Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud õppimisega.

23. mai – 3. juuni

26. mail toimub katkestus ülikooli infosüsteemide töös

26. mail kella 20.00–22.00 on ülikooli infosüsteemide töös katkestus. Sel ajal ei ole kättesaadavad ülikooli kesksed teenused: ÕIS1, ÕIS2, siseveeb, ülikooli kontoga sisselogimine (sh mitmetele ülikooliülestele veebilehtedele), teenuste kasutamine TAAT-i kaudu (sh eduGAIN), DHIS ning kõik is.ut.ee kaudu toimivad teenused (rahaveeb, lähetused, grandiveeb jne).
Katkestuse ajal on võimalik kasutada ülikooli välisveebi, e-posti, Teamsi suhtluskeskkonda ja teisi Microsofti veebiteenuseid, samuti Zoomi ja Moodle’it. Andmevahetus ÕIS-iga ei toimi.
Ajakohast infot saab leheküljelt
https://ut-ito.statuspage.io/. Samal lehel teavitatakse, kui katkestuse aeg peaks pikenema.
Küsimuste ja probleemide korral võtke ühendust arvutiabiga telefonil 737 5500 (5500) või e-posti aadressil
arvutiabi@ut.ee.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

 

Ülikool võtab kasutusele riikliku autentimisteenuse TARA

Alates 26. maist võtab Tartu Ülikool oma sisemiste infosüsteemide (sh ÕIS, siseveeb ja DHIS) jaoks kasutusele riikliku autentimisteenuse TARA.
Ülikooli sisselogimislehel säilib võimalus kasutada kasutajatunnust ja parooli, kuid seniste eraldi pakutud valikute – ID-kaardiga, mobiil-ID ja Smart-ID-ga autentimise – asemel on lehel nüüd viide riiklikule autentimisteenusele.
Riiklik autentimissüsteem võimaldab kasutajal sisse logida kas Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil ning toetatud on ka teiste asjakohaste Euroopa Liidu autentimisvahendite kasutamine.
Peale edukat autentimist TARA süsteemis suunatakse kasutaja tagasi Tartu Ülikooli süsteemi.
Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamisel telefoni saadetavate koodipäringute juures on eesti keeles „Tartu Ülikool SSO“ ja inglise keeles „University of Tartu SSO“.
Soovitame kindlasti enne PIN-koodi sisestamist kontrollida kuvatava teenuse nime ja telefoni saadetava kontrollkoodi õigsust.

 

16. mai – 20. mai

16. mail kell 21.00 algab õppeainetesse registreerumine

Esmaspäeval, 16. mail kell 21.00 algab sügissemestri õppeainetesse registreerumine õppeinfosüsteemis (ÕIS). Registreerumine on avatud üldjuhul kuni sügissemestri alguseni ehk lõpeb 28. augustil. Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, siis on võimalik neid juba enne registreerumise algust ka planeerijasse lisada (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse registreerumise avanedes ühe korraga registreeruda. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Vaata ka õppeainetesse registreerumise juhendit.

 

Õppetasud 2022/2023. õppeaastal

9. mai – 13. mai

Uue semestri tunniplaani saab koostada ÕISis juba enne ainetesse registreerumist

Kui õppeaine versioonile on registreerumise andmed lisatud, saab ÕISi registreeringute lehel lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda alates 16. maist kell 21.00. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Kui mõnda kevadsemestri õppeainet ei saa planeerijasse lisada, võta ühendust vastutava õppejõu või õppekorralduse spetsialistiga.

 

Õppetasud 2022/2023. õppeaastal

 

IT-osakond tegi koos arvutiteaduste instituudiga ülikooli liikmete paroolide turvatesti

Ülikool kasutab hulgaliselt pilveteenuseid. Ajal, mil välised ründed kasutajate kontode pihta on märgatavalt sagenenud, tuleb pea iga nädal ette kontode ülevõtmist paroolide lekkimise või äraarvamise tõttu.
Selleks, et viia sellised juhtumid miinimumi, testis IT-osakond koos arvutiteaduste instituudiga ülikoolipere paroolide tugevust nii internetist leitavate kui ka iseloodud eestikeelsete sõnastike alusel. Testi käigus proovis arvuti paroole, mis koostati sõnastikes olevatest sõnadest ja mõnest lisatud sümbolist. Test tehti suletud turvalises keskkonnas ja ei puudutanud ühtegi TÜ infosüsteemi.
Selgus, et TÜ liikmed kasutavad palju selliseid paroole, mida arvuti kergesti ära arvab. Näiteks on üks lihtsasti ära arvatav parool „Parool1234“.
Kasutajatele, kelle paroolid arvuti hõlpsalt ära arvas, saadeti personaalne e-kiri. IT-osakond palub neil oma kasutajakonto parool esimesel võimalusel ülikooli paroolivahetuse keskkonnas uue vastu vahetada. 
Hea ja tugev parool 
 • koosneb mitmest sõnast ja lisasümbolitest; 
 • püsib meeles ja seda pole vaja üles kirjutada; 
 • sisaldab üle kaheksa tähemärgi, sealhulgas nii suuri kui ka väikseid tähti, numbreid ja sümboleid. Suurt tähte ei ole soovitatav panna parooli algusse ega lõppu; 
 • ei sisalda parema ühilduvuse tagamiseks täpitähti. 
Küsimuste puhul saab abi ja nõu TÜ arvutiabist telefonil 737 5500, aadressil arvutiabi@ut.ee või portaalis it.ut.ee
 

Õppekavale saab tagasisidet anda 12. juunini

2. maist kuni 12. juunini on võimalus anda oma hinnang õppekavale ja senisele õpikogemusele ülikoolis tervikuna. Õppekava tagasiside on väga oluline, seda kasutavad õppekavade programmijuhid õppekava arendamiseks ja õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks.

Tagasisidet saab anda õppeinfosüsteemis (ÕIS), õppekava küsimustikule palutakse vastata bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja viimase semestri õppijatel; magistriõppe viimase semestri õppijatel; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe teise, kuuenda ja kümnenda semestri õppijatel. ÕIS on juba saatnud teavituskirja nendele üliõpilastele, keda vastama oodatakse. Mai ja juuni jooksul saadetakse meeldetuletusi neile, kes veel vastanud ei ole (16. mail, 27. mail, 6.juunil ja 9. juunil).

Õppekava aja- ja asjakohasuse tagamiseks tegeldakse Tartu Ülikoolis õppekavade korrapärase ülevaatuse ja arendamisega. Õppekvaliteedi sisehindamisel on üliõpilaste õpikogemus eriti oluline sisend. Iga vastus loeb! Mida rohkem üliõpilasi vastab, seda parem on info otsuste tegemiseks. Programmijuhid annavad üliõpilastele teada, mis tagasiside tulemusena paremaks muutub.

 

Üliõpilased saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel 

Kõik TÜ üliõpilased saavad selle aasta oktoobrini läbida tasuta ühe Coursera kursuse, mida on soovi korral võimalik ka õppekavasse üle kanda.  

Coursera on veebipõhine õpikeskkond, kus pakub kursusi üle 200 ülikooli ja ettevõtte kogu maailmast. TÜ üliõpilastel on võimalik valida enam kui 200 üldoskusi arendava kursuse vahel näiteks sellistel teemadel nagu digioskused, andmeanalüüs, loovus ja õppimine, karjääri planeerimine ja arendamine, isiklik areng, keskkonnajuhtimine, mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus ning ettevõtlikkus. 

Üliõpilane saab aastas läbida ühe vabalt valitud kursuse ja talle antakse ka tunnistus. Kursust võib alustada omale sobival ajal ja see tuleb läbida iseseisvalt. Courseras läbitud kursust saab VÕTA-ga oma õppekavasse üle kanda, selleks tuleb enne kursuse läbimist esitada õppeplaan.  Väga väikese mahuga kursuseid ei ole soovitatav üle kanda. Coursera pakub ka võimalust läbida piiramatul arvul väikesemahulisi projekte. 

Coursera õppeplatvormile saab siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga. Coursera kasutusjuhend on e-õppija käsiraamatus. Käsiraamatust leiab kasutaja ka juhendid selle kohta, kuidas kanda Courseras läbitud kursusi üle enda õppekavasse. Samuti leiab lehelt Coursera kasutustingimused ja detailse juhendi õppeplatvormile sisenemisest koos abistavate visuaalidega. 

Kui on küsimusi Coursera kasutamise kohta, palun saatke e-kiri aadressile eope@ut.ee.

25. aprill – 6. mai

Üliõpilased saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel 

Kõik TÜ üliõpilased saavad selle aasta oktoobrini läbida tasuta ühe Coursera kursuse, mida on soovi korral võimalik ka õppekavasse üle kanda.  

Coursera on veebipõhine õpikeskkond, kus pakub kursusi üle 200 ülikooli ja ettevõtte kogu maailmast. TÜ üliõpilastel on võimalik valida enam kui 200 üldoskusi arendava kursuse vahel näiteks sellistel teemadel nagu digioskused, andmeanalüüs, loovus ja õppimine, karjääri planeerimine ja arendamine, isiklik areng, keskkonnajuhtimine, mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus ning ettevõtlikkus. 

Üliõpilane saab aastas läbida ühe vabalt valitud kursuse ja talle antakse ka tunnistus. Kursust võib alustada omale sobival ajal ja see tuleb läbida iseseisvalt. Courseras läbitud kursust saab VÕTA-ga oma õppekavasse üle kanda, selleks tuleb enne kursuse läbimist esitada õppeplaan.  Väga väikese mahuga kursuseid ei ole soovitatav üle kanda. Coursera pakub ka võimalust läbida piiramatul arvul väikesemahulisi projekte. 

Coursera õppeplatvormile saab siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga. Coursera kasutusjuhend on e-õppija käsiraamatus. Käsiraamatust leiab kasutaja ka juhendid selle kohta, kuidas kanda Courseras läbitud kursusi üle enda õppekavasse. Samuti leiab lehelt Coursera kasutustingimused ja detailse juhendi õppeplatvormile sisenemisest koos abistavate visuaalidega. 

Kui on küsimusi Coursera kasutamise kohta, palun saatke e-kiri aadressile eope@ut.ee.

 

Õpitud semester

Nüüdseks (alates 18. aprillist) on pool semestrit möödas. See tähendab, et käesolev kevadsemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada neil, kes soovivad veel praegu minna akadeemilisele puhkusele - sel juhul peab arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d ka käesoleva semestri kohta. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

11. aprill – 22. aprill

Sel nädalal külastab ülikooli hindamiskomisjon

11.–14. aprillini toimub ülikoolis institutsionaalse akrediteerimise raames hindamiskülastus, mille käigus antakse välishindamise kohta ka esmane tagasiside.
Rahvusvaheline hindamiskomisjon on tutvunud ülikooli eneseanalüüsi aruandega ja hindab oma külastuse käigus, kas kirjapandu vastab tegelikkusele. Eneseanalüüsi ja külastusel kogutud info põhjal valmib hindamisaruanne, kus kirjeldatakse nii meie tugevaid külgi kui ka arendamist vajavaid tahke.
Külastuskava kohaselt kohtuvad hindajad
* 11. aprillil õppekavade esindajatega (programmijuhid, õppejõud, üliõpilased, vilistlased ja tööandjad);
* 12. ja 13. aprillil juhtkonna, tugipersonali, valdkondade esindajate ja TÜÜE-ga.
14. aprillil kell 14.00 annab komisjon ülikooli aulas välishindamise kohta esmase tagasiside. Kohtumisele on oodatud kõik ülikooli töötajad ja üliõpilased. Tagasiside andmist saab jälgida ka
UTTV vahendusel.
Ülikoolipere liikmetel, kes soovivad välishindamise komisjoniga külastuskava väliselt kohtuda, et vestelda akrediteerimisstandarditega seotud tööalastel teemadel, tuleb oma soovist teada anda hiljemalt 13. aprillil Hillar Baumanile (hillar.bauman@harno.ee). Kohtumised leiavad aset 14. aprillil kella 9‒11. Igaks kohtumiseks on ette nähtud viis minutit.
Rohkem infot välishindamise kohta leiab ülikooli
välisveebist. Samal lehel saab vaadata ka videot, kus selgitatakse, mis on välishindamine, mida hinnatakse ja kuidas hindamiskülastuseks valmistuda.

