Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

5. juuni – 9. juuni

Itaalia stipendiumid 2023/2024. õppeaastaks

Itaalia Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks. Toetusi pakutakse Itaalias kraadiõppe kursustel osalemiseks ja uurimis-/koolitusprogrammide läbimiseks nii avalikes kui eraõiguslike tunnustatud Itaalia ülikoolidest. Stipendiumi suurus on 900 eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 9. juuni.

 

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2021‒2023 kaitstud setoteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Seto Instituut kuulutab parimad setoteemalised bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. augustil 2023 toimuval Seto kuningriigipäeval. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

29. mai – 2. juuni

Aasia Keskuse stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist, sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. Kandideerimise tähtaeg 4. juuni.

 

Jaapani riiklikud stipendiumid õpinguteks ja uurimustööks

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.
Jaapani valitsuse (MEXT) avatud stipendiumi taotlusvoorud 2024/2025. õppeaastaks:

 • Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
 • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
 • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)
 • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Kandideerimistähtaeg kõigile stipendiumitele on 5. juuni.

 

Jaan Tõnissoni stipendiumikonkurss ajakirjanduse tudengitele

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi ajakirjanduse eriala õppivatele tudengitele. Stipendiumi maksmise eesmärgiks on toetada ajakirjandushariduse omandamist. Bakalaureuseõppe stipendiumi kogusumma on 20 000 eurot ja magistriõppe stipendiumi kogusumma 10 000 eurot. Saa tuttavaks ka eelmise aasta Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi stipendiaatidega. Kandideerimine on avatud kuni 10. juulini.

 

Ameerika Ühendriikide Fulbrighti stipendiumi pakkumine 2024/2025. õppeaastaks

Avatud on kandideerimine Fulbright Student Program stipendiumile magistriiõppeks Ameerika Ühendriikides 2024/2025. õppeaastaks. Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli mis tahes erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad bakalaureusekraadi omandanud ning magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Taoltuse esitamise tähtaeg 20. august 2023.

22. mai – 26. mai

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse mai taotlusvoor lõppeb 30. maiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Üks 500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 23. mai.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suve- ja talvekoolid.
Taotleda saavad:

- Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.
- Magistrandid ja doktorandid.
- Integreeritud õppekava üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 180 ainepunkti mahus.

Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2023 kuni 30. septembrini 2024.Taotlemise tähtaeg 1. juuni.

 

Itaalia stipendiumid 2023/2024. õppeaastaks

Itaalia Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks. Toetusi pakutakse Itaalias kraadiõppe kursustel osalemiseks ja uurimis-/koolitusprogrammide läbimiseks nii avalikes kui eraõiguslike tunnustatud Itaalia ülikoolidest. Stipendiumi suurus on 900 eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 9. juuni.

15. mai – 19. mai

Bulgaaria suvekooli stipendium

Bulgaaria Haridus- ja Teadusministeerium pakub stipendiumi osalemiseks Bulgaaria keele ja kultuuri suvekoolides. Kursused toimuvad  Bulgaaria Punase Risti riiklikus hariduskeskuses ajavahemikus 09.–29.juuli 2023 Bulgaaria Sofia ülikooli slaavi teaduskonna eestvedamisel. Kursused on suunatud Bulgaaria ja slaavi valdkonna professoritele, teadlastele ja üliõpilastele, samuti tõlkijatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud bulgaaria keelest, kirjandusest, ajaloost ja kultuurist. Kandideerimise tähtaeg 20. mai.

 

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2021‒2023 kaitstud setoteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Seto Instituut kuulutab parimad setoteemalised bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. augustil 2023 toimuval Seto kuningriigipäeval. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

 

Ameerika Ühendriikide Fulbrighti stipendiumi pakkumine 2024/2025. õppeaastaks

Avatud on kandideerimine Fulbright Student Program stipendiumile magistriiõppeks Ameerika Ühendriikides 2024/2025. õppeaastaks. Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli mis tahes erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad bakalaureusekraadi omandanud ning magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Taoltuse esitamise tähtaeg 20. august 2023.

 

European Central Bank Scholarship for Women

The ECB Scholarship for Women is an initiative supporting female scholars from low-income background in pursuing a Master’s degree in the field of economics, statistics, computing and engineering. The scholarship will be offered to 15 outstanding candidates who will receive a grant of €10,000 and attend a study visit at the European Central Bank and receive advice and mentoring from an ECB economist or expert in the field of banking supervision, statistics, engineering or information technology. Deadline for applying 21 May.

8. mai – 12. mai

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse mai taotlusvoor algab 11. mail ning lõppeb 30. maiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot, välja antakse kuni kolm stipendiumi. Taotlemise tähtaeg 12. mai.

 

Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Üks 500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

Rotalia stipendium 2023/2024. õppeaastaks

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 33 stipendiumi suurusega 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suve- ja talvekoolid.
Taotleda saavad:

- Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.
- Magistrandid ja doktorandid.
- Integreeritud õppekava üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 180 ainepunkti mahus.

Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2023 kuni 30. septembrini 2024.Taotlemise tähtaeg 1. juuni.

 

Aasia Keskuse stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist, sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. Kandideerimise tähtaeg 4. juuni.

 

Jaapani riiklikud stipendiumid õpinguteks ja uurimustööks

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.
Jaapani valitsuse (MEXT) avatud stipendiumi taotlusvoorud 2024/2025. õppeaastaks:

 • Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
 • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
 • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)
 • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Kandideerimistähtaeg kõigile stipendiumitele on 5. juuni.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Pere Sihtkapital on avanud Kalev Katuse stipendiumikonkursil on oodatud kandideerima üliõpilasi koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot üliõpilasele ja 4500 eurot tema juhendajale. Kandideerimise tähtaeg 25. september 2023.

24. Aprill – 28. Aprill

Lõppeb aprilliikuu riiklike õppetoetuste taotlusvoor

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor on avatud ning lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Kristjan Jaagu vahetusõpingute stipendium (1-12 kuud)

Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi erialadel bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ning geenitehnoloogia. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, saavutused oma erialal ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Kaks 3000 euro suurust stipendiumi ja üks 5000 euro suurune uurimistöö stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Kandideerimise tähtaeg 5. mai.

 

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumile saavad taotlusi esitada Tartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Kandideerimise tähtaeg 5. mai.

 

Rotalia stipendium 2023/2024. õppeaastaks 

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 33 stipendiumi suurusega 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

European Central Bank Scholarship for Women

The ECB Scholarship for Women is an initiative supporting female scholars from low-income background in pursuing a Master’s degree in the field of economics, statistics, computing and engineering. The scholarship will be offered to 15 outstanding candidates who will receive a grant of €10,000 and attend a study visit at the European Central Bank and receive advice and mentoring from an ECB economist or expert in the field of banking supervision, statistics, engineering or information technology. Deadline for applying 21 May.

17. Aprill – 21. Aprill

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2023–2024. õppeaastaks erinevaid stipendiume nii lühi- kui ka pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik-õiguslikes ülikoolides ning Tšehhi keele ja kultuuri suvekoolis osalemiseks. Suvekooli stipendiumi tähtaeg  on 23. märts, õpirände stipendium tähtaeg 20. aprill.

 

Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Kaks stipendiumi: üks stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele summas 1300 eurot ja teine magistriõppe üliõpilastele summas 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 21. aprill.

 

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikoolis õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas ning kes ei ole professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadid. Üks 3000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 21. aprill.

 

Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfondi stipendium

Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 23. aprill.

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumikonkurss

Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) tegevusse või Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arengusse. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased, EAÜS liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed. Välja antakse kolm 200 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 23. aprill.

 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Kandideerimise tähtaeg 5. mai.

 

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumile saavad taotlusi esitada Tartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Kandideerimise tähtaeg 5. mai.

 

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot, välja antakse kuni kolm stipendiumi. Taotlemise tähtaeg 12. mai.

 

Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Üks 500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

Aasia Keskuse stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist, sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. Kandideerimise tähtaeg 4. juuni.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Pere Sihtkapital on avanud Kalev Katuse stipendiumikonkursil on oodatud kandideerima üliõpilasi koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot üliõpilasele ja 4500 eurot tema juhendajale. Kandideerimise tähtaeg 25. september 2023.

10. Aprill – 14. Aprill

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor algab 11. aprillil ning lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Kristjan Jaagu vahetusõpingute stipendium (1-12 kuud)

Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi erialadel bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ning geenitehnoloogia. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, saavutused oma erialal ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Kaks 3000 euro suurust stipendiumi ja üks 5000 euro suurune uurimistöö stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Vaata ka teisi TÜ sihtasutuse stipendiume: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid

3. aprill – 7. aprill

Kristjan Jaagu stipendium kraadiõppeks välismaal

Kasuta võimalust ja omanda magistri- või doktorikraad välisülikoolis Kristjan Jaagu stipendiumiga! Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ja sõidutoetust kaheks edasi-tagasi reisiks aastas, vajadusel ka õppekulude hüvitist, lapsetoetust, ravikindlustuse hüvitist ja välislähetuse stipendiumit. Taotlemise tähtaeg 6. aprill.

 

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõppe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot. Igas õppeastmes antakse välja  2-3 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. aprill.

 

Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Kaks stipendiumi: üks stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele summas 1300 eurot ja teine magistriõppe üliõpilastele summas 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 21. aprill.

 

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikoolis õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas ning kes ei ole professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadid. Üks 3000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 21. aprill.

 

Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfondi stipendium

Apotheka farmaatsiaõppe ja -teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 23. aprill.

 

Vaata ka teisi TÜ sihtasutuse stipendiume: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumikonkurss

Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) tegevusse või Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arengusse. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased, EAÜS liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed. Välja antakse kolm 200 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 23. aprill.

27. märts – 31. märts

Lõppeb märtsikuu riiklike õppetoetuste taotlusvoor

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse märtsi taotlusvoor on avatud ning lõppeb 31. märtsiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Jaan-Mati Punningu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 29. märts.

 

Ungari suvekooli stipendium 2023

Stipendiumi pakutakse Ungari keele ja kultuuri suvekursustel osalemiseks. Kursused kestavad 2–4 nädalat. Stipendiumiga kaetakse kursuse osalustasu, majutus ja toitlustuskulud. Reisi- ja transpordikulusid Ungarisse ja tagasi ning riigis sees ei kaeta. Taotlemise tähtaeg 30. märts.
Ungari keel- ja kultuuri kursustel osalemiseks saab stipendiumi taotleda ka programmist Balassi scholarship program.


Läti riiklikud stipendiumid

Läti valitsus pakub 2023/2024. õppeaastaks stipendiumi Läti kõrgkoolides õppimiseks ja suvekoolis osalemiseks. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

 

Nadia Walteri stipendium

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust. Kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta üliõpilased. Stipendiumi saaja valikul arvestab komisjon taotleja õppetulemusi, erialalist edukust ja stipendiumi kasutamise eesmärki. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium  

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust. Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Tartu Raefondi stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Vaata ka teisi TÜ sihtasutuse stipendiume: sihtasutus.ut.ee/stipendiumid

 

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja välja antakse kaks stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 3. aprill.

20. märts – 27. märts

Anto Raukase stipendium

Akadeemik Anto Raukase stipendium on loodud energeetika ja füüsika erialade populariseerimiseks ning Lääne- ja Ida-Virumaa noorte arengu toetamiseks ja panuse andmiseks Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia. Tähtaeg 22. märts.

 

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2023–2024. õppeaastaks erinevaid stipendiume nii lühi- kui ka pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik-õiguslikes ülikoolides ning Tšehhi keele ja kultuuri suvekoolis osalemiseks. Suvekooli stipendiumi tähtaeg on 23. märts, õpirände stipendium tähtaeg 20. aprill.

 

Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning humanitaar ja kunstide valdkonna üliõpilasvahetuse edendamiseks Eesti ja Saksamaa ülikoolide vahel. Taotleda saab eesti üliõpilane, kes õpib või läheb õppima vahetusüliõpilaseks Saksamaale. Kaks 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 25. märts.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suve- ja talvekoolid. Taotleda saavad kõigi õppeastmete üliõpilased.
Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 27. aprillist 2023 kuni 30. septembrini 2023.Taotlemise tähtaeg 27. märts.

 

Stipendium magistrantidele 2023/2024. õppeaastaks Prantsusmaal

Prantsusmaa pakub stipendiumi kuni 25-aastastele magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2022/2023. õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis järgmistes valdkondades: kultuur ja pärand, haridus, pedagoogika ja kõrgharidus, prantsuse keel ja kultuur ning Euroopa õpingud, tervis, keskkond, infotehnoloogia ja digitaliseerimine. Stipendiumi antakse kuni 12 kuuks magistriõppe teise kursuse üliõpilastele ja maksimaalselt kuni 24 kuuks magistriõppe esimese kursuse üliõpilastele. Stipendiumi suurus 6850 eurot poolaasta eest. Taotlemise tähtaeg 30. märts.

 

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased ning konkursile võib esitada nii algupäraseid uuringuid, ülevaateid kui ka haigusjuhu kirjeldusi. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

 

Tartu Raefondi stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Kristjan Jaagu stipendium kraadiõppeks välismaal

Kasuta võimalust ja omanda magistri- või doktorikraad välisülikoolis Kristjan Jaagu stipendiumiga! Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ja sõidutoetust kaheks edasi-tagasi reisiks aastas, vajadusel ka õppekulude hüvitist, lapsetoetust, ravikindlustuse hüvitist ja välislähetuse stipendiumit. Taotlemise tähtaeg 6. aprill.
Stipendiumi võimalusi ja tingimusi tutvustatakse 21. märtsil kell 14.00 toimuval veebiseminaril.

 

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2021‒2023 kaitstud setoteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Seto Instituut kuulutab parimad setoteemalised bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. augustil 2023 toimuval Seto kuningriigipäeval. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

 

Bulgaaria suvekooli stipendium

Bulgaaria Haridus- ja Teadusministeerium pakub stipendiumi osalemiseks Bulgaaria keele ja kultuuri suvekoolides. Kursused toimuvad  Bulgaaria Punase Risti riiklikus hariduskeskuses ajavahemikus 09.–29.juuli 2023 Bulgaaria Sofia ülikooli slaavi teaduskonna eestvedamisel. Kursused on suunatud Bulgaaria ja slaavi valdkonna professoritele, teadlastele ja üliõpilastele, samuti tõlkijatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud bulgaaria keelest, kirjandusest, ajaloost ja kultuurist. Kandideerimise tähtaeg 20. mai.

13. märts – 17. märts

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse märtsi taotlusvoor on avatud ning lõppeb 31. märtsiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suve- ja talvekoolid. Taotleda saavad kõigi õppeastmete üliõpilased.
Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 27. aprillist 2023 kuni 30. septembrini 2023.Taotlemise tähtaeg 27. märts.

 

Jaan-Mati Punningu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 29. märts.

 

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja välja antakse kaks stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 3. aprill.

 

Kristjan Jaagu stipendium kraadiõppeks välismaal

Kasuta võimalust ja omanda magistri- või doktorikraad välisülikoolis Kristjan Jaagu stipendiumiga! Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ja sõidutoetust kaheks edasi-tagasi reisiks aastas, vajadusel ka õppekulude hüvitist, lapsetoetust, ravikindlustuse hüvitist ja välislähetuse stipendiumit. Taotlemise tähtaeg 6. aprill.
Stipendiumi võimalusi ja tingimusi tutvustatakse 21. märtsil kell 14.00 toimuval veebiseminaril.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Kaks 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 20. märts.

Nadia Walteri stipendium

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust. Kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta üliõpilased. Stipendiumi saaja valikul arvestab komisjon taotleja õppetulemusi, erialalist edukust ja stipendiumi kasutamise eesmärki. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium  

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust. Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Tartu Raefondi stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõppe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot. Igas õppeastmes antakse välja  2-3 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. aprill.

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi erialadel bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ning geenitehnoloogia. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, saavutused oma erialal ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Kaks 3000 euro suurust stipendiumi ja üks 5000 euro suurune uurimistöö stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

6. märts – 10. märts

Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning humanitaar ja kunstide valdkonna üliõpilasvahetuse edendamiseks Eesti ja Saksamaa ülikoolide vahel. Taotleda saab eesti üliõpilane, kes õpib või läheb õppima vahetusüliõpilaseks Saksamaale. Kaks 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. märts.

 

Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Kaks 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 20. märts.

 

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõppe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot. Igas õppeastmes antakse välja  2-3 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. aprill.

27. veebruar – 3. märts

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Lõppeb ka veebruarikuise vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine. Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel, kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri teistel kuudel juhul, kui vastava kuu taotlusvoor välja kuulutatakse. Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).
Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Riiklikke stipendiume Tartu Ülikoolist ei saa taotleda ühisõppekavadel õppivad üliõpilased, kelle õppekava koordineeriv kõrgkool ei ole Tartu Ülikool.

 

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased ning konkursile võib esitada nii algupäraseid uuringuid, ülevaateid kui ka haigusjuhu kirjeldusi. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

 

Tartu Raefondi stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Välja antakse kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.
 

Anto Raukase stipendium

Akadeemik Anto Raukase stipendium on loodud energeetika ja füüsika erialade populariseerimiseks ning Lääne- ja Ida-Virumaa noorte arengu toetamiseks ja panuse andmiseks Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia.

20. veebruar – 24. veebruar

Riiklikele stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (veebruarist juunini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse veebruari taotlusvoor lõppeb 28. veebruariga. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

 

Saaremaa tudengistipendium arstiteaduse üliõpilastele

Saaremaa tudengistipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri-ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma uurimistöö teema või erialane praktika Saaremaa valla ettevõtte või organisatsiooniga. Käesoleval õppeaastal on stipendiumi eesmärk toetada Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Välja antakse kaks 4000 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. märts.

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid

Täisajalise üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.

 

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2023–2024. õppeaastaks erinevaid stipendiume nii lühi- kui ka pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik-õiguslikes ülikoolides ning Tšehhi keele ja kultuuri suvekoolis osalemiseks. Suvekooli stipendiumi tähtaeg  on 23. märts, õpirände stipendium tähtaeg 20. aprill.

 

Stipendium magistrantidele 2023/2024. õppeaastaks Prantsusmaal

Prantsusmaa pakub stipendiumi kuni 25-aastastele magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2022/2023. õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis järgmistes valdkondades: kultuur ja pärand, haridus, pedagoogika ja kõrgharidus, prantsuse keel ja kultuur ning Euroopa õpingud, tervis, keskkond, infotehnoloogia ja digitaliseerimine. Stipendiumi antakse kuni 12 kuuks magistriõppe teise kursuse üliõpilastele ja maksimaalselt kuni 24 kuuks magistriõppe esimese kursuse üliõpilastele. Stipendiumi suurus 6850 eurot poolaasta eest. Taotlemise tähtaeg 30. märts.

13. veebruar – 17. veebruar

USA välisministeeriumi stipendium suvel Ameerikasse töötama ja reisima minekuks

Soovid sellel suvel minna Ameerikasse töötama ja reisima? Kandideeri Ambassadors Fundi stipendiumile! Sulle leitakse tööandja ning sa kohtud nii Ameerika Ühendriikide inimeste kui ka teiste rahvusvaheliste üliõpilastega, et jagada igapäevaseid kogemusi. Programm toimub koostöös CIEEga ning Ameerika saatkonnaga Eestis. Kandideerimise tähtaeg 17. veebruar.

 

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele

SA Eesti Lastefond toetab õppestipendiumiga kõrgkoolis õppivaid lastekodukasvandikke. Stipendiumile kandideerimiseks on koos taotlusega tarvis esitada tõend õppeasutusest selle kohta, et taotleja on ülikooli nimekirjas ning motivatsioonikiri. Aavaldusi võetakse vastu kuni 20. veebruarini.

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2022/2023 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 21. veebruarini.

 

Ungari suvekooli stipendium 2023

Stipendiumi pakutakse Ungari keele ja kultuuri suvekursustel osalemiseks. Kursused kestavad 2–4 nädalat. Stipendiumiga kaetakse kursuse osalustasu, majutus ja toitlustuskulud. Reisi- ja transpordikulusid Ungarisse ja tagasi ning riigis sees ei kaeta. Taotlemise tähtaeg 30. märts.
Ungari keel- ja kultuuri kursustel osalemiseks saab stipendiumi taotleda ka programmist Balassi scholarship program.


Läti riiklikud stipendiumid

Läti valitsus pakub 2023/2024. õppeaastaks stipendiumi Läti kõrgkoolides õppimiseks ja suvekoolis osalemiseks. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

6. veebruar – 10. veebruar

Alanud on riiklikele stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

 

Üleskutse kandideerida USA välisministeeriumi stipendiumile!

Soovid sellel suvel minna Ameerikasse töötama ja reisima? Siis kandideeri Ambassadors Fundi stipendiumile! Sulle leitakse tööandja ning sa kohtud nii Ameerika Ühendriikide inimeste kui ka teiste rahvusvaheliste üliõpilastega, et jagada igapäevaseid kogemusi. Programmi tutvustavad webinarid toimuvad 07.02 ja 09.02 Zoomis:

Ambassador Fund Scholarship Informational Meeting on Tuesday, February 7, 4 pm ET

https://ciee.zoom.us/meeting/register/tZcucu2ppjsuE9M0BeW60_h7O6nsaccofOY1

Ambassador Fund Scholarship Informational Meeting on Thursday, February,9th 6 pm ET

https://ciee.zoom.us/meeting/register/tZcldeCorzwuGdLdBL8IRRphNZ3XinJ054xi

Programm toimub koostöös CIEEga ning Ameerika saatkonnaga Eestis. Kandideerimise tähtaeg on juba 17.02! Soovid rohkem teada? Siis vaata Eesti tudengitele mõeldud kodulehte https://www.swtscholarships.org/estonia

 

 

Jaapani valitsuse MEXT stipendiumid

Avatud on kandideerimine Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiumi järgmistele programmidele:
* Jaapani uuringutele spetsialiseerunud üliõpilaste stipendium (Japanese Studies Students)
* Õpetajate õppeprogrammi stipendium (Teacher Training Students)

Kandideerimise tähtaeg 13. veebruar.

 

Saaremaa tudengistipendium arstiteaduse üliõpilastele

Saaremaa tudengistipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri-ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma uurimistöö teema või erialane praktika Saaremaa valla ettevõtte või organisatsiooniga. Käesoleval õppeaastal on stipendiumi eesmärk toetada Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Välja antakse kaks 4000 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. märts.

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid

Täisajalise üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.

30. jaanuar – 3. veebruar

 

Lõppeb jaanuarikuu taotlemine vajaduspõhisele õppetoetusele ja vajaduspõhisele eritoetusele 

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis kuni 31. jaanuarini veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kuni 31. jaanuarini veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

 

Veebruarist algab taotlemine riiklikele stipendiumidele kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Veebruariga algab ka vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine kevadsemestiks. Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

 

 

2023. aasta haridusteaduslike tööde konkurss on avatud!

 

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (varasem kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss) eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada  tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2023 (kell 23.59). Töid saab konkursile esitada elektrooniliselt aadressil http://www.etag.ee/konkursid

Konkursi preemiafond on 10 500 eurot.

 

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks õpinguteks või teadustööks kõigis õppeastmetes 289 Hiina haridusasutuses. Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe perioodi või teadustöö aeg ning lisaks 1–2 aastat Hiina keele õpet. Kandideerimise tähtaeg 3. veebruar.

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2022/2023 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 21. veebruarini.

 

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele

2022/2023 õppeaasta stipendiumitele kanditeerimine on alanud, avaldusi võetakse vastu kuni 20.02.2023.

Stipendiumile kandideerimiseks on koos taotlusega tarvis esitada:

-tõend õppeasutusest selle kohta, et taotleja on ülikooli nimekirjas
-motivatsioonikiri (kuni 1lk)

 

23. jaanuar – 27. jaanuar

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks ning enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 31. jaanuar.

 

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium

Eesti riik toetab Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes, Itaalias. Stipendiumi makstakse 1080 eurot kuus, millele lisandub sõidutoetus kahe edasi-tagasi reisi eest kokku 720 eurot aastas. Lisaks hüvitatakse õppemaks. Vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust (sh reisikulude toetust lapsele), ravikindlustushüvitist ja välislähetuse stipendiumi. Stipendiumilepinguga kaasneb stipendiaadil kohustus töötada pärast lõpetamist kolm aastat Eestis erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal. Taotlemise tähtaeg 31. jaanuar kell 14.00.

 

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks õpinguteks või teadustööks kõigis õppeastmetes 289 Hiina haridusasutuses. Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe perioodi või teadustöö aeg ning lisaks 1–2 aastat Hiina keele õpet. Kandideerimise tähtaeg 3. veebruar.

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2022/2023 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 21. veebruarini.

16. jaanuar – 20. jaanuar

Riiklikud toetused

Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Stipendiumikonkursi „Uuri Noorte Heaks“ taotlusvoor on avatud 30. jaanuarini

2000 euro suurune stipendium eraldatakse kuni kümnele magistrandile uurimistööde läbiviimiseks, mis keskenduvad noorte ja noortevaldkonnaga seonduvatele aktuaalsetele ja noortepoliitika kujundamise prioriteetsetele teemadele.

Stipendiumiprogrammi prioriteetsed uurimisteemad on näiteks andekate noorte toetamine, formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming, andmeteadlikkuse ja –kirjaoskuse arendamine, noorte osalus ja ettevõtlikkus aga ka abivajavate noortega töötamine.

Rohkem infot Haridus- ja Noorteameti veebilehel. 

Taotluse saab esitada Toetuste Menetlemise Süsteemis.

 

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

Iga-aastane kolme rektori stipendiumikonkurss eesti, läti ja leedu keele oskajatele toimub juba kuuendat korda. Võitjat ootab 2000 eurone stipendium ja kandideerida saab kuni 31. jaanuarini 2023.

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja kandidaate hinnatakse kolmes voorus.

Esimeses ehk kohalikus kirjalikus voorus tuleb esitada kirjalikult kolm teksti: üks leedu, üks läti ja üks eesti keeles, Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuaril 2023. Esseede teemad leiad stipendiumi kodulehelt

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži meiliaadressile keeled@ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium”.

 

Jaapani valitsuse MEXT stipendiumid

Avatud on kandideerimine Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiumi järgmistele programmidele:
* Jaapani uuringutele spetsialiseerunud üliõpilaste stipendium (Japanese Studies Students)
* Õpetajate õppeprogrammi stipendium (Teacher Training Students)

Kandideerimise tähtaeg 13. veebruar.

 

2023. aasta Tartu Raefondi stipendium

Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöö või essee taset, selles esitatud uudseid ideid või teadmisi, aga ka üliõpilase õppeedukust.   

Stipendiumi suurus on 1500 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Loe lähemalt siit ja vaata videot.

9. jaanuar – 13. jaanuar

Riiklikud toetused

Alates jaanuarist 2023 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 762,5 euro (varem oli see määr 631 eurot).

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia

Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Üks 5000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 15. jaanuar.

 

Anni Jürine mälestusstipendium

Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni Jürine teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist.  Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete üliõpilased. Kuni kaks 500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. jaanuar.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks ning enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 31. jaanuar.

 

Saaremaa tudengistipendium arstiteaduse üliõpilastele

Saaremaa tudengistipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri-ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma uurimistöö teema või erialane praktika Saaremaa valla ettevõtte või organisatsiooniga. Käesoleval õppeaastal on stipendiumi eesmärk toetada Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Välja antakse kaks 4000 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. märts.

 

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

Iga-aastane kolme rektori stipendiumikonkurss eesti, läti ja leedu keele oskajatele toimub juba kuuendat korda. Võitjat ootab 2000 eurone stipendium ja kandideerida saab kuni 31. jaanuarini 2023.

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja kandidaate hinnatakse kolmes voorus.

Esimeses ehk kohalikus kirjalikus voorus tuleb esitada kirjalikult kolm teksti: üks leedu, üks läti ja üks eesti keeles, Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuaril 2023. Esseede teemad leiad stipendiumi kodulehelt

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži meiliaadressile keeled@ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium”.

 

Õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Alfred Otsa stipendiumi fond kutsub õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Rootsi. Valikus on 38 rahvusvahelist magistriõppe programmi. Õppemaksu ei ole ja Alfred Otsa fond toetab õpinguid 10 000 Rootsi krooniga kuus. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud.

 

EUI stipendium doktorantidele

Sul on põnev uurimisteema ja tahaksid doktoriõpingud läbida välismaal? Kas teadsid, et Eesti riik toetab Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (EUI, European University Institute) Firenzes, Itaalias?

Õpinguid toetatakse neljas valdkonnas: ajalugu ja tsivilisatsioon, õigusteadus, politoloogia ja sotsiaalteadused, majandus.

Stipendiumi makstakse 1080 eurot kuus, millele lisandub sõidutoetus kahe edasi-tagasi reisi eest kokku 720 eurot aastas. Lisaks hüvitatakse õppemaks. Vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust (sh reisikulude toetust lapsele), ravikindlustushüvitist ja välislähetuse stipendiumi.

Stipendiumilepinguga kaasneb stipendiaadil kohustus töötada pärast lõpetamist kolm aastat Eestis erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal. Täpsem info stipendiumi ja tingimuste kohta Harno kodulehel.

Täpsem info õppimise kohta Instituudi kodulehel.

19. detsember – 23. detsember

Detsembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Detsembri taotlusvoor lõppeb 31. detsembriga.

 

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia

Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Üks 5000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 15. jaanuar.

 

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks õpinguteks või teadustööks kõigis õppeastmetes 289 Hiina haridusasutuses. Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe perioodi või teadustöö aeg ning lisaks 1–2 aastat Hiina keele õpet. Kandideerimise tähtaeg 3. veebruar.

 

Haridus- ja Noorteamet kuulutas välja stipendiumikonkursi „Uuri Noorte Heaks“

2000 euro suurune stipendium eraldatakse kuni kümnele magistrandile uurimistööde läbiviimiseks, mis keskenduvad noorte ja noortevaldkonnaga seonduvatele aktuaalsetele ja noortepoliitika kujundamise prioriteetsetele teemadele. 

Stipendiumiprogrammi prioriteetsed uurimisteemad on näiteks andekate noorte toetamine, formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming, andmeteadlikkuse ja –kirjaoskuse arendamine, noorte osalus ja ettevõtlikkus aga ka abivajavate noortega töötamine.

Stipendiumitaotlusi saab esitada kuni 30. jaanuarini 2023.

Rohkem infot Haridus- ja Noorteameti veebilehel. 

12. detsember – 16. detsember

Detsembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Detsembri taotlusvoor algab 11. detsembril ning lõppeb 31. detsembriga.

 

Wise'i stipendium arvutiteaduste instituudi naisüliõpilastele

Stipendium antakse Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi bakalaureuse- või magistriõppe  naisüliõpilastele. Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 10. jaanuar.  

 

Anni Jürine mälestusstipendium

Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni Jürine teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist.  Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete üliõpilased. Kuni kaks 500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 15. jaanuar.

 

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased ning konkursile võib esitada nii algupäraseid uuringuid, ülevaateid kui ka haigusjuhu kirjeldusi. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

 

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja kandidaate hinnatakse kolmes voorus. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. 

Esimeses ehk kohalikus kirjalikus voorus tuleb esitada kirjalikult kolm teksti: üks leedu, üks läti ja üks eesti keeles. Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuaril 2023. Esseede teemad ja täpsemad osalemistingimused leiad stipendiumi kodulehelt

5. detsember – 9. detsember

Tartu Kultuurkapitali Neinar Seli sihtkapitali spordistipendium

Neinar Seli sihtkapitali spordivaldkonna stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist. Stipendium antakse muuhulgas ülikoolis õppiva sportlase kategoorias. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Taotlemise tähtaeg 19. detsember. 

 

Balti ülikoolide kolme rektori stipendium

Kandideerima on oodatud Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikidel õppekavadel ja õppeastmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes käesoleval õppeaastal õpivad vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. jaanuar.

28. november – 2. detsember

Vajaduspõhise eritoetuse novembri taotlusvoor lõppeb 30. novembriga.

Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Alfred Otsa stipendiumi fond kutsub õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Rootsi. Valikus on 38 rahvusvahelist magistriõppe programmi. Õppemaksu ei ole ja Alfred Otsa fond toetab õpinguid 10 000 Rootsi krooniga kuus. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud.

 

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2023/2024. õppeaastaks õpinguteks või teadustööks kõigis õppeastmetes 289 Hiina haridusasutuses. Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe perioodi või teadustöö aeg ning lisaks 1–2 aastat Hiina keele õpet. Kandideerimise tähtaeg 3. veebruar.

 

The Ambassadors Fund for Summer Work and Travel

The scholarship offers to Estonian citizens a unique opportunity to visit and spend up to four months in the United States on the BridgeUSA Summer Work Travel Program. Information about the funding that is provided as well as the job possibilities can be found at this page and on Facebook. Application deadline is December 15.

 

Scholarship for the Off The Beaten Track Summer School for Cultural Anthropology and Humanities

Scholarships are offered to participate in a multidisciplinary research project Off The Beaten Track Summer School for Cultural Anthropology and Humanities on the isle of Gozo, Malta for budding researchers with creative and open minds who are interested in the challenges of applied research. The application is open for undergraduate and graduate students, PhD students, or anyone with a genuine interest in anthropology. Scholarships are granted on a competitive basis and based on a research proposal. Deadline for applying January 5, 2023.

 

Kandideerimine Aasia Keskuse stipendiumile on avatud

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. Kandideerimise tähtaeg 4. juuni.

21. november – 25. november

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist. Taotlemise tähtaeg 1. detsember (kell 23.59).

 

Jaapani Fondi toetused

Jaapani Fondi eesmärgiks on läbi viia laiaulatuslikke rahvusvahelisi kultuurivahetusprogramme, et tutvustada jaapani kultuuri selle mitmekesisuses, luua paremaid võimalusi jaapani keele õpetamiseks üle maailma ning süvendada dialoogi oma ala ekspertide vahel. Tähtaeg 2. detsember.

 

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

The Research Grants Council of Hong Kong is launching the Hong Kong PhD Fellowship Scheme for 2023/24. The Scheme aims to attract top international students to pursue PhD studies in Hong Kong's world-class research universities. An annual stipend of HKD325,200 (approximately USD41,690) and a conference and research-related travel allowance of HKD13,600 (approximately USD1,740) per year for each awardee for a period up to three years. 300 PhD Fellowships will be awarded in the 2023/24 academic year. Deadline December 1, 2022.

14. november – 18. november

Välisministeeriumi stipendium magistrantidele

Välisministeerium annab välja kaks magistristipendiumit, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumi suurus on 3500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 21. november.

 

Novembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Novembri taotlusvoor algab 11. novembril ning lõppeb 30. novembriga.

 

Tartu Kultuurkapitali Neinar Seli sihtkapitali spordistipendium

Neinar Seli sihtkapitali spordivaldkonna stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist. Stipendium antakse muuhulgas ülikoolis õppiva sportlase kategoorias. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Taotlemise tähtaeg 19. detsember. 

7. november – 11. november

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist. Taotlemise tähtaeg 1. detsember (kell 23.59).

 

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium

Eesti riik toetab Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes, Itaalias. Stipendiumi makstakse 1080 eurot kuus, millele lisandub sõidutoetus kahe edasi-tagasi reisi eest kokku 720 eurot aastas. Lisaks hüvitatakse õppemaks. Vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust (sh reisikulude toetust lapsele), ravikindlustushüvitist ja välislähetuse stipendiumi. Stipendiumilepinguga kaasneb stipendiaadil kohustus töötada pärast lõpetamist kolm aastat Eestis erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal. Taotlemise tähtaeg 31. jaanuar kell 14.00.

31. oktoober – 4. november

Välisministeeriumi stipendium magistrantidele

Välisministeerium annab välja kaks magistristipendiumit, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumi suurus on 3500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 21. november.

 

2023. aasta Tartu Raefondi stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Välja antakse kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Austria stipendiumid välismaistele õppuritele, kõrgkooli lõpetanutele ja teadlastele

Austria Haridus-ja Teadusministeerium pakub üliõpilastele ja teadlastele Asutrias õppimiseks 2023/24. õppeaastal stipendiumit.

Lisainfo leiab siit.

24. oktoober – 28. oktoober

Oktoobris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Oktoobri taotlusvoor lõppeb 31. oktoobriga.

 

Šveitsi valitsuse stipendiumid 2023/2024 õppeaastaks

•       Stipendium magistrikraadi omandanutele

•       Stipendium doktorantidele

•       Järel-doktorantuuri stipendium

•       Kunsti suuna stipendium magistriõppe üliõpilastele

Stipendiumiga toetakse uurimus- või õppetöö tegemist Šveitsi ülikoolis kohapeal. Taotlemise tähtaeg 7. november.

 

 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks või uurimus- ning teadustööks

Stipendiumiga on võimalik minna Saksamaale riiklikult tunnustatud kõrgkooli. Taotlema oodatakse kõigi valdkondade üliõpilasi. Rohkem infot: fundingguide.de

 

Jaapani Fondi toetused

Jaapani Fondi eesmärgiks on läbi viia laiaulatuslikke rahvusvahelisi kultuurivahetusprogramme, et tutvustada jaapani kultuuri selle mitmekesisuses, luua paremaid võimalusi jaapani keele õpetamiseks üle maailma ning süvendada dialoogi oma ala ekspertide vahel.

 

Tule õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Alfred Otsa stipendiumi fond kutsub õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Rootsi. Valikus on 38 rahvusvahelist magistriõppe programmi. Õppemaksu ei ole ja Alfred Otsa fond toetab õpinguid 10 000 Rootsi krooniga kuus. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud.

Vaata lähemalt: https://www.chalmers.se/en/foundation/scholarshipsandgrants/Pages/ots.aspx

17. oktoober – 21. oktoober

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide magistrante ja doktorante, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Stipendiumi toel võib osaleda õppetöös või praktikal välisülikoolis või teadusasutuses. Doktorandid võivad toetust kasutada ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 24. oktoober.

 

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni kümneks õppekuuks. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotluste esitamise tähtaeg 25. oktoober.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

2022. aasta Tartu Raefondi stipendium

Kuni üheksa 700 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 500 eurot.
Kandideerida saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.
Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Reet Montoneni mälestusstipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Eesti hambaarstiteaduse stipendium

Kaks 2500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli hambaraviteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates kolmandast aastast, residendid, doktorandid, hambaraviteaduse instituudi akadeemilised töötajad ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Anu Raua stipendium

Üks minimaalselt 1000 euro suurune stipendium, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus.
Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Fred Kudu stipendium

Üks 960 euro suurune stipendium.
Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium

Kaks 1000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

2023. aasta Tartu Raefondi stipendium

Kuni kümme 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

10. oktoober – 14. oktoober

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni kümneks õppekuuks. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotluste esitamise tähtaeg 25. oktoober.

 

Oktoobris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Oktoobri taotlusvoor algab 11. oktoobril ning lõppeb 31. oktoobriga.

 

Fred Kudu stipendium

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Üks 960 euro suurune stipendium. Taotlemise tähtaeg 1. november.

Vaata ka teisi TÜ sihtasutuse stipendiume: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid

3. oktoober – 7.oktoober

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustavad Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon. Kandideerimise tähtaeg 10. oktoober.

 

Harald Raudsepa stipendium

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis annab täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2021./2022. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. Nimelised allfondid, mis osalevad 2022. aastal stipendiumide ja taotluste jagamisel leiad siit. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning taotluse saab esitada ainult ühele allfondile. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

August Rei parlamendiuuringu stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi kahes osas. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide magistrante ja doktorante, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Stipendiumi toel võib osaleda õppetöös või praktikal välisülikoolis või teadusasutuses. Doktorandid võivad toetust kasutada ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Kandideerimise tähtaeg 15. oktoober.

26. september – 30. september

Lõppeb riiklike stipendiumide ja õppetoetuste taotlemine

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse septembri taotlusvoor lõppeb 30. septembriga. Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Volli Kalmu mälestusstipendium

Üks 3000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Üks 500 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.
Kandideerida saavad vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustavad Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Kandideerimise tähtaeg 10. oktoober.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

Tartu Raefondi stipendium

Kuni üheksa 700 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 500 eurot.
Kandideerida saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.
Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Reet Montoneni mälestusstipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Eesti hambaarstiteaduse stipendium

Kaks 2500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli hambaraviteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates kolmandast aastast, residendid, doktorandid, hambaraviteaduse instituudi akadeemilised töötajad ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Anu Raua stipendium

Üks minimaalselt 1000 euro suurune stipendium, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus.
Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

 

Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile.

Stipendiumile saab kandideerida teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 30. september ja stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

19. september – 23. september

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini

 

Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

Teised riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm võimaldab kandideerida kõigil kuni 25-aastastel (k.a) asendushooldusel (asenduskodu, hoolduspere, eestkostepere, järelhooldusteenus) olevatel või sealt ellu astunud noortel, kes on jätkamas haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu eest tasumiseks ja/või enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 25. september.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste taotlusvoor on avatud

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetab Harno lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada 1. oktoobrini (kell 23.59) Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi taotlemise kohta leiab Harno kodulehelt.

 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks või uurimus- ning teadustööks

Stipendiumiga on võimalik minna Saksamaale riiklikult tunnustatud kõrgkooli magistriõppesse või  koduriigis kraadi omandades magistrikursuse jooksul vahetusaastale. Taotlema oodatakse kõigi valdkondade üliõpilasi.

Rohkem infot leiab siit.

12. september – 16. september

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2021. või 2022. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium õpinguteks õigusteaduse erialal

Allar Jõksi poolt oma venna Henn Jõksi mälestuseks loodud fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Jagamisele tuleb 10 000 eurot. Taotlemise tähtaeg 18. september.


Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium (tähtaeg 01.10)

 

Harald Raudsepa stipendium

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis annab täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2021./2022. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. Nimelised allfondid, mis osalevad 2022. aastal stipendiumide ja taotluste jagamisel leiad siit. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning taotluse saab esitada ainult ühele allfondile. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

August Rei parlamendiuuringu stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi kahes osas. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2023/2024 õppeaastaks

•       Stipendium magistrikraadi omandanutele

•       Stipendium doktorantidele

•       Järel-doktorantuuri stipendium

•       Kunsti suuna stipendium magistriõppe üliõpilastele

Stipendiumiga toetakse uurimus- või õppetööd tegemist Šveitsi ülikoolis kohapeal. Taotlemise tähtaeg 7. november.

 

5. september – 9. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. Taotlemise tähtaeg 16. september.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium õpinguteks õigusteaduse erialal

Allar Jõksi poolt oma venna Henn Jõksi mälestuseks loodud fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Jagamisele tuleb 10 000 eurot. Taotlemise tähtaeg 18. september.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumi summa bakalaureuseõppes on 1500 eurot, magistriõppes 2000 eurot ja doktoriõppes 3000 eurot, igas õppeastmes 2-3 stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased, kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Kandideerimise tähtaeg 15. september.

Volli Kalmu mälestusstipendium

Üks 3000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Üks 500 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.
Kandideerida saavad vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustavad Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Kandideerimise tähtaeg 10. oktoober.

Tartu Raefondi stipendium

Kuni üheksa 700 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 500 eurot.
Kandideerida saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.
Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Reet Montoneni mälestusstipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile.

Stipendiumile saab kandideerida alates 1. septembrist teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 30. september ja stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

29. august – 2. september

Olulisemad muudatused stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korras alates 2022/23. õppeaastast:

 • Õpetajakoolituse erialastipendiumi saavad uuest õppeaastast taotleda ka osakoormusega pakutavate õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased (sel aastal ainult kaasava hariduse õppekava).
 • Vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus ei laiene enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga (väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele) üliõpilastele.
 • Euroopa Liidu rahastatavaid erialastipendiume saavad taotleda vaid enne 2022/23. õppeaastat sisse astunud vastavate õppekavade üliõpilased ja seda kuni 2022/23. õppeaasta lõpuni.

 

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

22. august – 26. august

Meteci stipendium tehnika erialasid omandavatele üliõpilastele

Meteci stipendiumi eesmärk on toetada tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 8 stipendiumi, millest kuni 3 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kõrgkooli üliõpilasele on 3400 eurot. Stipendiumi kestvus on 2 aastat (vastava astme õpingute lõpuni). Tartu Ülikoolist saavad kandideerida ettevõttemajanduse, turunduse, majandusteaduse, andmeteaduse, informaatika, materjaliteaduste ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika või haridusinnovatsiooni eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased. Taotlemise tähtaeg 1. september.

 

Saksa Keskkonnafondi stipendium magistrikraadi omavale kandidaadile

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6–12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, organisatsioonides, ametiasutustes. Taotlusi oodatakse magistrikraadi omavatelt kandidaatitelt, kes on seotud keskkonna valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 5. september.
Kriteeriumid taotlejale:

 • Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui viis aastat tagasi
 • Eesti kodakondsus
 • Alaline elukoht Eestis

Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:

 • CV
 • Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus
 • Kõrgkooli diplomi koopia
 • Juhendaja soovituskiri
 • Tõend keeleoskuse kohta (saksa või inglise keel)
   

 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2021. või 2022. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. Taotlemise tähtaeg 16. september.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm võimaldab kandideerida kõigil kuni 25-aastastel (k.a) asendushooldusel (asenduskodu, hoolduspere, eestkostepere, järelhooldusteenus) olevatel või sealt ellu astunud noortel, kes on jätkamas haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu eest tasumiseks ja/või enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 25. september.

 

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid