Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

23. mai – 3. juuni

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.06) v.a HV! Eelarve on välja jagatud psühholoogia instituudis ja majandusteaduskonnas ning nende tudengite taotlusi enam vastu ei võeta.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium - sellest aastast ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suvekoolid.
Sellest aastast saavad taotleda ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.
Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2022 kuni 30. septembrini 2023.Taotlemise tähtaeg 1. juuni 2022.

 

Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumi saab taotleda kaitsmisele esitatud magistritööle, meditsiiniteaduste valdkonnas ka uurimis-, väli- ja doktoritööle või kahe viimase kavandile. Stipendiumi suurus 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 6. juuni.

 

Jaapani riiklikud stipendiumid õpinguteks ja uurimustööks

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides. Nende õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamiseks eesmärgiks on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

• Magistri- ja doktoriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
• Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
• Rakenduskõrghariduse stipendium (Specialized Training College Scholarship)
• Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Kandideerimise tähtaeg 13. juuni.

 

Ameerika Ühendriikide Fulbrighti stipendiumi pakkumine 2023/2024. õppeaastaks

Avatud on kandideerimine Fulbright Student Program stipendiumile magistriiõppeks Ameerika Ühendriikides 2023/2024. õppeaastaks. Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli mis tahes erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad bakalaureusekraadi omandanud ning magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Taoltuse esitamise tähtaeg 30. august 2022.

 

Avatud on vajaduspõhise eritoetuse maikuu lisataotlusvoor

16. mai – 20. mai

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.06) v.a HV! Eelarve on välja jagatud psühholoogia instituudis ja majandusteaduskonnas ning nende tudengite taotlusi enam vastu ei võeta.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium - sellest aastast ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suvekoolid.
Sellest aastast saavad taotleda ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.
Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2022 kuni 30. septembrini 2023.Taotlemise tähtaeg 1. juuni 2022.

 

Avatud on vajaduspõhise eritoetuse maikuu lisataotlusvoor

 

Jaan Tõnissoni stipendiumikonkurss

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond annab välja stipendiume ajakirjandusüliõpilastele erialaste oskuste ja teadmiste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks. Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 4000 eurot ja magistriõppe toetuse suurus on kuni 10 000 eurot. Kandideerida on võimalik kuni 3. juulini.

 

Preemiakonkurss „Digiehituse tulevikutegija“

Preemiale suurusega 1000 eurot saavad kandideerida kõigi kõrgkoolide 2021/22 õppeaasta lõpetajad. Konkursile võib esitada lõputöid, mis on seotud meid ümbritseva keskkonna planeerimise ja uuringutega, uute loovate innovatsiooniideede, digitaalsete lahenduste rakendamise või nutikate koostööviiside arendamisega ruumiloome ja ehitussektori erinevates valdkondades, mille kaasamisel ja arvestamisel sünnib parem ning kaasaegne elukeskkond meile kõigile. „Digiehituse tulevikutegija“ preemia määratakse ühele kõrgkooli bakalaureuse või magistritaseme lõpetajale, kelle lõputöö on saanud hindeks vähemalt B (4,0). Lõputöö peab olema edukalt kaitstud preemia esitamisele vahetult eelnenud õppeaasta jooksul.

Preemiakonkursil osalemiseks tuleb esitada oma CV, digitaalne koopia lõputööst ja selle retsensentide hinnangud ning väljavõte lõputöö kaitsmiskomisjoni protokollist hiljemalt 30. septembriks ning saata need aadressile info@digitaalehitus.ee.

Lisainfo: Ingrid Piirsalu, digitaalehituse klastri kommunikatsioonijuht, 56464035, ingrid@vabamu.ee, www.digitaalehitus.ee

 

The European Central Bank Scholarship for Women

The European Cenral Bank Scholarship for Women offers 15 female students support in the form of a €10,000 grant in order to finance their studies, as well as opportunity to network and gain insight into the ECB central banking. To apply, you must be a woman who is an EU citizen, be enrolled, or about to enrol, in a Master’s course in economics, statistics, engineering or computing, have a financial need for the scholarship and have obtained excellent grades in your university studies. The applications is open until 25 May.

9. mai – 13. mai

Alates 11. maist on avatud vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Mai taotlusvoor lõppeb 31. mail.

 

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõpe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot, igas õppeastmes 2-3 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 11. mai.

 

Rotalia stipendium 2022/2023. õppeaastaks  

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 50 stipendiumi suurusega 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot, välja antakse kuni kolm stipendiumi. Taotlemise tähtaeg 15. mai.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium - sellest aastast ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid

Välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel või täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, konsultatsioonid, suvekoolid.
Sellest aastast saavad taotleda ka bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.
Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2022 kuni 30. septembrini 2023.Taotlemise tähtaeg 1. juuni 2022.

25. aprill – 6. mai

Lõppeb aprilli vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Aprilli taotlusvoor lõppeb 30. aprilliga.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.05) v.a MV ja LT! Eelarve on välja jagatud psühholoogia instituudis ning nende tudengite taotlusi enam vastu ei võeta.

 

Kristjan Jaagu vahetusõpingute stipendium (1-12 kuud)

Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumid

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine). Stipendiumifondi suurus kuni 13 500 eurot, välja jagatakse kuni 5 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Stipendium määratakse igal aastal ühele üliõpilasele ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus. Kuni kaks 3000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Kaks 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumisse) teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Chemi-Pharm stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli keemia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Heinz Martin Ederma stipendium

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale bakalaureuseõppe üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. Üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõpe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot, igas õppeastmes 2-3 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 11. mai.

 

Rotalia stipendium 2022/2023. õppeaastaks  

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 50 stipendiumi suurusega 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. mai.

 

Rein Otsasoni stipendium rahanduse või majanduse eriala üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendiumi suurus 2000 eurot, välja antakse kuni kolm stipendiumi. Taotlemise tähtaeg 15. mai.

 

The European Central Bank Scholarship for Women

The European Cenral Bank Scholarship for Women offers 15 female students support in the form of a €10,000 grant in order to finance their studies, as well as opportunity to network and gain insight into the ECB central banking. To apply, you must be a woman who is an EU citizen, be enrolled, or about to enrol, in a Master’s course in economics, statistics, engineering or computing, have a financial need for the scholarship and have obtained excellent grades in your university studies. The applications will open from 4 until 25 May.

 

11. aprill – 22. aprill

Avatud on aprilli vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Aprilli taotlusvoor lõppeb 30. aprilliga.

 

Lisandunud TÜ sihtasutuse stipendiumid

Helga ja Elmar Minnuse mälestusstipendium

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides. Välja antakse üks 3000 euro suurune stipendium. . Kandideerimise tähtaeg 20. aprill.

Heinz Martin Ederma stipendium

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale bakalaureuseõppe üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.05) v.a MV ja LT! Eelarve on välja jagatud psühholoogia instituudis ning nende tudengite taotlusi enam vastu ei võeta.

 

Kristjan Jaagu vahetusõpingute stipendium (1-12 kuud)

Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Eesti noore stipendium

Stipendiumi Eesti noorele, kes asub praktikale Eestis või välisriigis, hõlbustamaks tema toimetulekut praktikaperioodi vältel. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimiseks tuleb esitada essee tähtajaga 23. juuni.

4. aprill – 8. aprill

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumikonkurss

Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) tegevusse või Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arengusse. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased, EAÜS liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed. Välja antakse kolm 200 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 7. aprill.

 

TÜ sihtasutuse Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. 2022. aasta kevadsemestril antakse välja kaks stipendiumi. Üks stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele summas 1300 eurot ja teine magistriõppe üliõpilastele summas 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 21. aprill.

 

TÜ sihtasutuse AS Chemi-Pharm stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli keemia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 2022. aasta kevadsemestril antakse välja üks stipendium, mille suurus on 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

28. märts – 1. aprill

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.04) v.a MV ja HV!

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Meditsiiniteaduste valdkond:
Neinar Seli stipendium artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimatele autoritele
Stipendiumiga soovib asutaja Neinar Seli tunnustada Eesti Arsti artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

Sotsiaalteaduste valdkond:
Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Nadia Walteri stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased (kuni 41-aastased), kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Linda Martis-Jaansoni stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Ruth Käbini stipendium
Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Professor Olevi Kulli mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsio-loogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond, Sotsiaalteaduste valdkond:
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine). Stipendiumifondi suurus kuni 13 500 eurot, välja jagatakse kuni 5 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
Voldemar Siimoni stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Sotsiaalteaduste valdkond, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Stipendium määratakse igal aastal ühele üliõpilasele ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Sotsiaalteaduste valdkond, Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust. Kuni kaks 3000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Sotsiaalteaduste valdkond:
Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Kaks 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium
Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumisse) teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Kristjan Jaagu stipendium kraadiõppeks välismaal

Kasuta võimalust ja omanda magistri- või doktorikraad välisülikoolis Kristjan Jaagu stipendiumiga! Stipendium koosneb elamiskulu osast ja sõidukulu osast, vajadusel ka õppekulude hüvitisest, lapsetoetusest, laste sõidukulu hüvitisest, ravikindlustuse hüvitisest ja välislähetuse stipendiumist. Taotlemise tähtaeg 20. aprill.
Stipendiumi võimalusi ja tingimusi tutvustatakse 6. aprillil kell 15.00 toimuval veebiseminaril. Oma kogemusi jagavad stipendiaadid Raul Rinken (Imperial College London) ja Helen Eenmaa (Yale Law School, Kristjan Jaagu vilistlaste esindaja KJ nõukogus).

21. märts – 25. märts

Tšehhi riiklikud stipendiumid

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2022–2023. õppeaastaks erinevaid stipendiumeid Tšehhi kõrgkoolides vahetusõppeks, suvekoolis osalemiseks ja teadus- ning uurimustööks. Suvekooli stipendiumi tähtaeg  on 25. märts, lühi- ja pikaajalise tasemeõppe õpirände stipendium 21. aprill ning uurimustöö stipendiumi taotlus peab olema esitatud mitte hiljem kui 2 kuud enne lähetuse algust Tšehhi otsustavale asutusele.

 

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel on käimas märtsikuu taotlusvoor, mis lõppeb 31. märtsil. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja välja antakse kaks stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

 

Jaan-Mati Punningu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

 

Raestipendiumi konkurss

Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Stipendiumi suurus magistrandile 1000 eurot, doktorandile 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

 

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2020‒2022 kaitstud setoteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Seto Instituut kuulutab parimad setoteemalised bakalaureuse- ja magistritööd välja 6. augustil toimuval Seto kuningriigipäeval. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.04) v.a MV ja HV!

14. märts – 18. märts

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates taotlemise kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Eesti Energia stipendium tehnoloogia- või IT-eriala üliõpilastele

Tehnoloogia- või IT-eriala üliõpilased saavad kandideerida stipendiumile (rakendus- ja bakalaureuseõpe 1500 €, magistriõpe 2000 €). Taotlusi oodatakse e-kirja teel märksõnaga „Stipendium" aadressile praktika@energia.ee hiljemalt 31. märtsiks. Küsimuste korral kirjutage Eesti Energia värbamise ja järelkasvu spetsialistile aadressil helerin.pilden@energia.ee.

 

Läti riiklikud stipendiumid

Läti valitsus pakub 2022/2023. õppeaastaks stipendiumi Läti kõrgkoolides õppimiseks ja suvekoolis osalemiseks. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumikonkurss

Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) tegevusse või Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arengusse. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased, EAÜS liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed. Välja antakse kolm 200 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 7. aprill.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.04) v.a MV ja HV!

7. märts – 11. märts

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Tartu Ülikooli Ukraina stipendium
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega üliõpilased, kes õpivad Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavadel. Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 15. märts.

Sotsiaalteaduste valdkond:
Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Nadia Walteri stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased (kuni 41-aastased), kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Linda Martis-Jaansoni stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond:
Ruth Käbini stipendium
Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Professor Olevi Kulli mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsio-loogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Üks 1000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Meditsiiniteaduste valdkond, Sotsiaalteaduste valdkond:
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine). Stipendiumifondi suurus kuni 13 500 eurot, välja jagatakse kuni 5 stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
Voldemar Siimoni stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Sotsiaalteaduste valdkond, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Stipendium määratakse igal aastal ühele üliõpilasele ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevuse eest. Üks 1500 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Sotsiaalteaduste valdkond, Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust. Kuni kaks 3000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Sotsiaalteaduste valdkond:
Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Kaks 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium
Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumisse) teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Üks 2000 euro suurune stipendium. Kandideerimise tähtaeg 1. mai.

 

Raestipendiumi konkurss

Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Stipendiumi suurus magistrandile 1000 eurot, doktorandile 1500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

28. veebruar – 4. märts

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03) v.a LT!

 

Saksa Keskkonnafondi stipendium lõpetavatele magistrantidele, doktorantidele, noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6–12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, organisatsioonides, ametiasutustes. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt jt, kes on seotud keskkonna valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 5. märts.
Kriteeriumid taotlejale:

 • Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui viis aastat tagasi
 • Eesti kodakondsus
 • Alaline elukoht Eestis

Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:

 • CV
 • Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus
 • Kõrgkooli diplomi koopia
 • Juhendaja soovituskiri
 • Tõend keeleoskuse kohta (saksa või inglise keel)
 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimatele autoritele

Stipendiumiga soovib asutaja Neinar Seli tunnustada Eesti Arsti artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 31. märts.

Perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

1.märtsist avanev stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Määratakse kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Nadia Walteri stipendium

1.märtsist avaneva stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Määratakse kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

21. veebruar – 25. veebruar

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.
Tulemusstipendiumi saab taotleda kuni 28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
Lõppeb ka veebruarikuise vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine. Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel, kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri teistel kuudel juhul, kui vastava kuu taotlusvoor välja kuulutatakse. Alates 2022. a. jaanuarist on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 631 euro (varem oli see määr 569 eurot).
Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse  suurus on 135 eurot kuus.
Riiklikke stipendiume Tartu Ülikoolist ei saa taotleda ühisõppekavadel õppivad üliõpilased, kelle õppekava koordineeriv kõrgkool ei ole Tartu Ülikool.

 

Stipendium magistrantidele 2022/2023 õppeaastaks Prantsusmaal

Prantsusmaa pakub stipendiumi kuni 25-aastastele magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2022/2023. õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Stipendiumi antakse kuni 12 kuuks magistriõppe teise kursuse üliõpilastele ja maksimaalselt kuni 24 kuuks magistriõppe esimese kursuse üliõpilastele. Stipendiumi suurus 6850 eurot poolaasta eest. Taotlemise tähtaeg 15. märts.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03) v.a LT!

14. veebruar – 18. veebruar

Lõppeb erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemine

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadsemestri taotlusvoorus on võimalik stipendiumu taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2021/2022. õppeaastaks ei esitanud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus elektroonilises keskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 21. veebruarini.

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium (tähtaeg 01.03) v.a LT!

 

Saksa Keskkonnafondi stipendiumi veebiseminar 18. veebruaril

Saksa Keskkonnafond DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) kutsub huvilisi stipendiumit tutvustavale veebiseminarile, mis toimub 18. veebruaril kl 15-16. Liitumine siit. Seminaril tutvustatakse stipendiumiprogrammi ja vastatakse huviliste küsimustele. Seminar toimub inglise keeles. Stipendiumi taotlusvoor lõpeb 05.03.2022. Täpsem info stipendiumiprogrammi kohta.

 

Programm „Naised teaduses“

Avatud on konkurss mainekale L’Oréal–UNESCO stipendiumile „Naised teaduses“. Eestis antakse konkursipõhiselt välja kaks auhinda: üks uurimistoetus kuni 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele oma uuringute elluviimiseks ja teine kuni 40-aastasele naisdoktorandile oma doktoritöö aluseks olevate uuringute lõpetamiseks. Konkureerima oodatakse neid, kelle uuringud kuuluvad arvuti-, info- ja tehnikateaduste, loodus- ja keskkonnateaduste, matemaatika, füüsika ja materjaliteaduste valdkonda. Kandideerimise tähtaeg 17. märts, kandideerimine programmi veebilehel forwomeninscience.com

7. veebruar – 11. veebruar

Alanud on riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.
Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
Veebruariga algab ka vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine kevadsemestiks. Alates jaanuarist 2022 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 631 euro (varem oli see määr 569 eurot).
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusi saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas kuni 21. veebruarini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Riiklikke stipendiume Tartu Ülikoolist ei saa taotleda ühisõppekavadel õppivad üliõpilased, kelle õppekava koordineeriv kõrgkool ei ole Tartu Ülikool.

 

Saksa Keskkonnafondi stipendium lõpetavatele magistrantidele, doktorantidele, noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6–12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, organisatsioonides, ametiasutustes. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt jt, kes on seotud keskkonna valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 5. märts.
Kriteeriumid taotlejale:

 • Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui viis aastat tagasi
 • Eesti kodakondsus
 • Alaline elukoht Eestis

Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:

 • CV
 • Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus
 • Kõrgkooli diplomi koopia
 • Juhendaja soovituskiri
 • Tõend keeleoskuse kohta (saksa või inglise keel)

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumid

Täisajalise üliõpilase stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.

 

Läti riiklikud stipendiumid

Läti valitsus pakub 2022/2023. õppeaastaks stipendiumi Läti kõrgkoolides õppimiseks ja suvekoolis osalemiseks. Taotlemise tähtaeg 1. aprill.