Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud õppimisega.

4. detsember – 10. detsember

Uue semestri tunniplaani saab koostada ÕISis juba enne ainetesse registreerumist

Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, saab ÕISi registreeringute lehel lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda alates 15. detsembrist kell 21.00. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Kui mõnda õppeainet ei saa planeerijasse lisada, siis võib-olla ei ole õppejõud sellele veel registreerumise andmeid lisanud ning tasub proovida mõne aja pärast uuesti.

 

Tutvu kõrvaleriala valimise võimalustega

Bakalaureuseõppe üliõpilased saavad soovi korral oma või teistest bakalaureuseõppekavadest valida kõrvaleriala. Kui soovid kõrvaleriala valida, tuleb valik teha hiljemalt 2. aasta sügissemestri lõpuks. Vaata 2023/2024. õa. õppekavade kõrvalerialasid õppekava ülesehituse lehelt pealkirja alt „Milliseid kõrvalerialasid saab õppekavadest valida“. 1. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2023/2024. õa. õppekava versioonist. 2. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2022/2023. ja 2023/2024. õa. õppekava versioonist.
Teavitame ka, et 1.aasta üliõpilased (2023/24. õa sisseastujad) ei saa hetkel oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui see võimalus tekib.

13. november – 19. november

Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu semestri teises pooles minna akadeemilisele puhkusele peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja ja kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

Majandusteaduskonnas algas 1. novembril Vastuvõtt 1-aastastele magistrikavadele


6. november – 12. november

Õpitud semester

13. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.
 

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (07.11) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses  vaimne tervis, sh stressiga toimetulek uues keele- ja kultuurikeskkonnas. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.


Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi teenus on peatatud

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud teada, et seoses peatselt kasutusele võetava uue plagiaadituvastussüsteemiga on alates 2. novembrist peatatud Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi teenus. Infot uue süsteemi ja selle juurutamise aja kohta jagatakse niipea, kui täpsem info selgub. 

Ülikool on kirjalike tööde autentsuse kontrollimiseks kasutanud Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi. Kuna Ouriginali kasutamise leping lõppeb ning Haridus- ja Teadusministeerium võtab kasutusele uue hangitava süsteemi, on Ouriginali teenus alates 2. novembrist plagiaadituvastusüsteemi konsortsiumi liikmetele (sh Tartu Ülikool) peatatud. 

Haridus- ja Teadusministeerium ei ole veel teada andnud, kes on uus teenusepakkuja. Kuna uue plagiaadituvastussüsteemi juurutamine võtab aega, võib teenuse kasutamisse jääda kuni kuuajaline paus. 

Kui Moodle’i ülesande seadistus on selline, et esitatud töö saadetakse Ouriginali kontrolli, saavad õppijad seda endiselt teha ja töö hindamiseks esitada, kuid näevad lehel hüüumärgiga ikooni, millel kuvatakse hiirega üle sõites tekst „Faili saatmisel Ouriginali tekkis viga“. Palume õppijatel sellele teatele mitte tähelepanu pöörata. 

Õppejõududel on soovitatav ülesande seadetes Ouriginali kontroll välja lülitada.

Lisateave:
Annika Tina
õppeosakonna juhataja
737 6300
annika.tina@ut.ee
Lehti Pilt
haridustehnoloogia peaspetsialist
737 6306
lehti.pilt@ut.ee

23. oktoober – 29. oktoober

Akadeemilisest petturlusest hoidumine

Semestri keskpaik hakkab kätte jõudma ning tuletame meelde, et nii eksamite ajal kui ka kogu õppetöös on oluline jälgida akadeemilise eetika põhimõtteid.

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks nii teadus- kui ka õppetöös on akadeemilisest petturlusest hoidumine. Õppekorralduseeskirja järgi on võimalus teha akadeemilise petturluse korral lisaks noomitusele ja eksmatrikuleerimisele üliõpilasele ka esmalt hoiatus. Hoiatus on noomitusest leebem, kuid ka hoiatuse saamise korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivsele tulemusele või alandada hinnet. „Hoiatuste süsteemi üks eesmärk on, et üliõpilase rikkumine ei jääks reageeringuta,“ on öelnud TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe (vaata artiklit).

Hoiatus lisatakse ÕISi ning kustutatakse kahe aasta möödumisel. Kui üliõpilane tunneb, et teda on hoiatatud ebaõiglaselt, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi ülevaatamist vastavas komisjonis.

Vaata lähemalt, mis on akadeemiline petturlus ja mis sellega kaasneb: https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-petturlus

Vaata ka sotsiaalteaduste valdkonna ja üliõpilasesinduse algatusel valminud videoklippe akadeemilisest petturlusest: https://sotsiaalteadused.ut.ee/et/akadeemiline-petturlus

Austagem oma kaasõppijaid ja õppejõude ning jäägem ausaks!

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (24.10) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses  õpikultuuri erinevused ning suhtlus õppejõudude ja kaasüliõpilastega. Teeme tutvust erinevate üliõpilasorganisatsiooniga, kohtumisel osaleb ka TÜ Üliõpilasesindus. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.

 

16. oktoober – 22. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

 

9. oktoober – 15. oktoober

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti.
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
 

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (10.10) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses suhtlemisjulguse, erialaste ja sõprussuhete loomise teemad. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.

 

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

2. oktoober – 8. oktoober

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti.
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.
 

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

 

25. september – 29. september

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe tasuta õppes õppivatel üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.
Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat. Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.   
 

Keeleõppepesa eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Keeleõppepesa annab väga hea ülevaate eesti keele õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis. Samuti on keeleõppepesas kirjas üritused, mis aitavad Sul Tartu üliõpilaseluga mõnusalt kohaneda. Järgmine kohtumine sarjas „Rännak ülikooliellu eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele“,  toimub 26. septembril Tartus,  Jakobi 2-438 algusega kl 18.15. Samal veebilehel saab ka registreeruda.  
Septembrikuus toimub ka bussiekskursioon „Rännak Eestimaale“ marsruudil Tartu–Soomaa–Viljandi–Tartu. Infot leiad keeleõppepesast!

 

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.
 

Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress ja digivahendid  

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. See on ametlik e-posti aadress, kuhu saadetakse kõik õppetööga seotud kirjavahetus. Ülikooliga (õppejõududega) suheldes tuleb kasutada ülikooli aadressi. Ülikooli e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. Vaata ka veebiseminari „Digivahendid õppetöös“. 

 

Seoses Moodle’iga esineb osades ainetes vigu

Õppeaine ja Moodle’i vahelises liidestuses esineb osades ainetes vigu, mis mõjutavad õppeaine info uuendamist Moodle’i kursusel ja õppijate automaatset ülekandmist kursusele. Vigade tõttu ei pruugita hiljem ainele registreerunud õppijaid kursusele automaatselt lisada.

Palume õppijatel siseneda Moodle’isse ja kontrollida, kas neil on kõikidele vajalikele Moodle’i kursustele ligipääs olemas. Juhul kui ligipääs puudub, tuleb pöörduda vastava õppeaine õppejõu poole. Õppejõu kontaktid leiab ülikooli kodulehelt.

18. september – 22. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Seoses Moodle’iga esineb osades ainetes vigu

Õppeaine ja Moodle’i vahelises liidestuses esineb osades ainetes vigu, mis mõjutavad õppeaine info uuendamist Moodle’i kursusel ja õppijate automaatset ülekandmist kursusele. Vigade tõttu ei pruugita hiljem ainele registreerunud õppijaid kursusele automaatselt lisada.

Palume õppijatel siseneda Moodle’isse ja kontrollida, kas neil on kõikidele vajalikele Moodle’i kursustele ligipääs olemas. Juhul kui ligipääs puudub, tuleb pöörduda vastava õppeaine õppejõu poole. Õppejõu kontaktid leiab ülikooli kodulehelt.

Keeleõppepesa eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Keeõppepesa annab väga hea ülevaate eesti keele õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis. Leia endale sobivad kursused, mis aitavad Sul eestikeelses õppetöös hästi hakkama saada. Registreeruda saab ka täna, st 18. septembril. Mõni kursus alustab ka hiljem, seega vaata hoolikalt registreerimise tähtajad üle.

Keeleõppepesas on kirjas ka üritused, mis aitavad Sul Tartu üliõpilaseluga mõnusalt kohaneda. Tule vaata, millal ja mis teemal toimub järgmine kohtumine sarjas „Rännak ülikooliellu eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele“, samal veebilehel saab ka kohtumistele registreeruda. Septembrikuus toimub ka bussiekskursioon „Rännak Eestimaale“ marsruudil Tartu–Soomaa–Viljandi–Tartu.
Kasuta julgesti keeleõppepesa nii õpingute alguses kui ka edaspidi!

 

Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress ja digivahendid  

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. See on ametlik e-posti aadress, kuhu saadetakse kõik õppetööga seotud kirjavahetus. Ülikooliga (õppejõududega) suheldes tuleb kasutada ülikooli aadressi. Ülikooli e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. Vaata ka veebiseminari „Digivahendid õppetöös“. 

11. september – 15. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN.

 

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.
 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Moodulite valimine ÕISis

Esimese semestri lõpuks peavad õppijad valima ÕISis õppekava moodulid.  

Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat.  

Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.  

Anname ka teada, et hetkel kuvatakse "Valikud õppekavas” lehel ebatäpset infot. 

 

4. september – 8. september

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.
Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt
 

Oluline info uuele üliõpilasele
 

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad


Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN.

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Moodulite valimine ÕISis

Esimese semestri lõpuks peavad õppijad valima ÕISis õppekava moodulid.  

Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat.  

Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.  

Anname ka teada, et hetkel kuvatakse "Valikud õppekavas” lehel ebatäpset infot. 

28. august – 1. september

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril kell 10.00.
 

Oluline info uuele üliõpilasele

 

Algas esmakursuslaste õppeainetesse registreerumine

2023/24. õa sisse astunud üliõpilased saavad õppeaineid planeerida ja ainetesse registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal aega enne õppeaasta algust ehk alates tänasest, 28. augustist 2023. Selleks kuupäevaks on uutele üliõpilastele saadetud ülikooli IT-osakonna poolt kasutajatunnus ja parool ning nad omavad ÕISi ligipääsu. Planeerija on abiks sügissemestri tunniplaani koostamisel, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Õppeainetesse registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 18. september 2023.

Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt

 

Lõppeb õppeainetesse registreerumine

3. septembriga lõppeb teise ja järgmiste aastate üliõpilaste sügissemestri õppeainetesse registreerumine ÕIS-is. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.
 

Olulisemad muudatused õppekorralduseeskirjas 2023/24. õppeaastast
 

Õppetasud 2023/2024. õppeaastal

 

21. august – 27. august

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril kell 10.00.
 

Oluline info uuele üliõpilasele
 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.
 

Olulisemad muudatused õppekorralduseeskirjas 2023/24. õppeaastast
 

Õppetasud 2023/2024. õppeaastal