Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud õppimisega.

5. detsember – 9. detsember

Uue semestri tunniplaani saab koostada ÕISis juba enne ainetesse registreerumist

Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, saab ÕISi registreeringute lehel lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda alates 15. detsembrist kell 21.00. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Kui mõnda õppeainet ei saa planeerijasse lisada, siis võib-olla ei ole õppejõud sellele veel registreerumise andmeid lisanud ning tasub proovida mõne aja pärast uuesti.

28. november – 2. detsember

Tutvu kõrvaleriala valimise võimalustega

Bakalaureuseõppe üliõpilased saavad soovi korral oma või teistest bakalaureseõppekavadest valida kõrvaleriala. Kui soovid kõrvaleriala valida, tuleb valik teha hiljemalt 2. aasta sügissemestri lõpuks. Vaata 2022/2023. õa. õppekavade kõrvalerialasid õppekava ülesehituse lehelt pealkirja alt „Milliseid kõrvalerialasid saab õppekavadest valida“. 1. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2022/2023. õa. õppekava versioonist. 2. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2021/2022. ja 2022/2023. õa. õppekava versioonist.

 

7. november – 11. november

Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu semestri teises pooles minna akadeemilisele puhkusele peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja ja kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

31. oktoober – 4. november

Õpitud semester

7. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

24. oktoober – 28. oktoober

Akadeemilisest petturlusest hoidumine

Semestri keskpaik hakkab kätte jõudma ning tuletame meelde, et nii eksamite ajal kui ka kogu õppetöös on oluline jälgida akadeemilise eetika põhimõtteid.

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks nii teadus- kui ka õppetöös on akadeemilisest petturlusest hoidumine. Eelmisest õppeaastast lisandus õppekorralduseeskirja võimalus teha akadeemilise petturluse korral lisaks noomitusele ja eksmatrikuleerimisele üliõpilasele ka esmalt hoiatus. Hoiatus on noomitusest leebem, kuid ka hoiatuse saamise korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivsele tulemusele või alandada hinnet. „Hoiatuste süsteemi üks eesmärk on, et üliõpilase rikkumine ei jääks reageeringuta,“ on öelnud TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe (vaata artiklit).

Hoiatus lisatakse ÕISi ning kustutatakse kahe aasta möödumisel. Kui üliõpilane tunneb, et teda on hoiatatud ebaõiglaselt, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi ülevaatamist vastavas komisjonis.

Vaata lähemalt, mis on akadeemiline petturlus ja mis sellega kaasneb: https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-petturlus

Vaata ka sotsiaalteaduste valdkonna ja üliõpilasesinduse algatusel valminud videoklippe akadeemilisest petturlusest: https://sotsiaalteadused.ut.ee/et/akadeemiline-petturlus

Austagem oma kaasõppijaid ja õppejõude ning jäägem ausaks!

 

Õpitud semester

7. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

17. oktoober – 21. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

 

 

Üliõpilased saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel 

Kõik üliõpilased saavad 31. märtsini 2023 läbida tasuta ühe Coursera kursuse ning piiramatul arvul väiksemahulisi projekte aastas. 

Coursera on veebipõhine õpikeskkond, kus pakub kursusi üle 200 ülikooli ja ettevõtte kogu maailmast. Ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoga sisenedes on võimalik valida enam kui 200 üldoskusi arendava kursuse vahel näiteks sellistel teemadel nagu digioskused, andmeanalüüs, loovus ja õppimine, karjääri planeerimine ja arendamine, isiklik areng, keskkonnajuhtimine, mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus ning ettevõtlikkus.  

Kõik õppijad (sh välisüliõpilased, külalisüliõpilased, eksternid, arst-residendid ja mikrokraadiprogrammidel osalejad, kes omavad TÜ arvutivõrgu kasutajakontot ja saavad siseneda ÕISi) saavad 31. märtsini 2023 läbida ühe vabalt valitud kursuse Tartu Ülikooli Coursera for students baaskava kursuste hulgast aastas. Läbitud kursuse eest antakse ka tunnistus. Kursust võib alustada omale sobival ajal ja see tuleb läbida iseseisvalt. Coursera pakub ka võimalust läbida piiramatul arvul alla kahe tunni mahulisi projekte.  

Coursera õppeplatvormile saab siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga. Kui tahad Coursera kursusi oma õppekavasse üle kanda, siis tuleb enne kursuse läbimist esitada õppeplaan. E-õppija käsiraamatus on juhised selle kohta, kuidas kanda Courseras läbitud kursusi oma õppekavasse üle, millised on kasutustingimused ja kuidas saab õppeplatvormile siseneda.   

Coursera tehniline lisateave: 

Lehti Pilt
haridustehnoloogia peaspetsialist
eope@ut.ee 

Kursuste arvestamine õppekava täitmisel lisateave:

Ülle Hendrikson
õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja
ulle.hendrikson@ut.ee 

Ülle Tensing 
rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja
ulle.tensing@ut.ee
 

Hakkaja üliõpilane, võta endale tudengivari!

