Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

6. detsember – 10. detsember

Kuidas läks Tartu Ülikooli üliõpilastel ja õppejõududel koroona-aastal?

2020. aasta märtsis alanud eriolukord tõi õppetöös kaasa muudatusi, mis on olnud katsumusrohked nii üliõpilastele kui ka õppejõududele. Et selgitada välja, kuidas mõjutas 2020/2021. õppeaasta osaline kaugõpe üliõpilaste ja õppejõudude toimetulekut, tellis ülikooli juhtkond kaks uuringut. Mõlemad uuringud – „Üliõpilaste toimetulek koroona-aastal: kogemus Tartu Ülikoolis“ ja „Õpetamise väljakutsed distantsõppes. Õppejõudude tagasiside“ – tegi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu tegijad tähistavad sõnaga koroona-aasta 2020/2021. õppeaastat. Tervikuna pole õppetöös edasijõudmine kannatanud.
8. detsembril kl 14–16 toimub Worksupis veebiseminar, kuhu kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema, mida kaugõppeajast kaasa võtta ja mida tulevikus vältida. Seminaril tehakse uuringu tulemustest lühiülevaade ning aruteluringis räägivad õppejõud ja üliõpilased kaugõppega seotud raskustest ja toimetulekust heitlikes oludes.

29. november – 3. detsember

Alates 2020. aasta märtsist on Tartu Ülikool olnud ülemaailmse koroonapandeemia tõttu sunnitud õppetööd ümber korraldama. Selleks, et ülikooli toimetulekust parem ülevaade saada, tellis Tartu Ülikooli juhtkond 2020/2021. aasta õppeaasta kohta kaks uuringut: „Üliõpilaste toimetulek koroona-aastal: kogemus Tartu Ülikoolis“ ja „Õpetamise väljakutsed distantsõppes. Õppejõudude tagasiside“. 8. detsembril kell 14–16 toimub UTTV vahendusel uuringute tulemuste lühitutvustus ning aruteluring, kus õppejõud ja üliõpilased räägivad kaugõppega toimetulekust 2020/2021. õppeaastal. Jälgi täpsemat teavet ürituse kohta välisveebist.

15. november – 19. november

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

8. november – 12. november

Sessioonõpe toimub detsembri lõpuni kaugõppes

Teisipäeval, 2. novembril otsustas Tartu Ülikooli rektoraat, et sessioonõpe tuleb korraldada kuni detsembri lõpuni kaugõppes.

 

COVID-tõendiga on hõlmatud 85,4% ülikooli tudengitest ja üle 90% töötajatest

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on 85,4% ülikooli tudengitest ja üle 90% töötajatest täielikult vaktsineerinud või viimase 180 päeva jooksul läbipõdenud. Kõik kõrgkoolide/koolide vaktsineeritust puudutav info on leitav Tervisekassa lingilt COVID-vaktsineerimine koolides. Andmeid on lisaks võimalik filtreerida ka õppetöö asukohtade ning õppetasemete järgi.

 

Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu semestri teises pooles minna akadeemilisele puhkusele peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja ja kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

 

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

1. november – 5. november

Sessioonõpe toimub detsembri lõpuni kaugõppes

Teisipäeval, 2. novembril otsustas Tartu Ülikooli rektoraat, et sessioonõpe tuleb korraldada kuni detsembri lõpuni kaugõppes.

 

Ülikooli hoonetes tuleb kanda maski ja soovitatav on vältida ebavajalikke kogunemisi

Ülikooli eesmärk on hoida õppetöö avatuna nii kaua kui võimalik, seetõttu rakendame tugevamaid ohutusmeetmeid. Instituutides, kus ei ole võimalik rakendada kõiki viiruse levikut piiravaid meetmeid, on juhil õigus teha õppetöö korraldamiseks instituudipõhiseid otsuseid. Õppetööl, avalikes ruumides ja kohtumistel tuleb inimesi hajutada ja kõik, sh vaktsineeritud, peavad ülikooli siseruumides kandma maski. Nina ja suu katmiseks võib kasutada üksnes kaitsemaski, mitte näiteks salli või visiiri.
Palume arvestada, et olukord muutub kiiresti ja ülikooli juhised võivad täieneda. Enam infot:
ut.ee/koroona

 

Õpitud semester

8. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

25. oktoober – 29. oktoober

Ülikool soovitab tungivalt kanda siseruumides maski, hoida vahet ja vältida kõiki ebavajalikke kontakte

Õppetöö Tartu Ülikoolis jätkub õppeaasta alguses kokku lepitud põhimõtete järgi ja ülikool püüab jätkata lähiõppes nii kaua, kui olukord seda lubab. Küll aga on kõigil (ka vaktsineeritutel) tungivalt soovitatav kanda siseruumides, sh õppetööl maski ja hoida teiste inimestega vahet. Kuna meditsiinisüsteem on üle koormatud, peab inimestevahelisi kokkupuuteid vähendama kõikjal. Seetõttu tuleb ka ülikooli liikmetel vältida kogunemisi ja üritusi, mis ei ole seotud õppetööga.
Seoses 25. oktoobril kehtima hakanud uute riiklike piirangutega soovitab ülikool järgmist:
* Kanna siseruumides maski – ka siis, kui oled vaktsineeritud – ja hoia teiste inimestega vahet. Avalikus siseruumis, nt õppehoone fuajees ja peahoone esimese korruse koridorides, on maski kandmine kohustuslik. Nina ja suu katmiseks võib kasutada üksnes kaitsemaski, mitte näiteks salli või visiiri.
* Kui sa ei ole veel vaktsineeritud, tee seda kindlasti. Kui soovid enne vaktsineerimist sellest spetsialistiga rääkida, helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või aruta oma perearstiga. Infot vaktsineerimispunktide kohta saad telefonilt 1247 või veebilehelt vaktsineeri.ee. Enamlevinud küsimustele vaktsineerimise kohta on vastanud ka Tartu Ülikooli teadlased. Vaktsineerimine on parim viis kaitsta ennast raskelt haigestumise eest.
Pane tähele ka järgmist:
* Ülikooli muuseumide, spordiklubi, õppehoonetes asuvate toidukohtade ja ürituste kohta kehtivad Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud piirangud. Valitsuse uue korralduse järgi võivad alates 25. oktoobrist üritustel osaleda üksnes vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud täiskasvanud. Enam ei pääse üritustele negatiivse testitulemuse alusel.
* Vabariigi Valitsuse korralduse järgi saavad alates 25. oktoobrist täiendusõppes osaleda vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud isikud. Täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, lõpuni viia.

 

Õpitud semester

8. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

 

28. oktoobril toimub ülikooli infosüsteemide töös plaaniline katkestus

28. oktoobril alates kella 18.00-st toimub katkestus ülikooli infosüsteemide töös. Katkestus kestab umbes kuus tundi ja selle käigus uuendatakse Oracle’i andmebaasi, et infotehnoloogia osakond saaks pakkuda kvaliteetset süsteemiteenust koos kasutajatoega.
Katkestuse ajal ei ole kättesaadavad ülikooli kesksed infosüsteemid sh ÕIS1, ÕIS2, siseveeb. Samuti ei ole võimalik ülikooli kontoga sisselogimine ehk SSO (sh sisselogimine mitmele ülikooliülesele veebilehele).
Endiselt on võimalik kasutada ülikooli välisveebi, e-posti, Teamsi suhtluskeskkonda ja teisi Microsofti veebiteenuseid ning Zoomi. Moodle’it saab kasutada, kuid andmevahetus ÕIS-iga ei toimi.
Katkestuse ajal jagatakse uut infot leheküljel
https://ut-ito.statuspage.io/. Samal lehel antakse teada, kui katkestuse aeg peaks pikenema.
Küsimuste ja probleemide korral võtke palun ühendust arvutiabiga (737 5500, arvutiabi@ut.ee). Palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust!

