Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

20. september – 24. september

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile, mis on esmakursuslastele värskelt loodud ülikooli e-postidel ka automaatselt tehtud (kasutades ÕISis märgitud isiklikke e-posti aadresse). Suunamine on võimalik lõpetada, juhise leiab siit.

 

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe tasuta õppes õppivatel üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse. Tagantjärgi moodulite tagasi valimine arvet ei tühista.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.

 

13. september – 17. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppetasu maksmisest vabastamine  alates käesolevast õppeaastast saavad õppetasust vabastust taotleda ka töövõime kaotusega üliõpilased

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
Ülikooli ametliku e-posti konto puhul (eesnimi.perenimi[at]ut.ee) on lubatud e-kirjade edasi suunamine teisele e-posti aadressile, mis on esmakursuslastele värskelt loodud ülikooli e-postidel ka automaatselt tehtud (kasutades ÕISis märgitud isiklikke e-posti aadresse). Suunamine on võimalik lõpetada, juhise leiab siit.

 

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

6. september – 10. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse 15. septembriks.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

VÕTA muutub paljudel juhtudel tasuliseks, sh külalisüliõpilasena ilma õppeplaanita õppimisel

Alates 21/22. õppeaastast on VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) tasuline, välja arvatud juhul, kui taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem, või kui taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks. Seda tuleb arvestada ka külalisüliõpilaseks minnes - kui õppeplaani mitte teha, siis on õppeainete ülekandmine tasuline. VÕTA tasu on varasema 7 euro asemel 10 eurot ainepunkti kohta.
Vaata teisi õppekorralduse muudatusi siit.

 

Tutvu ülikooli soovituste ja suunistega koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

30. august – 3. september

Õppetöö Tartu Ülikoolis 2021. aasta sügisel

Selleks, et hoida uuel õppeaastal töö- ja õpikeskkonda võimalikult tavapärasena, kehtib üldine reegel, et ülikooli hoonetes viibivad töötajad ja üliõpilased on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja õppehoonete üldkasutatavates ruumides ning rahvarohketel koosviibimistel kantakse maski. Üliõpilased, kes on vaktsineerimata või ei soovi enda terviseandmeid õppejõule avaldada, peavad ülikooli hoonetes õppetöö ajal kandma maski.

 

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 30. augustil kell 10.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, linnapea Urmas Klaas, üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ja esmakursuslaste esindaja Lisett Sigur. Järgime avaüritusel riiklikke korraldusi ja kontrollime osalejate nakkusohutust.
Peahoones on kell 11–15 avatud vaktsineerimispunkt.

 

Vaktsineerimisvõimalused ülikooli õppehoonete juures

Vaktsineerimispunkt on avatud 30. augustil kell 11–15 ja 31. augustil kelll 10–15 ülikooli peahoone ruumis 140.
Vaktsineerimisbuss seisab 1.–3. septembrini kell 11–18 (vajaduse korral kuni kl 19) kesklinnas von Bocki maja otsa juures (Pirogovi platsi vastas) ja alates 6. septembrist kell 12–18 Raatuse 22 ühiselamu juures. Esialgu on buss kohal ühe nädala.
Maarjamõisa õppehoonetes on alates septembrist lähim vaktsineerimisvõimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi (Puusepa 8) vaktsineerimiskabinetis.
30. ja 31. augustil kell 10–13 saab lasta end vaktsineerida Narva kolledži juures (Raekoja plats 2) seisvas vaktsineerimisbussis.
8. septembril kell 10–16 saab lasta end vaktsineerida Pärnu kolledžis (Ringi 35, auditoorium 111).
Vaktsineerima saab minna ette registreerimata.

 

Oled esmakursuslane? Loe, kuidas ülikooli raamatukogus hakkama saada

Oled esimest aastat ülikoolis? Kindlasti vajad peagi algavas õppetöös ka raamatukogu abi ja teenuseid ning seepärast oleme siia kogunud mõned nõuanded, kuidas meie teenuseid kasutada.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

VÕTA muutub paljudel juhtudel tasuliseks, sh külalisüliõpilasena ilma õppeplaanita õppimisel

Alates 21/22. õppeaastast on VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) tasuline, välja arvatud juhul, kui taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem, või kui taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks. Seda tuleb arvestada ka külalisüliõpilaseks minnes - kui õppeplaani mitte teha, siis on õppeainete ülekandmine tasuline. VÕTA tasu on varasema 7 euro asemel 10 eurot ainepunkti kohta.
Vaata teisi õppekorralduse muudatusi siit.

23. august – 27. august

Õppetöö Tartu Ülikoolis 2021. aasta sügisel

Selleks, et hoida uuel õppeaastal töö- ja õpikeskkonda võimalikult tavapärasena, kehtib üldine reegel, et ülikooli hoonetes viibivad töötajad ja üliõpilased on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või kannavad maski.

 

2021/2022. akadeemilise aasta avamine

Uue õppeaasta avaüritus toimub 30. augustil kell 10.00 ülikooli peahoone ees ja seda saab jälgida ka otsepildis UTTV vahendusel.
Õppeaasta alguse puhul tervitavad üliõpilasi rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, linnapea Urmas Klaas, üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ja esmakursuslaste esindaja Lisett Sigur. Järgime avaüritusel riiklikke korraldusi ja kontrollime osalejate nakkusohutust.
Peahoones on kell 11–15 avatud vaktsineerimispunkt.