Ilmselt ei ole palju möödunud ajast, kui ka sinul tuli võtta vastu kaalukas otsus, kuidas oma haridusteed jätkata. Selleks, et tulevastel üliõpilastel oleks lihtsam otsustada, mida edasi õppida, pakume neile võimalust tulla Tartu Ülikooli tudengivarjuks.

Pakume Sulle võimalust teha ühe tulevase tudengi elu lihtsamaks ja tutvustada talle oma eriala. Selleks läheb vaja üksnes pealehakkamist ja valmidust veeta üks päev koos tudengivarjuga. Ole eeskujuks ja teenäitajaks, sest sinul on ülikoolist juba hulgaliselt teadmisi ning kogemusi.

Loe projektist lähemalt ja registreeru varjutatavaks ülikooli veebilehel. Erinevate kogemuslugudega saad pikemalt tutvuda ülikooli veebilehel.

10. oktoober – 14. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

3. oktoober – 7.oktoober

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile (vaata juhendit).
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

 

Üliõpilased saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel 

Kõik üliõpilased saavad 31. märtsini 2023 läbida tasuta ühe Coursera kursuse ning piiramatul arvul väiksemahulisi projekte aastas. 

Coursera on veebipõhine õpikeskkond, kus pakub kursusi üle 200 ülikooli ja ettevõtte kogu maailmast. Ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoga sisenedes on võimalik valida enam kui 200 üldoskusi arendava kursuse vahel näiteks sellistel teemadel nagu digioskused, andmeanalüüs, loovus ja õppimine, karjääri planeerimine ja arendamine, isiklik areng, keskkonnajuhtimine, mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus ning ettevõtlikkus.  

Kõik õppijad (sh välisüliõpilased, külalisüliõpilased, eksternid, arst-residendid ja mikrokraadiprogrammidel osalejad, kes omavad TÜ arvutivõrgu kasutajakontot ja saavad siseneda ÕISi) saavad 31. märtsini 2023 läbida ühe vabalt valitud kursuse Tartu Ülikooli Coursera for students baaskava kursuste hulgast aastas. Läbitud kursuse eest antakse ka tunnistus. Kursust võib alustada omale sobival ajal ja see tuleb läbida iseseisvalt. Coursera pakub ka võimalust läbida piiramatul arvul alla kahe tunni mahulisi projekte.  

Coursera õppeplatvormile saab siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga. Kui tahad Coursera kursusi oma õppekavasse üle kanda, siis tuleb enne kursuse läbimist esitada õppeplaan. E-õppija käsiraamatus on juhised selle kohta, kuidas kanda Courseras läbitud kursusi oma õppekavasse üle, millised on kasutustingimused ja kuidas saab õppeplatvormile siseneda.   

Coursera tehniline lisateave: 

Lehti Pilt
haridustehnoloogia peaspetsialist
eope@ut.ee 

Kursuste arvestamine õppekava täitmisel lisateave:

Ülle Hendrikson
õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja
ulle.hendrikson@ut.ee 

Ülle Tensing 
rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja
ulle.tensing@ut.ee

26. september – 30. september

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile (vaata juhendit).
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

 

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

 

ÕISis näed uuenenud akadeemilist kalendrit

Värske kuue saanud akadeemiline kalender sisaldab kõiki õppetööga seotud olulisi kuupäevi. Ära maga enda jaoks olulisi kuupäevi maha. Mine tutvu uue akadeemilise kalendriga ÕISis.

 

19. september – 23. september

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe tasuta õppes õppivatel üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.

 

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

12. september – 16. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 12. september.

Õppainetesse registreerumise juhend.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

 

Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress ja digivahendid  

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. See on ametlik e-posti aadress, kuhu saadetakse kõik õppetööga seotud kirjavahetus. Ülikooliga (õppejõududega) suheldes tuleb kasutada ülikooli aadressi. Lubatud on e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile. Ülikooli e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. Vaata ka veebiseminari „Digivahendid õppetöös“. 

5. september – 9. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 12. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad


Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Sel semestri kasutavad paljud õppejõud juba ÕIS2

 

 

Eelmise semestri lõpus tekkis õppejõududele võimalus sisestada hindeid ÕIS2-s. Alanud semestril ootame õppejõude veel aktiivsemalt ÕIS2 kasutama ja seal hindeid sisestama. Praegu on nende käsutuses nii ÕIS2 kui ka ÕIS1, kuid uue aasta alguses lähevad nad täielikult üle uuele infosüsteemile. Iga muutus toob kaasa ootamatusi. Kui märkad vigu oma andmetes, ole palun mõistev ja võta ühendust oma õppekorralduse spetsialisti või õppejõuga.

 

 

Ülikooli pilveteenustes rakendatakse kaheastmeline autentimine

 

Muutunud rahvusvaheline julgeolekuolukord on toonud senisest teravamalt esile IT-turvariskid. Sagenenud  küberrünnakute tõttu otsustas  ülikool oma Microsoft365 pilveteenuste täiendavaks kaitsmiseks  kasutusele võtta kaheastmelise autentimise. 

Kaheastmeline ehk kahefaktoriline autentimine on turvategevus, mis nõuab kasutajalt sisselogimisel enese tuvastamist kahel teineteisest sõltumatul viisil. Selline tuvastamise nõue kehtib alates 2022. aasta kevadest kõigile ülikooli töötajatele. Alates 30. oktoobrist  rakendub nõue ka kõigi üliõpilaste kontodele. 

Kaheastmeline autentimine puudutab pilvepõhiseid teenuseid: e-posti (Outlook, Thunderbird), ZOOM, OneDrive’i, Teamsi, Moodle’it, Recruri, jms. See ei puuduta ülikooli teisi infosüsteeme, nagu ÕIS ja arvutisse sisselogimine. 

Autentimistoiming eeldab mobiiltelefoni olemasolu. Kasutajal tuleb igas oma seadmes (sülearvuti, lauaarvuti, nutitelefon, tahvelarvuti jms) kinnitada esimene sisselogimine kas autentimisrakenduse MS Authenticator abil või SMS-i teel saadetud koodiga. Selleks tuleb rakendus oma nutiseadmesse paigaldada või võtta kood vastu SMS-iga. 

Täpsemad juhised ja kuupäevad edastatakse enne muudatuse rakendamist e-kirja teel.

 

29. august – 2. september

Tartu Ülikooli 2022/2023. õppeaasta algab esmaspäeval, 29. augustil. Kell 10 oled oodatud peahoone ette õppeaasta avamisele või jälgima sündmust UTTV vahendusel. Sellele järgnevad valdkondade ja instituutide avaaktused ning infotunnid, mille kohta leiad infot valdkonna, instituudi või kolledži kodulehelt.

Edukaid õpinguid ja head algavat uut õppeaastat!

 

Oluline info uuele üliõpilasele

 

Algas esmakursuslaste õppeainetesse registreerumine

2022/23. õa sisse astunud üliõpilased saavad õppeaineid planeerida ja ainetesse registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal aega enne õppeaasta algust ehk alates 22. augustist 2022. Selleks kuupäevaks on uutele üliõpilastele saadetud ülikooli IT-osakonna poolt kasutajatunnus ja parool ning nad omavad ÕISi ligipääsu. Planeerija on abiks sügissemestri tunniplaani koostamisel, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Õppeainetesse registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 12. september 2022.

Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

22. august – 26. august

Tartu Ülikooli 2022/2023. õppeaasta algab esmaspäeval, 29. augustil. Kell 10 oled oodatud peahoone ette õppeaasta avamisele või jälgima sündmust UTTV vahendusel. Sellele järgnevad valdkondade ja instituutide avaaktused ning infotunnid, mille kohta leiad infot valdkonna, instituudi või kolledži kodulehelt.

Edukaid õpinguid ja head algavat uut õppeaastat!

 

Oluline info uuele üliõpilasele

 

Algas esmakursuslaste õppeainetesse registreerumine

2022/23. õa sisse astunud üliõpilased saavad õppeaineid planeerida ja ainetesse registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal aega enne õppeaasta algust ehk alates tänasest, 22. augustist 2022. Selleks kuupäevaks on uutele üliõpilastele saadetud ülikooli IT-osakonna poolt kasutajatunnus ja parool ning nad omavad ÕISi ligipääsu. Planeerija on abiks sügissemestri tunniplaani koostamisel, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Õppeainetesse registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 12. september 2022.

Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt

 

Lõppeb õppeainetesse registreerumine

28. augustiga lõppeb teise ja järgmiste aastate üliõpilaste sügissemestri õppeainetesse registreerumine ÕIS-is. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 12. september.

 

Digivahendid õppetöös

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

 

Olulisemad muudatused stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korras alates 2022/23. õppeaastast:

  • Õpetajakoolituse erialastipendiumi saavad uuest õppeaastast taotleda ka osakoormusega pakutavate õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased (sel aastal ainult kaasava hariduse õppekava).
  • Vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus ei laiene enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga (väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele) üliõpilastele.
  • Euroopa Liidu rahastatavaid erialastipendiume saavad taotleda vaid enne 2022/23. õppeaastat sisse astunud vastavate õppekavade üliõpilased ja seda kuni 2022/23. õppeaasta lõpuni.
  • Senine doktoranditoetus ja doktorandi tulemusstipendium rakendub vaid enne 2022/23. õppeaastat avatud õppekavade alusel õppivatele doktorantidele.

 

Doktoriõppe uus eeskiri jõustus 1. augustil 2022

1. augustil 2022 hakkas kehtima uus doktoriõppe eeskiri. Vajadust mööda on eraldi reguleeritud nende doktorantide õppekorraldus, kes õpivad enne 2022/2023. õppeaastat avatud õppekavade alusel. Üldisi õppekorralduslikke küsimusi, mis ei ole doktoriõppele eriomased, reguleerib ka edaspidi õppekorralduseeskiri.

 

Õppetasud 2022/2023. õppeaastal