisi teemavaldkondi:

  • rahvusvahelised suhted, geopoliitika ja poliitiline geograafia;
  • rahvusvaheline õigus, rahvusvaheline sanktsioonipoliitika, Euroopa Liidu õigus;
  • Euroopa-Atlandi julgeolekupoliitika ja tänapäeva julgeolekumõtlemise põhijooned;
  • kübervaldkond (rahvusvaheline õigus, küberdiplomaatia, küberjulgeolek, uued tehnoloogiad);
  • majandus- ja äridiplomaatia, digivaldkond;
  • strateegiline kommunikatsioon.

Stipendiumi suurus on 3500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. november.

 

ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes

Haridus- ja Noorteameti ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) konkurss Ustus Aguri nimelisele stipendiumile on mõeldud õpingute toetamiseks avalik-õigusliku ülikooli doktorandil, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Taotlemise tähtaeg 3. november.

 

Õppima CHALMERSI Tehnikaülikooli Alfred Otsa nimelise stipendiumiga

Chalmersi Tehnikaülikool Rootsis pakub üle 40 rahvusvahelise magistriõppe programmi. Alfred Otsa Stipendium toetab õpinguid 8 500 Rootsi krooniga kuus (u. 850 eurot kuus) kolme semestri vältel. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud. Tähtaeg 24. jaanuar.

 

Europe scholarships for students with disabilities

Google, in partnership with EmployAbility, invites applications for its Europe scholarships for students with disabilities. These enable students with disabilities to pursue education and careers in computer science. Applicants must be studying computer science, computer engineering, informatics or a closely related technical field. Ten scholarships, worth €7,000 each, are available and cover tuition, fees, books, supplies and equipment. Application deadline December 4

 

Grants in Berlin

The Study Foundation of the Berlin House of Representatives offers scholarships for graduate students and young scholars of all fields who want to study at Berlin universities or use research facilities in Berlin. The foundation will award fifteen grants for the academic year 2021/22. The grants amount to 1,100 EUR for graduate and doctoral students; and 1,630 EUR for post-doctoral scholars per month.  Application deadline December 15

12. oktoober – 23. oktoober

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: erkf.ee/taotlejale

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

Eesti Energia stipendium

Konkursi sihtgrupiks on IT , elekter, automaatika, mehhatroonika, elektroenergeetika, keemia-, masinaehitus-, mäenduse tudengid, kellel on head õppetulemused. Stipendiumi suurus rakendus- ja bakalaureuseõppe tudengile 1500 eurot ja magistriõppe tudengile 2000 eurot. Taotlemise tähtaeg 25. oktoober.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.11, v.a MV)

 

Eesti Puitmajaliidu stipendiumikonkurss puitmajasektori probleeme käsitlevatele bakalaureuse- ja magistritöödele

Preemiale võivad kandideerida tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. Antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Tööde esitamise tähtaeg 11.07.2021

5. oktoober – 9. oktoober

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober.

August Rei parlamendiuuringu stipendium

Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

Pakkumised Šveitsi riiklikele stipendiumitele 2021/2022 õppeaastaks

•    Teadusstipendium magistrikraadiga noorteadlastele (Research fellowship Postgraduate level)
•    Doktorantuuri stipendiumid (PhD schoalrships Postgradute level)
•    Stipendiumid kunstide ja muusika suunal esmase magistrikraadi omandamiseks (Arts Scholarhsips)
Lisainformatsiooni leiab Sihtasutus Archimedes ja Haridus-ja Noorteameti kodulehtedelt: haridus.archimedes.ee/sveits ja harno.ee/content/sveitsi-riiklikud-stipendiumid. Dokumentide esitamise tähtaeg 1. november 2020.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid tähtajaga 1. november

Tartu Raefondi stipendium 

Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi suurus 700 eurot. 

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium 

Stipendiumi(de)le saavad taotlusi esitada TÜ kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon. 

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium 

Taotleda saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased. Stipendiumi suurus 1350 eurot. 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, arsti-residendid ning TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon.  

Lembit Allikmetsa stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Ülo Leppiku stipendium 

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Liisa Kolumbuse stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumit saavad taotleda taimede ökofüsio-loogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot. 

Voldemar Jaanbergi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Stipendiumi suurus 3000 eurot. 

Reet Montoneni mälestusstipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid ning praktiseerivaid lastepsühholoogid. Stipendiumi suurus 1000 eurot. 

Anu Raua stipendium 

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Stipendiumi suurus minimaalselt 1000 eurot, suuruse otsustab komisjon.  

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Stipendiumi suuruse otsustab komisjon.  

28. september – 2. oktoober

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus. 

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt).

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemise tähtaeg pikenes ning lisandus võimalus taotleda ka täiskoormusega pikendusajal

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saavad nüüdsest taotleda ka lisa-aastal õppivad, õppekava täiskoormusega täitvad erivajadusega üliõpilased ning seoses taotlejate ringi laiendamisega on sügisest taotlusvooru pikendatud ning uus taotluste esitamise tähtaeg on 30. september.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Tähtaeg 1. oktoober.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.10, ainult SV)

 

Lõppeb TÜ sihtasutuse stipendiumide taotlemine 

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teaduspublikatsioonid on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses. Stipendiumi suurus 1920 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks. Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt. Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest. Stipendiumi suurus 22 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

Saksa akadeemilise välisvahetusteenistuse (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) Baltikumi infobüroo stipendiumikonkursid Saksa teadusasutuste külastamiseks ja seal uurimistöö tegemiseks.

21. september – 25. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

23. septembril lõppeb erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemine sügissemestril. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.10, ainult SV)

14. september – 18. september

Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

August Rei parlamendiuuringu stipendium

Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse parlamendi, parlamentarismi, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teaduspublikatsioonid on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses. Stipendiumi suurus 1920 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks. Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt. Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest. Stipendiumi suurus 22 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

7. september – 11. september

Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 23. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober.

31. august – 4. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 23. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.09)

 

DBU stipendiumiprogramm keskkonnaalase teadustöö kogemuse omandamiseks Saksamaal

Rohkem infot siit. Kandideerimise tähtaeg 5. september.

 

The Thelins F Scholarship for studies in Uppsala University

One or more scholarships are provided for Estonian students from the University in Tartu for studies at Uppsala University, especially at the Faculty of Science and Technology. Applications for this scholarship must be submitted before 2020-09-10 17:00. Application here. More info about scholarships here.

24. august – 28. august

Stipendium epidemioloogia magistriõppeks tunnustatud välisülikoolis

Konkurss on avatud magistriõppe tasemel epidemioloogia erialaõpinguteks tunnustatud väliskõrgkoolis neile, kes on valmis pärast lõpetamist asuma vähemalt kolmeks aastaks tööle oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti tervishoiu- või teadusasutuses. Kandideerimise tähtaeg 31. august.

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.09)

Statistikaamet ootab üliõpilasi kandideerima noore statistiku preemiale

Albert Pulleritsu preemiale võivad kandideerida kõik kuni 30-aastased Eesti alalised elanikud, kelle 2020. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mõnda statistika meetodit. Üliõpilastöid koos kandideerimise tingimustes nimetatud dokumentidega ootab statistikaamet 1. septembrini.

DBU stipendiumiprogramm keskkonnaalase teadustöö kogemuse omandamiseks Saksamaal

Rohkem infot siit. Kandideerimise tähtaeg 5. september.

Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.