Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

20. september – 24. september

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teaduspublikatsioonid on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 26. september. 

 

Vajaduspõhist eritoetust saavad nüüd taotleda ka vähenenud töövõimega üliõpilased, isegi kui nende sissetulekud ületavad piirmäära. Taotlemine ei toimu enam iga kuu!   

Alates käesolevast õppeaastast on laienenud vajaduspõhise eritoetuse sihtrühm ning nüüd on võimalik eritoetust saada ka vähenenud töövõimega üliõpilastel, isegi kui nende pereliikmete sissetulekud ületavad eritoetuse saamiseks kehtestatud piirmäära (sh vajalik on endiselt ka negatiivne otsus vajaduspõhisele õppetoetusele). Sellega seoses on muutunud taotlemise aeg, eritoetust saab nüüd taotleda üks kord semestris (mitte enam igal kuul!) - sügissemestril septembrikuu jooksul. Ülikool võib sõltuvalt tähtajaks esitatud taotluste arvust välja kuulutada lisataotlusvooru sama semestri jooksul. Vaata täpsemaid taotlemise tingimusi kodulehelt.  

 

Teised riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.
Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Rannaleetide fondi “Sinilind” stipendium

Rannaleetide fond „Sinilind“ toetab ilmateaduse edendamist Eestis ning sel aastal antakse välja stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel. Jagamisele tuleb 2000 eurot. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. Nimelised allfondid, mis osalevad 2021. aastal stipendiumide ja taotluste jagamisel leiad siit. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning taotluse saab esitada ainult ühele allfondile. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium 

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide magistrante ja doktorante, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Stipendiumi toel võib osaleda õppetöös või praktikal välisülikoolis või  teadusasutuses. Doktorandid võivad toetust kasutada ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

August Rei parlamendiuuringu stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi kahes osas. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober. Rohkem infot: riigikogu.ee/infoallikad/uuringud/stipendiumid

 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- ning teadustööks.

13. september – 17. september

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks ning lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks. Taotlemise tähtaeg 20. september.  

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemine kestab 20. septembrini

NB! tähtaeg on muutunud, taotlus tuleb esitada 20. septembriks (varasema 23. septembri asemel). Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. 

 

Vajaduspõhist eritoetust saavad nüüd taotleda ka vähenenud töövõimega üliõpilased, isegi kui nende sissetulekud ületavad piirmäära. Taotlemine ei toimu enam iga kuu!   

Alates käesolevast õppeaastast on laienenud vajaduspõhise eritoetuse sihtrühm ning nüüd on võimalik eritoetust saada ka vähenenud töövõimega üliõpilastel, isegi kui nende pereliikmete sissetulekud ületavad eritoetuse saamiseks kehtestatud piirmäära. Sellega seoses on muutunud taotlemise aeg, eritoetust saab nüüd taotleda üks kord semestris (mitte enam igal kuul!) - sügissemestril septembrikuu jooksul. Ülikool võib sõltuvalt tähtajaks esitatud taotluste arvust välja kuulutada lisataotlusvooru sama semestri jooksul. Rohkem infot kodulehelt.  

 

Teised riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.
Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

 

Tiina Tammani mõttekonkursi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Istun aknal“. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober. 

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.10) Ainult SV!

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium (tähtaeg 01.10)

 

Scholarship for BA in Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece – National and Kapodistrian University of Athens

The National and Kapodistrian University of Athens, Greece offers Merit Scholarship of Eur 10,000 to applicants who wish to pursue the “BA program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece”, starting in fall 2021. The closing date for submitting applications is September 13, 2021 at midnight (Greece local time: UTC/GMT +3 hours).

6. september – 10. september

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2020. või 2021. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks ning lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks. Taotlemise tähtaeg 20. september.  

 

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemises on muudatusi. Eritoetust saab taotleda üks kord semestris - sügisemestril septembris. On laiendatud taotlejate sihtrühma vähenenud töövõimega üliõpilaste näol. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini (NB! tähtaeg muutunud!). Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi ja töö valmimise eeldatavaks lõpptähtajaks on 2021/22 õppeaasta. Stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. Taotlemise tähtaeg 30. september.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid 

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teaduspublikatsioonid on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 26. september.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid. Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Flory ja Erik Kalve stipendium

Fondi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas nende edasiõppimisel, sh. enesetäiendamisel Põhjamaades. Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust. Stipendiumi suurus 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on läbimas või läbinud praktika ja/või residentuuri programmid neuroloogia, neurokirurgia või neuroradioloogia valdkonnas, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning kellel on huvi kaasaegsete ravi ja diagnoosimise protseduuride ning ka uute arenevate meetodite ja teaduse vastu. Stipendiumi saavad taotleda ka hiljutised meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on huvitatud teadustöö tegemisest neuroteaduste valdkonnas, ning noored doktorantuuri lõpetajad, kui neil on soov oma teadmisi ja oskusi kliinilises keskkonnas rakendada. Stipendiumi suurus 23 750 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

Saksa akadeemilise välisvahetusteenistuse (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) Baltikumi infobüroo stipendiumikonkursid Saksa teadusasutuste külastamiseks ja seal uurimistöö tegemiseks

 

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

The Research Grants Council of Hong Kong is launching the Hong Kong PhD Fellowship Scheme for 2022/23. The Scheme aims to attract top international students to pursue PhD studies in Hong Kong's world-class research universities. an annual stipend of HKD322,800 (approximately USD41,400) and a conference and research-related travel allowance of HKD13,500 (approximately USD1,730) per year for each awardee for a period up to three years. 00 PhD Fellowships will be awarded in the 2022/23 academic year. Deadline December 1, 2021, at Hong Kong Time 12:00.

30. august – 3. september

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.09)

 

Statistikaamet kutsub üliõpilasi kandideerima noore statistiku preemiale

Albert Pulleritsu preemiale võivad kandideerida kõik kuni 30-aastased Eesti alalised elanikud, kelle 2021. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mõnda statistika meetodit. Üliõpilastöid koos kandideerimise tingimustes nimetatud dokumentidega ootab statistikaamet 1. septembrini.

 

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemises on muudatusi. Eritoetust saab taotleda üks kord semestris - sügisemestril septembris. On laiendatud taotlejate sihtrühma vähenenud töövõimega üliõpilaste näol. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 23. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

Soome-Eesti Kaubandusühingu toetus

Stipendium on mõeldud majanduserialasid õppivatele eesti tudengitele haridustee jätkamiseks Soomes ja / või Tallinna-Helsingi kui kaksiklinna-alaseks uurimistööks. Toetuse maksimaalne summa on 5830 eurot. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober. Info taotlejale

23. august – 27. august

Statistikaamet kutsub üliõpilasi kandideerima noore statistiku preemiale

Albert Pulleritsu preemiale võivad kandideerida kõik kuni 30-aastased Eesti alalised elanikud, kelle 2021. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mõnda statistika meetodit. Üliõpilastöid koos kandideerimise tingimustes nimetatud dokumentidega ootab statistikaamet 1. septembrini.

 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2020. või 2021. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

August Rei parlamendiuuringu stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi kahes osas. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober. Rohkem infot: riigikogu.ee/infoallikad/uuringud/stipendiumid

 

The Azrieli Fellows Program Issues a Call for Applications for the Azrieli International Postdoctoral Fellowship

The Azrieli Fellows Program has issued the Azrieli International Postdoctoral Fellowship Call for Applications for the 2022/2023 academic year. The fellowship provides generous funding and support for international postdoc applicants to conduct research in STEM, the humanities and social sciences at eligible Israeli institutions. The online application opens on September 1.