 

Vabariigi Valitsus kaotas 3. aprillil maskikandmise kohustuse. Ülikooli soovitused ja suunised koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

 

Õpitud semester

18. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

4. aprill – 8. aprill

Vabariigi Valitsus kaotas 3. aprillil maskikandmise kohustuse. Ülikooli soovitused ja suunised koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

 

Õpitud semester

18. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

28. märts – 1. aprill

Kontrollige oma kontaktandmeid ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis. Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber, pangakonto number ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti.

14. märts – 18. märts

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

7. märts – 11. märts

Soovitused ja tugi tudengitele

Olukord Ukrainas puudutab otseselt või kaudselt kõiki ülikoolipere liikmeid. Mõned meist mõtlevad lähedastele sõjakoldes, teisi mõjutab kriis majanduslikult. Enamik meist jälgib murelikult uudiseid Ukrainas toimuvast. Ärevuse või segaduse tundmine sellises olukorras on loomulik ja mõistetav. Võimaluse korral tasub hoida igapäevast rutiini, võtta aega oma meelistegevusteks ning hoiduda enda ülekuhjamisest uudisvooga. Vaimse tervise hoidmise kohta on koondatud palju häid materjale veebilehele Peaasi.ee.
Kui sa tunned, et sinu tavapärane toimetulek on häiritud, siis tasub julgelt küsida abi. Esmast tuge võid saada oma lähikondsetelt, perelt, sõpradelt, õpingukaaslastelt. Psühholoogilist tuge saad ülikooli nõustamiskeskusest ja ka väljastpoolt ülikooli:
* TÜ nõustamiskeskus (eesti, inglise ja vene keeles)
* Veebinõustamine: Lahendus.net (eesti keeles), Peaasi.ee (eesti ja vene keeles)
* Telefoninõustamine: Eluliin.ee (eesti, inglise ja vene keeles)
* Emotsionaalse toe telefon kella 19.00–7.00: 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles)
* Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku valvearsti vastuvõtt ööpäev läbi, infotelefon 731 8889
*
Katriito Kliinik
* Ambromed
* E.G.U. Erapraksis
* AJK Kliinik
* OÜ Jaanson & Lääne
* ProVida Kliinik
* Eesti Pereteraapia Keskus
Kõige kiiremat abi väljaspool ülikooli saad oma perearstilt, kes annab saatekirja psühholoogilisele nõustamisele
Hoiame kokku ja toetame üksteist!

 

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

28. veebruar – 4. märts

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Võõrkeelsete õppekavade avatud uste nädal toimub 28. veebruarist 3. märtsini.

 

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

21. veebruar – 25. veebruar

Kontrollige oma kontaktandmeid ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis. Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kindlasti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide jaoks.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Võõrkeelsete õppekavade avatud uste nädal toimub 28. veebruarist 3. märtsini.

14. veebruar – 18. veebruar

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Võõrkeelsete õppekavade avatud uste nädal toimub 28. veebruarist 3. märtsini.

7. veebruar – 11. veebruar

Kevadsemestri algus

7. veebruariga on alanud uus semester. Õppeainete registeerumise tähtaeg on lõppenud (kui ainekavas pole sätestatud teist tähtaega).

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel (eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppides) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 29. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

 

Ülikooli soovitused ja suunised koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona