Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

26. september – 30. september

Lõppeb riiklike stipendiumide ja õppetoetuste taotlemine

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse septembri taotlusvoor lõppeb 30. septembriga. Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Volli Kalmu mälestusstipendium

Üks 3000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Üks 500 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.
Kandideerida saavad vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Kandideerimise tähtaeg 10. oktoober.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Kandideerimise tähtaeg 23. oktoober.

Tartu Raefondi stipendium

Kuni üheksa 700 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 500 eurot.
Kandideerida saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.
Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Reet Montoneni mälestusstipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Eesti hambaarstiteaduse stipendium

Kaks 2500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli hambaraviteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates kolmandast aastast, residendid, doktorandid, hambaraviteaduse instituudi akadeemilised töötajad ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Anu Raua stipendium

Üks minimaalselt 1000 euro suurune stipendium, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus.
Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

 

Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile.

Stipendiumile saab kandideerida teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 30. september ja stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

19. september – 23. september

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini

 

Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

Teised riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm võimaldab kandideerida kõigil kuni 25-aastastel (k.a) asendushooldusel (asenduskodu, hoolduspere, eestkostepere, järelhooldusteenus) olevatel või sealt ellu astunud noortel, kes on jätkamas haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu eest tasumiseks ja/või enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 25. september.

 

Kristjan Jaagu välislähetust taotlusvoor on avatud

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetab Harno lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada 1. oktoobrini (kell 23.59) Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi taotlemise kohta leiab Harno kodulehelt.

 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks või uurimus- ning teadustööks

Stipendiumiga on võimalik minna Saksamaale riiklikult tunnustatud kõrgkooli magistriõppesse või  koduriigis kraadi omandades magistrikursuse jooksul vahetusaastale. Taotlema oodatakse kõigi valdkondade üliõpilasi.

Rohkem infot leiab siit.

12. september – 16. september

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2021. või 2022. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium õpinguteks õigusteaduse erialal

Allar Jõksi poolt oma venna Henn Jõksi mälestuseks loodud fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Jagamisele tuleb 10 000 eurot. Taotlemise tähtaeg 18. september.


Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium (tähtaeg 01.10)

 

Harald Raudsepa stipendium

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis annab täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2021./2022. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. Nimelised allfondid, mis osalevad 2022. aastal stipendiumide ja taotluste jagamisel leiad siit. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning taotluse saab esitada ainult ühele allfondile. Taotlemise tähtaeg 15. oktoober.

 

August Rei parlamendiuuringu stipendium

August Rei parlamendiuuringu stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi kahes osas. Kandideerimise tähtaeg 20. oktoober.

 

Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2023/2024 õppeaastaks

•       Stipendium magistrikraadi omandanutele

•       Stipendium doktorantidele

•       Järel-doktorantuuri stipendium

•       Kunsti suuna stipendium magistriõppe üliõpilastele

Stipendiumiga toetakse uurimus- või õppetööd tegemist Šveitsi ülikoolis kohapeal. Taotlemise tähtaeg 7. november.

 

5. september – 9. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. Taotlemise tähtaeg 16. september.

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium õpinguteks õigusteaduse erialal

Allar Jõksi poolt oma venna Henn Jõksi mälestuseks loodud fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Jagamisele tuleb 10 000 eurot. Taotlemise tähtaeg 18. september.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumi summa bakalaureuseõppes on 1500 eurot, magistriõppes 2000 eurot ja doktoriõppes 3000 eurot, igas õppeastmes 2-3 stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased, kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga. Kandideerimise tähtaeg 15. september.

Volli Kalmu mälestusstipendium

Üks 3000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Üks 500 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Üks 2000 euro suurune stipendium.
Stipendiumile saavad kandideerida õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.
Kandideerida saavad vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse. Kandideerimise tähtaeg 10. oktoober.

Tartu Raefondi stipendium

Kuni üheksa 700 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Voldemar Jaanbergi stipendium

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.
Kandideerida saavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 500 eurot.
Kandideerida saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega, ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.
Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Reet Montoneni mälestusstipendium

Üks 1000 euro suurune stipendium.
Kandideerida saavad kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Kandideerimise tähtaeg 1. november.

 

Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile.

Stipendiumile saab kandideerida alates 1. septembrist teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 30. september ja stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

29. august – 2. september

Olulisemad muudatused stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korras alates 2022/23. õppeaastast:

 • Õpetajakoolituse erialastipendiumi saavad uuest õppeaastast taotleda ka osakoormusega pakutavate õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased (sel aastal ainult kaasava hariduse õppekava).
 • Vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus ei laiene enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga (väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele) üliõpilastele.
 • Euroopa Liidu rahastatavaid erialastipendiume saavad taotleda vaid enne 2022/23. õppeaastat sisse astunud vastavate õppekavade üliõpilased ja seda kuni 2022/23. õppeaasta lõpuni.

 

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 75–220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 20. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

 

22. august – 26. august

Meteci stipendium tehnika erialasid omandavatele üliõpilastele

Meteci stipendiumi eesmärk on toetada tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 8 stipendiumi, millest kuni 3 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kõrgkooli üliõpilasele on 3400 eurot. Stipendiumi kestvus on 2 aastat (vastava astme õpingute lõpuni). Tartu Ülikoolist saavad kandideerida ettevõttemajanduse, turunduse, majandusteaduse, andmeteaduse, informaatika, materjaliteaduste ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika või haridusinnovatsiooni eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased. Taotlemise tähtaeg 1. september.

 

Saksa Keskkonnafondi stipendium magistrikraadi omavale kandidaadile

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6–12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, organisatsioonides, ametiasutustes. Taotlusi oodatakse magistrikraadi omavatelt kandidaatitelt, kes on seotud keskkonna valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.
Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. Taotlemise tähtaeg 5. september.
Kriteeriumid taotlejale:

 • Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui viis aastat tagasi
 • Eesti kodakondsus
 • Alaline elukoht Eestis

Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:

 • CV
 • Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus
 • Kõrgkooli diplomi koopia
 • Juhendaja soovituskiri
 • Tõend keeleoskuse kohta (saksa või inglise keel)
   

 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2021. või 2022. aastal. Töid saab esitada kuni 15. septembrini. Konkursi tingimused.

 

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. Taotlemise tähtaeg 16. september.

 

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm võimaldab kandideerida kõigil kuni 25-aastastel (k.a) asendushooldusel (asenduskodu, hoolduspere, eestkostepere, järelhooldusteenus) olevatel või sealt ellu astunud noortel, kes on jätkamas haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu eest tasumiseks ja/või enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 25. september.

 

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid