Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

10. mai – 14. mai

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Taotlemiseks täita hiljemalt 14. maiks taotlus fondi kodulehel.

 

Prantsusmaa riiklik stipendium magistriõppe vahetusaastaks

Prantsusmaa valitsus pakub stipendiumi magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2021/2022 õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Igakuine stipendium 700 eurot makstakse otse stipendiaadile ja on mõeldud kohapealsete kulude katmiseks. Konkurss on avatud kõigi erialade üliõpilastele, kuid vastavalt Prantsuse saatkonna Eestis uuele strateegiakavale 2020-2022 eelistatakse säästva arengu, kliima soojenemise, energia-, tervise-, kaitse-, riigiteaduste või inseneriteaduste valdkonna taotlejaid. Taotluse esitamise tähtaeg 25. mai.

 

Rotalia stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Kandideerimise tähtaeg 28. mai.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2021 kuni 30. septembrini 2022.Taotlemise tähtaeg 1. juuni.

 

Saksamaa Rahvusvaheline Parlamendistipendium

Saksamaa Liidupäev Bundestag kutsub noori saksa keelt valdavaid ülikoolilõpetajaid kandideerima iga-aastasele Saksamaa Rahvusvahelisele Parlamendistipendiumile (IPS), mis on planeeritud toimuma 1. märtsist 31. juulini 2022 Berliinis. Programmi raames saavad stipendiaadid 15-nädalase tegevuse ajal Saksa Liidupäeva liikme juures tutvuda saksa parlamentaarse süsteemiga ja poliitiliste otsustamisprotsessidega ning saada praktilisi kogemusi parlamentaarse töö alal. Samuti võetakse programmist osalejad viieks kuuks Berliini Humbolti Ülikooli, Berliini Vaba Ülikooli ja Berliini Tehnikaülikooli nimekirja, mis annab võimaluse osaleda loengutel ja õppeüritustel nendes ülikoolides. Avalduste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2021.

 

Ameerika Ühendriikide Fulbrighti stipendiumi pakkumine 2022/2023 õppeaastaks

Avatud on kandideerimine Fulbright Student Program stipendiumile kraadiõppeks Ameerika Ühendriikides 2022/2023. õppeaastaks. Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli vabalt valitud erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad Eesti ülikoolide magistri- ja doktoriõppe tudengid. Stipendiumi antakse kolmeks kuni üheksaks kuuks ühe õppeaasta kestel. Taoltuse esitamise tähtaeg 20. august 2021.

3. mai – 7. mai

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti keelt peaainena õppivad üliõpilased alates 3. semestrist ja magistrandid. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.  

Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 3. juuni.

26. aprill – 30. aprill

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.05, v.a LT ja MV)

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust. Stipendiumi suurus 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumisse) teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogiaga. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

 

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Taotlemiseks täita hiljemalt 14. maiks taotlus fondi kodulehel http://otsason.org/

 

Prantsusmaa riiklik stipendium magistriõppe vahetusaastaks

Prantsusmaa valitsus pakub stipendiumi magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2021/2022 õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Igakuine stipendium 700 eurot makstakse otse stipendiaadile ja on mõeldud kohapealsete kulude katmiseks. Konkurss on avatud kõigi erialade üliõpilastele, kuid vastavalt Prantsuse saatkonna Eestis uuele strateegiakavale 2020-2022 eelistatakse säästva arengu, kliima soojenemise, energia-, tervise-, kaitse-, riigiteaduste või inseneriteaduste valdkonna taotlejaid. Taotluse esitamise tähtaeg 25. mai.

 

Jaapani riiklikud stipendiumid

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides. Nende õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamiseks eesmärgiks on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)
Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Kandideerimise tähtaeg 11. juuni.

12. aprill – 25. aprill

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kogu semesteri vältel alates taotlemise kuu 11. kuupäevast. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2021–2022. õppeaastaks erinevaid stipendiumeid lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik õiguslikes ülikoolidesse. Taotlemise tähtaeg 15. aprill.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.05, v.a LT ja MV)

5. aprill – 9. aprill

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Stipendiumi taotlemise tähtajad on 1. mai ja 15. oktoober 2021.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust. Stipendiumi suurus 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumisse) teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogiaga. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 2. mai.

29. märts – 1. aprill

Raestipendiumi konkurss

Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Stipendiumi suurus magistrandile 1000 eurot, doktorandile 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill. 

 

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumit saavad taotleda taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Nadia Walteri stipendium

Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Ruth Käbini stipendium

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Läti riiklikud stipendiumid

Läti valitsus pakub 2021–2022. õppeaastaks stipendiumi Läti kõrgkoolides õppimiseks ja suvekoolis osalemiseks. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

 

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2021–2022. õppeaastaks erinevaid stipendiumeid lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik õiguslikes ülikoolidesse. Taotlemise tähtaeg 15. aprill.

22. märts – 26. märts

Kristjan Jaagu stipendium kraadiõppeks välismaal

Kasuta võimalust ja omanda magistri- või doktorikraad välisülikoolis Kristjan Jaagu stipendiumiga! Aastane stipendium võib ulatuda kuni 22 000 euroni ja stipendiume antakse välja keskmiselt lausa 10. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

 

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 26. märts.

 

Jaan-Mati Punningu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 29. märts.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.04, v.a HV ja MV)

15. märts – 19. märts

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

8. märts – 12. märts

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 26. märts.

 

Jaan-Mati Punningu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 29. märts.

 

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumit saavad taotleda taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Nadia Walteri stipendium

Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Ruth Käbini stipendium

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

1. märts – 5. märts

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03, v.a LT)

 

Stipendium õpirändeks Ungarisse

Ungari Vabariigi Haridusministeeriumi pakub stipendiume bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Ungarisse 2021/2022. õppeaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on osalistel/semestriõpingutel, täisstuudiumi õpingutel ja õppereisidel osalemiseks 25. veebruar 2021 ning suvekursustel osalemiseks 11. märts 2021.

 

Raestipendiumi konkurss

Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Stipendiumi suurus magistrandile 1000 eurot, doktorandile 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill. 

 

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle vastavalt magistri- või doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

22. veebruar – 26. veebruar

Veebiseminar „Stipendiumid välismaal õppimiseks“

25. veebruaril kell 15.00 toimub välisõpingute rahastamise teemaline veebiseminar. Tutvustatakse Kristjan Jaagu programmi, Dora+ programmi ning välisriikide poolt pakutavaid stipendiume, mis on eelkõige suunatud magistrantidele ja doktorantidele. Stipendiumitega toetatakse nii lühiajalisi välisõpinguid kui ka kraadiõpet välisriigi kõrgkoolis. 

 

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.
Tulemusstipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Lõppeb ka veebruarikuise vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine. Nii vajaduspõhist õppetoetust kui ka eritoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel, kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Alates 2021. a. jaanuarist on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on kuni 569 eurot (varem oli see määr 523 eurot).

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas, toetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse magistrantide ja doktorantide lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Taotlemine toimub läbi veebipõhise taotlussüsteemi. Taotluse esitamise tähtaeg 1. märts.

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid

Täisajalise üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. 

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03, v.a LT)

15. veebruar – 19. veebruar

SA Eesti Lastefondi stipendium lastekodulastele ja orbudele

SA Eesti Lastefond annab välja õppestipendiumi neile tublidele üliõpilastele, kes on kasvanud asendusperes või lastekodus. Stipendiumile saab kandideerida kuni 16. veebruarini.

 

Lõppeb erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemine

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadsemestri taotlusvoorus on võimalik stipendiumu taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2020/2021. õppeaastaks ei esitanud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus elektroonilises keskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 20. veebruarini.

 

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. 21. juuniks oodatakse preemiakonkursile 2019‒2021 kaitstud seto teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 7. augustil toimuval Seto kuningriigipäeval. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03, v.a LT)

 

Gertrud Thelin Scholarship for Estonian students

The Gertrud Thelin Scholarship for Estonian students is awarded to Estonian students from the University in Tartu for studies at Uppsala University, especially at the Faculty of Science and Technology. The application must be submitted before 17.00, 18 February 2021.

8. veebruar – 12. veebruar

Käimas on taotlemine riiklikele stipendiumidele kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.
Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Veebruariga algab ka vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine kevadsemestiks. Alates jaanuarist 2021 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on kuni 569 eurot (varem oli see määr 523 eurot).

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusi saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas kuni 20. veebruarini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

SA Eesti Lastefondi stipendium lastekodulastele ja orbudele

SA Eesti Lastefond annab välja õppestipendiumi neile tublidele üliõpilastele, kes on kasvanud asendusperes või lastekodus. Stipendiumile saab kandideerida kuni 16. veebruarini.

 

Stipendium õpirändeks Ungarisse

Ungari Vabariigi Haridusministeeriumi pakub stipendiume bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Ungarisse 2021/2022. õppeaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on osalistel/semestriõpingutel, täisstuudiumi õpingutel ja õppereisidel osalemiseks 25. veebruar 2021 ning suvekursustel osalemiseks 11. märts 2021.

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid

Täisajalise üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. 

 

Gertrud Thelin Scholarship for Estonian students

The Gertrud Thelin Scholarship for Estonian students is awarded to Estonian students from the University in Tartu for studies at Uppsala University, especially at the Faculty of Science and Technology. The application must be submitted before 17.00, 18 February 2021.