18. oktoober – 22. oktoober

Ülikool pikendab Zoomi litsentse

Ülikool pikendab Zoomi litsentse, nii et ka aastal 2022 on töötajatel ja üliõpilastel võimalus seda keskkonda tasuta kasutada. Haridusasutustele mõeldud litsentsi saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress.
Zoomi kasutamise juhisega saab tutvuda ülikooli vikis.
Ühe Zoomi ruumiga saab liituda korraga kuni 300 inimest ja koosolekul saab osaleda nii sisselogitult kui ka anonüümselt.

 

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

11. oktoober – 15. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

4. oktoober – 8. oktoober

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

 

Kõik üliõpilased saavad jätkuvalt vaktsineerida

Vaktsineerimiseks ei pea olema tervisekindlustust ning vaktsineerimine on tasuta. Vaktsineerimise aja saab broneerida telefonil 1247, digiregistratuuris, samuti helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri. Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

27. september – 1. oktoober

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

 

Tuletame meelde, et õppehoonete üldkasutatavates ruumides (koridoris, fuajees jm) ja rahvarohketel koosviibimistel tuleb kanda maski. Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

20. september – 24. september

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile, mis on esmakursuslastele värskelt loodud ülikooli e-postidel ka automaatselt tehtud (kasutades ÕISis märgitud isiklikke e-posti aadresse). Suunamine on võimalik lõpetada, juhise leiab siit.

 

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe tasuta õppes õppivatel üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse. Tagantjärgi moodulite tagasi valimine arvet ei tühista.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.

13. september – 17. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppetasu maksmisest vabastamine  alates käesolevast õppeaastast saavad õppetasust vabastust taotleda ka töövõime kaotusega üliõpilased

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile, mis on esmakursuslastele värskelt loodud ülikooli e-postidel ka automaatselt tehtud (kasutades ÕISis märgitud isiklikke e-posti aadresse). Suunamine on võimalik lõpetada, juhise leiab siit.

 

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

6. september – 10. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse 15. septembriks.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

VÕTA muutub paljudel juhtudel tasuliseks, sh külalisüliõpilasena ilma õppeplaanita õppimisel

Alates 21/22. õppeaastast on VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) tasuline, välja arvatud juhul, kui taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem, või kui taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks. Seda tuleb arvestada ka külalisüliõpilaseks minnes - kui õppeplaani mitte teha, siis on õppeainete ülekandmine tasuline. VÕTA tasu on varasema 7 euro asemel 10 eurot ainepunkti kohta.
Vaata teisi õppekorralduse muudatusi siit.

 

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

30. august – 3. september

Õppetöö Tartu Ülikoolis 2021. aasta sügisel

Selleks, et hoida uuel õppeaastal töö- ja õpikeskkonda võimalikult tavapärasena, kehtib üldine reegel, et ülikooli hoonetes viibivad töötajad ja üliõpilased on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja õppehoonete üldkasutatavates ruumides ning rahvarohketel koosviibimistel kantakse maski. Üliõpilased, kes on vaktsineerimata või ei soovi enda terviseandmeid õppejõule avaldada, peavad ülikooli hoonetes õppetöö ajal kandma maski.

 

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 30. augustil kell 10.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, linnapea Urmas Klaas, üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ja esmakursuslaste esindaja Lisett Sigur. Järgime avaüritusel riiklikke korraldusi ja kontrollime osalejate nakkusohutust.
Peahoones on kell 11–15 avatud vaktsineerimispunkt.