 

Vaktsineerimisvõimalused ülikooli õppehoonete juures

Vaktsineerimispunkt on avatud 30. augustil kell 11–15 ja 31. augustil kelll 10–15 ülikooli peahoone ruumis 140.
Vaktsineerimisbuss seisab 1.–3. septembrini kell 11–18 kesklinnas von Bocki maja otsa juures (Pirogovi platsi vastas) ja alates 6. septembrist kell 12–18 Raatuse 22 ühiselamu juures. Esialgu on buss kohal ühe nädala.
Maarjamõisa õppehoonetes on alates septembrist lähim vaktsineerimisvõimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi (Puusepa 8) vaktsineerimiskabinetis.
Vaktsineerima saab minna ette registreerimata.

 

Oled esmakursuslane? Loe, kuidas ülikooli raamatukogus hakkama saada

Oled esimest aastat ülikoolis? Kindlasti vajad peagi algavas õppetöös ka raamatukogu abi ja teenuseid ning seepärast oleme siia kogunud mõned nõuanded, kuidas meie teenuseid kasutada.

 

Vaata, milliseid muudatusi toob uus õppekorralduseeskiri (ÕKE) 2021/2022. õppeaastast

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri, milles on sisse viidud mitmed muudatused.

 

Stipendiumi ja õppetoetuse korra muudatustega tehakse muutusi erialastipendiumiga toetatud õppekavade nimekirjas ning laiendatakse vajaduspõhise eritoetuse saajate sihtrühma

Kodulehel on uuendatud nimekiri õppekavadest, mil järgmisel õppeaastal erialastipendiumi taotleda saab: ut.ee/oppimine/erialastipendium
Vajaduspõhist eritoetust on seni saanud taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud, aga kelle leibkonna sissetulek on viimasel kolmel kuul langenud alla eitava otsuse aluseks olnud piiri. Edaspidi on võimalik vajaduspõhist eritoetust taotleda ka vähenenud töövõimega üliõpilastel ning neil, kelle puhul on jäänud täitmata seadusega määratud elatisnõue.
Vähenenud töövõimega üliõpilastele eritoetuse määramisel võetakse arvesse, kas nende majanduslik olukord on halvenenud, ja määratakse stipendium leibkonna liikmete keskmisest sissetulekust lähtuva pingerea alusel. Eritoetust saab senise igakuise taotlemise asemel hakata taotlema korra semestris.
Uuendatud stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord jõustub uuest õppeaastast.

 

Uuest õppeaastast jõustub doktoriõppe eeskiri

Kui varem oli doktoriõppe korraldus reguleeritud kolmes eraldi õigusaktis – doktorikraadi andmise korras, õppekorralduseeskirjas ning lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korras –, siis nüüd on see koondatud ühte dokumenti. Doktoriõppe eeskiri jõustub 30. augustil ja kehtib kõigi doktoriõppes õppijate kohta.
Terminite „põhijuhendaja“ ja „kaasjuhendaja“ kasutamisest on loobutud, et rõhutada ühise juhendamise korral juhendajate võrdset positsiooni. Üks juhendajatest määratakse valdkonna nõukogu või õppekava haldava instituudi nõukogu otsusel vastutavaks juhendajaks.
Kõige suuremad muudatused puudutavad doktoritöö kohta kasutatavaid termineid ja miinimumnõudeid.

  • Terminite „väitekiri“ ja „doktoriväitekiri“ asemel kasutatakse terminit „doktoritöö“.
  • Doktoritöö võib vormistada tervikliku teaduspublikatsioonide kogumi, monograafia või loomeuurimusena.
  • Vähemalt kolme avaldatud teaduspublikatsiooni asemel on edaspidi miinimumnõue vähemalt kaks avaldamiseks vastu võetud artiklit, kolmanda artikli võib olla eelretsenseerinud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetus või doktorikraadi andva nõukogu valitud kaks sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast. Monograafia puhul võib artikkel olla avaldatud või avaldamiseks vastu võetud.
  • Lisaks võimalusele asendada teadusartikkel patendi või patenditaotlusega võib selle nüüd asendada ka rakendusliku lahendusega.
  • Doktorikraadi andval nõukogul on õigus lubada kaalutletud ja põhjendatud otsuse alusel doktoritöö kaitsmisele ka siis, kui sellesse kuulub nõutust vähem publikatsioone, kuid vähemalt üks neist peab sisaldama rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel teadustööd ja doktorikraadi taotleja peab olema selle publikatsiooni juhtiv autor.

Doktoritöö eelretsenseerimise kord jääb samaks, eelretsenseerimisele saatmise ja kaitsmisele lubamise otsused teeb doktorikraadi andev nõukogu. Avaldamata artikkel peab vastama samadele kvaliteedinõuetele kui avaldatud artikkel.
Lisaks võimaldab eeskiri atesteerimiskoosoleku korraldamisel valdkondlikke erisusi valdkonna nõukogu kehtestatud korra alusel. Koosoleku võib pidada avalikult, kinniselt või reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil. Nõuded juhendajate kaasamise kohta koosolekule kinnitab valdkonna nõukogu. Atesteerimisel tuleb võimaldada tagasiside andmist juhendamisele ning atesteerimiskomisjonile on antud õigus teha esitatud materjalide ja kujundatud hinnangu põhjal ettepanekuid doktoriõppes õppija edasijõudmist takistavate asjaolude kohta.

 

Lõppeb õppeainetele registreerumine

29. augustiga lõppeb sügissemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 13. september.

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

 

Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

 

Tartu Ülikooli raamatukogu lahtiolekuajad suveperioodil

Suveperioodil, 29. augustini on raamatukogu tööpäevadel avatud 12–18, laupäeval ja pühapäeval suletud. Raamatukogu on suletud 20. augustil, Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval.