Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

14. juuni – 25. juuni

Vaata, milliseid muudatusi toob uus õppekorralduseeskiri (ÕKE) 2021/2022. õppeaastast

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri, milles on sisse viidud mitmed muudatused.
 

Infoks lõpetajale

* Kasutajana on ligipääs õppeinfosüsteemi kuni eksmatrikuleerimiseni. Ainekavade sisu on pärast seda endiselt leitav õppeinfosüsteemist.
* Ärge unustage, et ühiselamus elamine on ette nähtud vaid ülikoolis õppimise ajaks.
* Ärge unustage tagastada raamatukogust laenutatud materjale.

 

Täpsustatud info lõpuaktuste kohta

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 15.–30. juunini silmast silma. Tartus peetakse aktused vana anatoomikumi esisel platsil. Viljandi kultuuriakadeemia lõpetamine leiab aset juba eelmisel aastal menukaks osutunud individuaalaktustena. Narvas, Pärnus ja Tallinnas toimuvad lõpuaktused siseruumides.

Arvestades Terviseameti soovitust mitte korraldada koolilõpetajate õnnitlemisel suuri kogunemisi, saavad lõpuaktusel osaleda vaid lõpetajad

Juhul kui ei saa lõpuaktusele minna ...

7. juuni – 11. juuni

Vaata, milliseid muudatusi toob uus õppekorralduseeskiri (ÕKE) 2021/2022. õppeaastast

Uuest õppeaastast hakkab kehtima uuendatud õppekorralduseeskiri, milles on sisse viidud mitmed muudatused.

 

Tänavu kohtutakse Tartu Ülikooli lõpuaktustel silmast silma

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 15.–30. juunini. Kehtivate riiklike kogunemispiirangute tõttu saavad lõpuaktustel kohapeal osaleda vaid lõpetajad, kuid kõik soovijad saavad aktusi jälgida veebist UTTV vahendusel.

Juhul kui ei saa lõpuaktusele minna ...

 

Õppekavale saab tagasisidet anda 13. juunini

Üliõpilaste ettepanekul on õppekavale tagasiside andmise tähtaega pikendatud. Veel 13. juunini on võimalus anda oma hinnang õppekavale ja senisele õpikogemusele ülikoolis tervikuna. Õppekava tagasiside on väga oluline, seda kasutavad õppekavade programmijuhid õppekava arendamiseks ja õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks.
Tagasisidet saab anda õppeinfosüsteemis (ÕIS), õppekava küsimustikule palutakse vastata bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja viimase semestri õppijatel; magistriõppe viimase semestri õppijatel; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe teise, kuuenda ja kümnenda semestri õppijatel. ÕIS saadab meeldetuletuskirja nendele üliõpilastele, keda vastama oodatakse.
Õppekava aja- ja asjakohasuse tagamiseks tegeldakse Tartu Ülikoolis õppekavade korrapärase ülevaatuse ja arendamisega. Õppekava arendamise eriti oluline sisend on üliõpilaste õpikogemus. Programmijuhid annavad üliõpilastele teada, mis tagasiside tulemusena paremaks muutub. Iga vastus loeb! Mida rohkem üliõpilasi vastab, seda parem on info otsuste tegemiseks.

 

Ohutusmeetmed praktikumides ja eksamitel

Vabariigi Valitsus on otsustanud koroonapiiranguid veelgi leevendada ning see puudutab ka siseruumides toimuvaid praktikume ja eksameid.
Praktikume ja eksameid võib teha õppehoonetes, kui on tagatud hea ventilatsioon ning hajutatus ja ruumi täituvus kuni 50% ulatuses. Sealjuures on osalejate piirarv praegu 200 inimest ja alates 14. juunist 600 inimest.
Alates 2. juunist on ülikoolis maskikandmine vabatahtlik, kuid siiski on soovitatav rahvarohketes siseruumides kanda maski või katta suu ja nina. Igal üksusel on õigus otsustada maski kohustuslikkuse üle, st teha see kohustuslikuks juhul, kui selle kandmine on otstarbekas.

 

Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

31. mai – 4. juuni

Õppekavale saab tagasisidet anda 13. juunini

Üliõpilaste ettepanekul on õppekavale tagasiside andmise tähtaega pikendatud. Veel 13. juunini on võimalus anda oma hinnang õppekavale ja senisele õpikogemusele ülikoolis tervikuna. Õppekava tagasiside on väga oluline, seda kasutavad õppekavade programmijuhid õppekava arendamiseks ja õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks.
Tagasisidet saab anda õppeinfosüsteemis (ÕIS), õppekava küsimustikule palutakse vastata bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja viimase semestri õppijatel; magistriõppe viimase semestri õppijatel; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe teise, kuuenda ja kümnenda semestri õppijatel. ÕIS saadab meeldetuletuskirja nendele üliõpilastele, keda vastama oodatakse.
Õppekava aja- ja asjakohasuse tagamiseks tegeldakse Tartu Ülikoolis õppekavade korrapärase ülevaatuse ja arendamisega. Õppekava arendamise eriti oluline sisend on üliõpilaste õpikogemus. Programmijuhid annavad üliõpilastele teada, mis tagasiside tulemusena paremaks muutub. Iga vastus loeb! Mida rohkem üliõpilasi vastab, seda parem on info otsuste tegemiseks.

 

Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

24. mai – 28. mai

Tänavu kohtutakse Tartu Ülikooli lõpuaktustel silmast silma

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 15.–30. juunini. Tartus peetakse aktused vana anatoomikumi esisel platsil. Viljandi kultuuriakadeemia lõpetamine leiab aset juba eelmisel aastal menukaks osutunud individuaalaktustena. Narvas, Pärnus ja Tallinnas toimuvate lõpuaktuste asukoht on selgumisel.
Kehtivate riiklike kogunemispiirangute tõttu saavad lõpuaktustel kohapeal osaleda vaid lõpetajad, kuid kõik soovijad saavad aktusi jälgida veebist UTTV vahendusel. Lähedased on oodatud lõpetajaid õnnitlema pärast aktust, pidades silmas, et vältida tuleb suuri kogunemisi, hoida distantsi ja järgida riiklikke piiranguid.

 

Ööraamatukogu alustab 24. mail

24. maist saavad kõik eksamiteks ja lõputöödeks valmistuvad tudengid ülikooli raamatukogus õppida keskööni. Kevadise eksamisessiooni ööraamatukogu, mis toimub koostöös TÜ üliõpilasesindusega, on esmaspäevast reedeni avatud 9–24 ning laupäeval ja pühapäeval 12–24.
Ööraamatukogu on avatud 6. juunini.

17. mai – 21. mai

E-õpe jätkub ülikoolis õppeaasta lõpuni

Vaatamata valitsuse otsusele lubada alates 17. maist lähiõppele ka kõrgharidusasutused jätkab ülikool tööd plaanitud korras. Õppekorralduslikud otsused teeb instituudi juht, kes kooskõlastab need õppeprodekaaniga.

 

Kuidas toimub sel aastal lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite tegemine?

* Kui kohustuslikes õppeainetes lükkub õppetöö lõpp suvekuudesse, on sel aastal võimalik kaitsta lõputööd või teha lõpueksamit enne kõigi kohustuslike ainete sooritamist.
* Loa lõputöö varasemaks kaitsmiseks või lõpueksami varasemaks tegemiseks annab programmijuht, kui suvekuudesse lükkunud kohustuslike õppeainete läbimine oli planeeritud 2020/2021. õa kevadsemestrisse ja nende ainete õpiväljundite lõpphindamine toimub õppetöö ümberkorralduse tõttu pärast kaitsmise/lõpueksami kuupäeva.
* Õppekava täitmiseks vajalikud õppeained peavad olema läbitud 2020/2021. õa lõpuks.
* Diplom väljastatakse pärast kõigi õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist.
* Tähtis on arvestada, et pärast viimase õppeaine läbimist kulub lõpudokumentide vormistamisele ja eksmatrikuleerimisele mõni päev aega.
* Et kandideerida Tartu Ülikoolis järgmisesse õppeastmesse, peab viimase õppeaine tulemus olema õppeinfosüsteemi kantud hiljemalt 24. augustil 2021.
Tutvu ka rektori
käskkirjaga, mis kehtestab erandid õppekorralduseeskirjast 2020/2021. õppeaasta kevadsemestril.

 

Ülikooli raamatukogu on avatud tavapärastel aegadel

Raamatukogu ootab lugejaid esmaspäevast reedeni 9–21 ning laupäeval ja pühapäeval 12–18.
Veebi teel eksami sooritamiseks või lõputöö kaitsmiseks saab raamatukogus soovi korral rentida individuaaltööruumi, kus on olemas arvuti ja mikrofoniga kõrvaklapid. Individuaalruumi rentimine on tasuline. Täpsem info telefonil 737 5702.

 

Testi oma digivaldkonna teadmisi ja oskusi

Tartu Ülikooli digipädevuse lehestikus on enesetest, mille abil on kõige lihtsam digipädevusega tutvumist alustada. Test tutvustab digipädevuse eri aspekte ja aitab teadvustada, millised oskused vajaksid täiendamist. Lehestikuga tutvununa on lihtne sealt konkreetset teemat käsitlevat õppevara leida just siis, kui selle järele praktiline vajadus tekib.

10. mai – 14. mai

Õppeainetele registreerumine algab 15. mail kell 21.00

Õppeosakond on koostöös üliõpilasesindusega ja kahe praktikandi abiga valinud välja uue õppeainetele registreerumise algusaja. Praktikantide tehtud uuringu tulemuste põhjal algab registreerimine edaspidi kell 21.00.
Selleks et leida varasema südaöise algusaja asemele uus, sobivam kellaaeg, küsiti arvamust kõikide õppeastmete üliõpilastelt. Nii kevad- kui ka sügissemestri ainetesse kiirustas juba esimese tunni jooksul end kirja panema rohkem kui tuhat tudengit ja mitu ülikooli töötajat olid alates südaööst valves. Uus kellaaeg on inimlikum ja registreerumine mitmes mõttes mugavam.

 

E-õppe ajakirjas räägitakse õppetööst koroonaajal

Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja e-TÜ värskest numbrist saab lugeda õppijate, õppejõudude ja programmijuhtide arvamusi õppimisest koroonaajal, e-õppest keemia instituudis, hajaõppe headest kogemustest ja ajakohastatud digiõppeterminitest.
Üliõpilasorganisatsiooni AEGEE-Tartu eelneva otsingu abil jagab ajakirjas ka iga valdkonna tudeng oma mõtteid, kuidas õppetöö koroonaajal sujus, mis läks hästi ja mis halvemini ning milliseid õppevorme ja -meetodeid õppijad eelistavad.

 

Kutsume üliõpilasi osalema digipädevuse õpivara konkursil!

Konkursi eesmärk on tuua digipädevuse lehestikku üldiseid ja erinevate erialade praktilisi näiteid, toetamaks digipädevuse omandamist ja arengut ning tõstmaks esile parimaid praktikaid ja nende rakendajaid. Konkursile on oodatud igasugused tööd, mille keskne kriteerium on digipädevuse arengu paeluv toetamine. Töö võib olla suur või väike, üldine või spetsiifiline, eesti- või ingliskeelne. Peamine soovitus osalejatele on: valmistage midagi sellist, mida isiklikult oluliseks peate ning tehke seda nõnda, et teistel oleks huvi loodud õpivara uurida ning märkamatult uusi teadmisi ja oskuseid omandada!
Konkursi auhinnafond on 1000 eurot ning kõiki sobivaid töid rakendatakse ülikooli digipädevuse lehestikus ülikoolipere teadmiste ja oskuste toetamise huvides! Konkurss on avatud kuni 16. maini.

 

Loe ülikooli soovitusi ja nõuandeid koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

3. mai – 7. mai

Ülikoolis jätkub e-õpe õppeaasta lõpuni

Õppetöö jätkub kuni 30. juunini 2021 kaugõppena. Erandkorras on võimalik lõputööd kaitsta või lõpueksamit teha enne kõigi kohustuslike ainete sooritamist.
Sarnaselt aprillis kehtinud piirangutega ei korraldata auditoorseid loenguid ega seminare õppeaasta lõpuni. Praktikumide, kontrolltööde, eksamite ja arvestuste tegemiseks auditooriumis on vajalik instituudi juhi luba (valdkonna õppeaine korral õppeprodekaani, valdkonnavälise asutuse või mitteakadeemilise struktuuriüksuse juhi luba), mis tuleb õppeprodekaaniga kooskõlastada.

26. aprill – 30. aprill

Õpitud semester

Nüüdseks (alates 19. aprillist) on pool semestrit möödas. See tähendab, et käesolev kevadsemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada neil, kes soovivad veel praegu minna akadeemilisele puhkusele - sel juhul peab arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d ka käesoleva semestri kohta. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

 

Testi oma digivaldkonna teadmisi ja oskusi ning osale digipädevuse õpivara konkursil

Tartu Ülikooli digipädevuse lehestikus on enesetest, mille abil on kõige lihtsam digipädevusega tutvumist alustada. Test tutvustab digipädevuse eri aspekte ja aitab teadvustada, millised oskused vajaksid täiendamist. Lehestikuga tutvununa on lihtne sealt konkreetset teemat käsitlevat õppevara leida just siis, kui selle järele praktiline vajadus tekib.
Kutsume üliõpilasi osalema ka Tartu Ülikooli
digipädevuse õpivara konkursil, et luua ja jagada terviklikke õppematerjale. Žürii ootab ennekõike erinevaid lahendusi, mida teistel oleks huvitav uurida ning märkamatult läbi selle omandada uusi teadmisi ja oskusi!
Konkursi auhinnafond on 1000 eurot ning kõiki sobivaid töid rakendatakse ülikooli
digipädevuse lehestikus ülikoolipere teadmiste ja oskuste toetamise huvides!

12. aprill – 25. aprill

Õpitud semester

19. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

 

Osale digipädevuse õpivara konkursil ning testi oma digivaldkonna teadmisi ja oskusi

Kutsume üliõpilasi osalema Tartu Ülikooli digipädevuse õpivara konkursil, et luua ja jagada terviklikke õppematerjale. Žürii ootab ennekõike erinevaid lahendusi, mida teistel oleks huvitav uurida ning märkamatult läbi selle omandada uusi teadmisi ja oskusi!
Konkursi auhinnafond on 1000 eurot ning kõiki sobivaid töid rakendatakse ülikooli
digipädevuse lehestikus ülikoolipere teadmiste ja oskuste toetamise huvides!
Lehestikus on ka enesetest, mille abil on kõige lihtsam digipädevusega tutvumist alustada. Test tutvustab digipädevuse eri aspekte ja aitab teadvustada, millised oskused vajaksid täiendamist. Lehestikuga tutvununa on lihtne sealt konkreetset teemat käsitlevat õppevara leida just siis, kui selle järele praktiline vajadus tekib.

 

Lõputööd kirjutavad üliõpilased pääsevad vajaduse korral 12. aprillist raamatukokku

Tartu Ülikooli raamatukogu lubab alates 12. aprillist piiratud hulga inimesi lugemissaalidesse. Majja oodatakse eelkõige üliõpilasi, kellel on lähenemas lõputöö esitamise tähtaeg ja kes vajavad selle koostamiseks kohapeal kasutatavaid materjale. Raamatukokku pääsevad ka need lugejad, kes on endale üürinud individuaaltööruumi.

 

Mis kell võiks alata õppeainetele registreerumine?

Aeg on lõpetada öine registreerumine õppeainetesse. Aita muuta registreerumise alguse kellaaega inimlikumaks ja registreerumist mitmes mõttes mugavamaks. Õppeosakond kahe praktikandi abiga ja koostöös üliõpilasesindusega on asunud valima uut ainetesse registreerumise alguse aega. Et öelda sõna sekka, täida lühike küsimustik siin.

5. aprill – 9. aprill

Mis kell võiks alata õppeainetele registreerumine?

Aeg on lõpetada öine registreerumine õppeainetesse. Aita muuta registreerumise alguse kellaaega inimlikumaks ja registreerumist mitmes mõttes mugavamaks. Õppeosakond kahe praktikandi abiga ja koostöös üliõpilasesindusega on asunud valima uut ainetesse registreerumise alguse aega. Et öelda sõna sekka, täida lühike küsimustik siin.

 

Õpitud semester

19. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

29. märts – 1. aprill

Instituudid teavitavad üliõpilasi õppekavadest, mille puhul jätkub kaugõpe semestri lõpuni

25. märtsil toimunud veebikohtumisel arutasid instituutide juhid koos rektor Toomas Asseri ja õppeprorektor Aune Valguga, kuidas toimub õppetöö ülikoolis käimasoleva õppeaasta lõpuni. Lepiti kokku üldine põhimõte, et instituudid annavad võimaluse korral juba sel nädalal üliõpilastele teada nendest õppekavadest, mille puhul on praeguseks selge kaugõppe jätkumine semestri lõpuni.
Epidemioloogilist olukorda vaadates on selge, et ei aprillis ega maikuus ei ole veel võimalik ülikooli avada, ja ilmselt tuleb eelistada kaugõpet ka juunis. Toimunud kohtumise eesmärk oli saada pikemaajalisem vaade selle kohta, kuidas saavad instituudid korraldada õppetööd ülejäänud kevadsemestri jooksul. Mitme instituudi esindajad kinnitasid, et neil on võimalik jätkata õppetööd semestri lõpuni veebipõhiselt ja sellest antakse ka oma üliõpilastele teada.
Ent on ka instituute, kus auditoorsed praktikumid on vältimatult vajalikud ja seetõttu ei saa teha keskselt otsust kogu ülikooli ühelaadse õppekorralduse kohta. Ka praktilise õppe korraldamisel on instituudid eripalgelised: on neid, kes jätkavad praktikumidega tunniplaani järgi ja usaldusmeetmeid kasutades või teevad neid tihedamalt juunikuus, ent on ka instituute, mis kaaluvad osa praktikume lükata augustisse. Aune Valk kinnitas, et bakalaureuseõppe viimase kursuse üliõpilaste puhul, kelle lõpetamine lükkub augustisse, on võimalik magistriõppesse kandideerimisel teha tingimuslikke vastuvõtuotsuseid, kuid loodetavasti saab enamik lõpetada õigel ajal.
„Palume instituutidel teavitada üliõpilasi esimesel võimalusel, milliste õppekavade puhul jätkub kaugõpe semestri lõpuni ja milliste puhul on vaja teha auditoorseid praktikume. Kui on selge, et praktikumid lükkuvad juuni lõppu või augustisse, tuleks üliõpilastele sellest teada anda nii ruttu kui võimalik, kuid hiljemalt mai alguses,“ sõnas Aune Valk.
Rektori 24. märtsi 2021. aasta käskkiri annab dekaanidele võimaluse otsustada, et õppekavade puhul, kus auditoorse õppetöö korraldamine on piirangute tõttu olulisel määral raskendatud, võib see jätkuda ka pärast kevadsemestri arvestuslikku lõppu. Vajaduse korral võib dekaani otsusega õppetöö ka kindlaksmääratud ajaks peatada. Sellisel juhul peavad õppetulemused olema sisestatud õppeinfosüsteemi hiljemalt 29. augustil 2021. Õppetöö ümberkorraldamisel tuleb arvestada, et üliõpilastel peab lisaks möödunud jõulu- ja talvevaheajale jääma enne uue õppeaasta algust puhkamiseks aega veel kuus nädalat.
Rektori praegu kehtiva käskkirja kohaselt on 1.–30. aprillini õppetöö ülikoolis korraldatud kaugõppena. Kui auditooriumis on põhjendatud juhtudel vaja korraldada praktikumi, kontrolltööd, eksamit või arvestust, võib selleks loa anda instituudi või kolledži juht, valdkonna õppeaine korral õppeprodekaan ning valdkonnavälise asutuse või mitteakadeemilise struktuuriüksuse koostatud õppeaine korral asutuse või struktuuriüksuse juht.
Vajaduse korral kohtutakse instituutide juhtidega õppetöö korralduse aruteluks taas maikuu alguses.

 

Õpitud semester

19. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et sellest kuupäevast loetakse käesolev kevadsemester nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

15. märts – 19. märts

Jätkame suuresti veebipõhist õpet ka aprillis

Kuna epidemioloogiline olukord on Eestis väga tõsine ja Vabariigi Valitsus on haridusasutustele kehtestanud lisapiirangud, jätkub Tartu Ülikoolis aprillikuus samasugune õppetöökorraldus nagu märtsis.
Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt võivad üliõpilased 11. märtsist 11. aprillini viibida õppehoonetes üksnes siis, kui vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, läbivad praktilist õpet ning teevad eksameid või teste.
Tartu Ülikoolis kehtivad õppetööle seatud piirangud aprillikuu lõpuni. See tähendab, et
* veebiõpe jätkub kõigis loengutes ja seminarides;
* praktikume, eksameid ja kontrolltöid võib auditooriumis korraldada üksnes põhjendatud juhtudel. Tagatud peab olema ruumi hea ventilatsioon, inimeste hajutatus ja maskide kandmine. Eksamite ja kontrolltööde puhul võib ruumi täituvus olla kuni 25%, seejuures ei tohi ühte ruumi koguneda üle 20 inimese.
Otsuse auditoorse õppetöö erandkorras lubamise kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga. Palume erandite lubamisel olla väga kriitilised.
Õppekava haldav struktuuriüksus teavitab oma üliõpilasi nende õppekava aprillikuise õppetöö täpsest korraldusest hiljemalt 25. märtsil, samal ajal peab info õppetöö korraldamise viisi kohta olema iga aine juures õppeinfosüsteemis.

Kuni 11. aprillini on suletud Tartu Ülikooli raamatukogu, toimima jäävad raamatute kojulaenutamise ja tagastamise teenus ning digiteenused.
Praeguse teadmise kohaselt on vaktsineerimise mõju nakatunute arvule oodata alles aprillikuu lõpus ja mai alguses, kui seni vaktsineeritud on saanud ka teise vaktsiinidoosi. Seda olulisem on ülikooli iga liikme vastutustundlik käitumine, et aidata oma valikutega kaasa viiruse leviku piiramisele.

Aune Valk
Tartu Ülikooli õppeprorektor


15. märts on tähtaeg võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimiseks!

Eestikeelsetele magistriõppekavadele kandideerimiseks saab avaldusi esitada juuni lõpuni.
Lisainfo ülikooli veebilehel.

 

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

8. märts – 12. märts

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

 

Jätka õpinguid magistriõppes!

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

  • Võõrkeelsete magistriõppekavade kandideerimistähtaeg on juba 15. märts!
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

1. märts – 5. märts

Rektor: Järgnevatel nädalatel on iga üksikisiku käitumine kriitilise tähtsusega

Koroonaviiruse levik on laialdane ja olukord tõsine. Igaühe kohus on hoiduda ebavajalikest kontaktidest. Kuna koolide ja kodude kõrval on nakatumise olulised allikad ka töökohad, tuleb ülikooliski vähendada kokkupuuteid ja suunata kaugtööle kõik, kelle töö iseloom seda võimaldab.
25. veebruaril otsustas valitsus koroonapiiranguid veelgi karmistada, sealhulgas haridusasutustes. 1.–28. märtsini võivad üliõpilased viibida õppehoonetes üksnes siis, kui vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, läbivad praktilist õpet, teevad eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Tartu Ülikooli seni otsustatud suuresti veebipõhises õppekorralduses tuleb loobuda auditoorsete seminaride pidamisest. Kohustuslik on kanda maski, tagada tuleb inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi kehtib 2+2-reegel.
Otsuse õppetöö korralduse kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga. Otsuse aprilli kohta teeme märtsi teises pooles.
Ülikooli raamatukogu jääb avatuks, kuid majas võib olla korraga kuni sada lugejat. Raamatukogu ruumides on kohustus kanda maski ja hoida teistega vahet. Palume raamatukogu mitte kasutada seltskondlikeks kohtumisteks.
Täpsemad juhised on raamatukogu kodulehel.
3.–28. märtsini on külastajatele suletud ka TÜ muuseum, botaanikaaed ja loodusmuuseum. Ümber on korraldatud töö
TÜ akadeemilises spordiklubis.
Vältida tuleb kogunemisi kohvinurkades, puhkekohtades ja õppehoonete söögikohtades. Soovitame tungivalt vältida ühiseid lõunasööke ka väljaspool ülikooli hooneid. Paneme üliõpilastele südamele, et ei kogunetaks ühistegevuseks, sh pidudeks ühiselamutes.
Ülikooli iga liige peab kaasa aitama sellele, et järgmise nelja nädala jooksul langeks nakkuskordaja alla ühe. Palun kõigi tähelepanelikkust ja vastutustundlikku käitumist eesootaval kriitilisel ajal. Meie ühine eesmärk on naasta tavapärase elu-, töö- ja õppekorralduse juurde võimalikult kiiresti.

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor

 

Esmaspäevast võib raamatukogus samaaegselt olla kuni 100 lugejat

Seoses suureneva COVID-19 nakkusohuga ning üleriigiliste piirangutega võib alates esmaspäevast, 1. märtsist, olla raamatukogus samaaegselt kuni 100 lugejat. Majas viibivate lugejate arvu saavad kõik reaalajas jälgida raamatukogu kodulehelt.

 

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

 

Loe ülikooli soovitusi ja nõuandeid koroonaviiruse ennetamiseks: ut.ee/koroona

22. veebruar – 26. veebruar

ÕIS on kiirem ja ilusam

Tehnilise uuenduskuuri läbinud ÕIS2 on saanud uue kujunduse ja on varasemast ligi kolm korda kiirem. Nüüd on õppeainete otsingus valdkonnad eristatavad ikoonide abil. Lisandunud on ka töölaua, kasutajaliidese (UI) ja kasutajakogemuse (UX) täiendused. Menüü on jagatud kolme ossa: „Minu asjad“, „Üldine“ ja „Statistika“. Enim kasutatavad lingid kuvatakse menüüosas „Minu asjad“.

 

Küsitlus erivajadusega üliõpilastele

Kuni 22. veebruarini (kaasa arvatud) on avatud erivajadusega üliõpilaste küsitlus. Oled väga oodatud vastama, kui Sa koged pikaajalise tervisehäire või vaimse või füüsilise eripära tõttu raskusi õppimisel (näiteks kui Sul on liikumisraskus, nägemis- või kuulmisraskus, krooniline haigus, depressioon, ülemäärane ärevus, autismispektrihäire). Sinu osalus on oodatud nii juhul kui Sul on puue, osaline või puuduv töövõime kui ka juhul, kui neid ei ole, kuid leiad, et Su terviseseisund mõjutab õppimist. Küsimustik vastamiseks asub SIIN.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

15. veebruar – 19. veebruar

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Küsitlus erivajadusega üliõpilastele

Kuni 22. veebruarini (kaasa arvatud) on avatud erivajadusega üliõpilaste küsitlus. Oled väga oodatud vastama, kui Sa koged pikaajalise tervisehäire või vaimse või füüsilise eripära tõttu raskusi õppimisel (näiteks kui Sul on liikumisraskus, nägemis- või kuulmisraskus, krooniline haigus, depressioon, ülemäärane ärevus, autismispektrihäire). Sinu osalus on oodatud nii juhul kui Sul on puue, osaline või puuduv töövõime kui ka juhul, kui neid ei ole, kuid leiad, et Su terviseseisund mõjutab õppimist. Küsimustik vastamiseks asub SIIN.

8. veebruar – 12. veebruar

Õppetöö korraldus veebruaris ja märtsis

2. veebruaril arutas rektoraat veebruari- ja märtsikuise õppetöö korraldust ning otsustas, et mõlemas kuus toimub õppetöö suures mahus veebis, kuid püüame samm-sammult liikuda suurema avatuse poole. Kevadsemestri õppetöö kohta teeme otsuseid ühe kuu kaupa – iga kuu kohta hiljemalt eelmise kuu keskpaigaks.

 

Kevadsemestri algus

8. veebruariga on alanud uus semester. Õppeainete registeerumise tähtaeg on lõppenud (kui ainekavas pole sätestatud teist tähtaega). 

 

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

 

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

 

Üliõpilased saavad tasuta kasutada Zoomi

Ülikool ostis populaarse ja võimeka videokonverentside tarkvara Zoom litsentsid. Haridusasutustele mõeldud litsentsi saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress.
Edukalt alla laaditud tarkvara saab kasutada nii arvuti- ja nutiseadmerakenduses kui ka veebilehitseja kaudu. Ühe Zoomi ruumiga saab liituda korraga kuni 300 inimest ja koosolekul võib osaleda nii sisselogitult kui ka anonüümselt. Zoomi kasutamise juhisega saab tutvuda ülikooli wikis.

 

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud!

  • Võõrkeelsete õppekavade kandideerimistähtaeg on 15. märts.
  • Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.