 

Vaktsineerimisvõimalused ülikooli õppehoonete juures

Vaktsineerimispunkt on avatud 30. augustil kell 11–15 ja 31. augustil kelll 10–15 ülikooli peahoone ruumis 140.
Vaktsineerimisbuss seisab 1.–3. septembrini kell 11–18 (vajaduse korral kuni kl 19) kesklinnas von Bocki maja otsa juures (Pirogovi platsi vastas) ja alates 6. septembrist kell 12–18 Raatuse 22 ühiselamu juures. Esialgu on buss kohal ühe nädala.
Maarjamõisa õppehoonetes on alates septembrist lähim vaktsineerimisvõimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi (Puusepa 8) vaktsineerimiskabinetis.
30. ja 31. augustil kell 10–13 saab lasta end vaktsineerida Narva kolledži juures (Raekoja plats 2) seisvas vaktsineerimisbussis.
8. septembril kell 10–16 saab lasta end vaktsineerida Pärnu kolledžis (Ringi 35, auditoorium 111).
Vaktsineerima saab minna ette registreerimata.

 

Oled esmakursuslane? Loe, kuidas ülikooli raamatukogus hakkama saada

Oled esimest aastat ülikoolis? Kindlasti vajad peagi algavas õppetöös ka raamatukogu abi ja teenuseid ning seepärast oleme siia kogunud mõned nõuanded, kuidas meie teenuseid kasutada.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

VÕTA muutub paljudel juhtudel tasuliseks, sh külalisüliõpilasena ilma õppeplaanita õppimisel

Alates 21/22. õppeaastast on VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) tasuline, välja arvatud juhul, kui taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem, või kui taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks. Seda tuleb arvestada ka külalisüliõpilaseks minnes - kui õppeplaani mitte teha, siis on õppeainete ülekandmine tasuline. VÕTA tasu on varasema 7 euro asemel 10 eurot ainepunkti kohta.
Vaata teisi õppekorralduse muudatusi siit.

23. august – 27. august

Õppetöö Tartu Ülikoolis 2021. aasta sügisel

Selleks, et hoida uuel õppeaastal töö- ja õpikeskkonda võimalikult tavapärasena, kehtib üldine reegel, et ülikooli hoonetes viibivad töötajad ja üliõpilased on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või kannavad maski.

 

2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 30. augustil kell 10.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, linnapea Urmas Klaas, üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ja esmakursuslaste esindaja Lisett Sigur. Järgime avaüritusel riiklikke korraldusi ja kontrollime osalejate nakkusohutust.
Peahoones on kell 11–15 avatud vaktsineerimispunkt.

 

Vaktsineerimisvõimalused ülikooli õppehoonete juures

Vaktsineerimispunkt on avatud 30. augustil kell 11–15 ja 31. augustil kelll 10–15 ülikooli peahoone ruumis 140.
Vaktsineerimisbuss seisab 1.–3. septembrini kell 11–18 kesklinnas von Bocki maja otsa juures (Pirogovi platsi vastas) ja alates 6. septembrist kell 12–18 Raatuse 22 ühiselamu juures. Esialgu on buss kohal ühe nädala.
Maarjamõisa õppehoonetes on alates septembrist lähim vaktsineerimisvõimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi (Puusepa 8) vaktsineerimiskabinetis.
Vaktsineerima saab minna ette registreerimata.

 

Oled esmakursuslane? Loe, kuidas ülikooli raamatukogus hakkama saada

Oled esimest aastat ülikoolis? Kindlasti vajad peagi algavas õppetöös ka raamatukogu abi ja teenuseid ning seepärast oleme siia kogunud mõned nõuanded, kuidas meie teenuseid kasutada.

 

Vaata, milliseid muudatusi toob uus õppekorralduseeskiri (ÕKE) 2021/2022. õppeaastast

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri, milles on sisse viidud mitmed muudatused.

 

Stipendiumi ja õppetoetuse korra muudatustega tehakse muutusi erialastipendiumiga toetatud õppekavade nimekirjas ning laiendatakse vajaduspõhise eritoetuse saajate sihtrühma

Kodulehel on uuendatud nimekiri õppekavadest, mil järgmisel õppeaastal erialastipendiumi taotleda saab: ut.ee/oppimine/erialastipendium
Vajaduspõhist eritoetust on seni saanud taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud, aga kelle leibkonna sissetulek on viimasel kolmel kuul langenud alla eitava otsuse aluseks olnud piiri. Edaspidi on võimalik vajaduspõhist eritoetust taotleda ka vähenenud töövõimega üliõpilastel ning neil, kelle puhul on jäänud täitmata seadusega määratud elatisnõue.
Vähenenud töövõimega üliõpilastele eritoetuse määramisel võetakse arvesse, kas nende majanduslik olukord on halvenenud, ja määratakse stipendium leibkonna liikmete keskmisest sissetulekust lähtuva pingerea alusel. Eritoetust saab senise igakuise taotlemise asemel hakata taotlema korra semestris.
Uuendatud stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord jõustub uuest õppeaastast.

 

Uuest õppeaastast jõustub doktoriõppe eeskiri

Kui varem oli doktoriõppe korraldus reguleeritud kolmes eraldi õigusaktis – doktorikraadi andmise korras, õppekorralduseeskirjas ning lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korras –, siis nüüd on see koondatud ühte dokumenti. Doktoriõppe eeskiri jõustub 30. augustil ja kehtib kõigi doktoriõppes õppijate kohta.
Terminite „põhijuhendaja“ ja „kaasjuhendaja“ kasutamisest on loobutud, et rõhutada ühise juhendamise korral juhendajate võrdset positsiooni. Üks juhendajatest määratakse valdkonna nõukogu või õppekava haldava instituudi nõukogu otsusel vastutavaks juhendajaks.
Kõige suuremad muudatused puudutavad doktoritöö kohta kasutatavaid termineid ja miinimumnõudeid.

  • Terminite „väitekiri“ ja „doktoriväitekiri“ asemel kasutatakse terminit „doktoritöö“.
  • Doktoritöö võib vormistada tervikliku teaduspublikatsioonide kogumi, monograafia või loomeuurimusena.
  • Vähemalt kolme avaldatud teaduspublikatsiooni asemel on edaspidi miinimumnõue vähemalt kaks avaldamiseks vastu võetud artiklit, kolmanda artikli võib olla eelretsenseerinud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetus või doktorikraadi andva nõukogu valitud kaks sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast. Monograafia puhul võib artikkel olla avaldatud või avaldamiseks vastu võetud.
  • Lisaks võimalusele asendada teadusartikkel patendi või patenditaotlusega võib selle nüüd asendada ka rakendusliku lahendusega.
  • Doktorikraadi andval nõukogul on õigus lubada kaalutletud ja põhjendatud otsuse alusel doktoritöö kaitsmisele ka siis, kui sellesse kuulub nõutust vähem publikatsioone, kuid vähemalt üks neist peab sisaldama rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel teadustööd ja doktorikraadi taotleja peab olema selle publikatsiooni juhtiv autor.

Doktoritöö eelretsenseerimise kord jääb samaks, eelretsenseerimisele saatmise ja kaitsmisele lubamise otsused teeb doktorikraadi andev nõukogu. Avaldamata artikkel peab vastama samadele kvaliteedinõuetele kui avaldatud artikkel.
Lisaks võimaldab eeskiri atesteerimiskoosoleku korraldamisel valdkondlikke erisusi valdkonna nõukogu kehtestatud korra alusel. Koosoleku võib pidada avalikult, kinniselt või reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil. Nõuded juhendajate kaasamise kohta koosolekule kinnitab valdkonna nõukogu. Atesteerimisel tuleb võimaldada tagasiside andmist juhendamisele ning atesteerimiskomisjonile on antud õigus teha esitatud materjalide ja kujundatud hinnangu põhjal ettepanekuid doktoriõppes õppija edasijõudmist takistavate asjaolude kohta.

 

Lõppeb õppeainetele registreerumine

29. augustiga lõppeb sügissemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

 

Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

 

Tartu Ülikooli raamatukogu lahtiolekuajad suveperioodil

Suveperioodil, 29. augustini on raamatukogu tööpäevadel avatud 12–18, laupäeval ja pühapäeval suletud. Raamatukogu on suletud 20. augustil, Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval.